Mykkänen Riikka
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
p. +358445929939

Jos lakimuutos läpäisee eduskunnan seulan, työntekijä saa korvauksen kilpailukiellon sidonnaisuusajalta. Korvaus on 40 tai 60 prosenttia palkasta, riippuen kilpailukiellon pituudesta. Korvausvelvollisuuden toivotaan ohjaavan työnantajia käyttämään kilpailukieltoehtoa ainoastaan silloin, kun siihen on lain tarkoittama erityisen painava syy.

Työntekijälle uudistus on helpotus

Yleisin kilpailukiellon pituus on kuusi kuukautta. Työntekijä on joutunut odottamaan kilpailukiellon päättymistä ilman korvausta ennen uuden työnantajan palvelukseen siirtymistä.

Vaihtoehtona on ollut sopimuksen uhmaaminen, joka puolestaan on voinut laukaista kilpailukieltoon lähes poikkeuksetta kuuluvan sopimussakon. Sakon suuruus on määräytynyt kilpailukiellon keston mukaan. Ja koska kilpailukielto on yleensä kuusi kuukautta, on myös sakko kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa. Sakko on voinut laueta, vaikka entiselle työnantajalle ei olisi aiheutunut minkäänlaista vahinkoa.

Oman lisähaasteensa tilanteeseen on vielä tuonut se, että yleensä sopimuksessa ei ole tarkemmin määritelty, mitä kilpailijalla tarkoitetaan.

Aika kohtuutonta, minusta. Jos lakimuutos hyväksytään, turhat kilpailukiellot vähenevät ja sen myötä joutava odotus tai pelko isosta rahallisesta menetyksestä. 

Kompensaatio on muualla jo tuttu juttu

Lakimuutoksesta hyötyy myös työnantaja. Kun työvoima liikkuu vapaasti, rekrytointi on helpompaa. Jatkossa parhaat osaajat ovat työnantajan käytettävissä normaalien irtisanomisaikojen puitteissa. Osaaminen, ajatukset ja ideat liikkuvat ja hyödyttävät koko yrityskenttää.

Työnantajan ammatti- ja liikesalaisuudet pysyvät turvassa jatkossakin. Niitä varten on esimerkiksi salassapitosopimukset.

Kompensaation maksaminen työntekijälle karenssin ajalta on jo arkipäivää julkisella sektorilla. Uudistuksen myötä Suomi nousee samalle viivalle muiden Pohjoismaiden kanssa.

Suomen Ekonomit on tehnyt vaikuttamistyötä turhien kilpailukieltojen rajoittamiseksi lähes viisi pitkää vuotta. Jäsenistämme noin 60 prosentilla on kilpailukielto. Se ei ole oikein. Olisi hienoa saada asia vihdoin maaliin. Mutta kuten alussa jo mainitsin, viimeinen silaus puuttuu. Skumppa on kuitenkin jo kylmässä.