Suomen Ekonomien Opetuspalkinto

  • Suomen Ekonomien opetuspalkinnolla halutaan tukea kauppatieteellisen alan opetuksen kehittämistä.
  • Palkinnon suuruus on 6000 euroa. Voittaneen esityksen tehnyt opiskelijajärjestö palkitaan 1000 eurolla. Opetuspalkinnon voitot tulevat KAUTE-säätiön varoista. KAUTE-säätiö edistää kauppatieteellistä ja teknillistieteellistä opiskelua, opetusta ja tutkimustoimintaa.
  • Vuonna 2017 Opetuspalkinnolla palkitaan Vuoden opettaja. Kilpailussa halutaan nostaa laajasti esille kauppatieteiden opettajat ja antaa heille ansaitsemaansa tunnustusta.
  • Voittajan valintakriteereinä ovat mm. opettajan opiskelijakeskeisyys, opetusmenetelmien monipuolisuus, opetuksen ja tutkimuksen yhteys sekä opettajan jatkuva oppiminen ja aktiivisyys oman opetuksen kehittämisessä.
  • Voittaja julkistetaan Kauppatieteen päivillä elokuussa 2017.

Vuoden 2016 opetuspalkinto Itä-Suomen yliopistoon ja kunniamaininta Åbo Akademille.

  • Vuonna 2016 opetuspalkinnon sai Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen apulaisprofessori Anu Puusa. Häntä esitti voittajaksi ainejärjestö Optimi ry.
  • Kunniamaininta myönnettiin akatemialehtori Anna-Greta Nyströmille Åbo Akademista. Häntä voittajaksi esitti ainejärjestö Merkantila Klubben rf.
  • Vuoden 2016 Opetuspalkinnon saajaa etsittiin teemalla opetuksen ja tutkimuksen sekä elinkeinoelämän yhteys.

Kuvassa vasemmalta Jerry Montonen (Merkantila Klubben), Anna-Greta Nyström, Anu Puusa ja Toivo Isoranta (Optimi ry)