Kuvituskuva

Suomen Ekonomit selvitti kyselyllä yli 55-vuotiaiden jäsentensä kokemaa syrjintää työelämässä. Vastaajista 84 prosenttia oli sitä mieltä, että yli 55-vuotiaisiin kohdistuva syrjintä on ongelma suomalaisessa työelämässä. Joka neljäs oli kokenut itse ikäsyrjintää. Kyselyyn vastanneista työttömistä työnhakijoista 80 prosenttia oli kokenut ikään perustuvaa syrjintää.

Akava Worksin selvityksessä tarkasteltiin ikäsyrjinnän yleisyyttä akavalaisilla palkansaajilla. Selvityksen mukaan ikäsyrjintä liittyy akavalaisilla iän lisäksi myös sukupuoleen. Naisilla riski kokea ikäsyrjintää näyttää kasvavan iän myötä. Miehillä ei havaita samaa ilmiötä. Ikäsyrjintä on 55–64-vuotiaiden ikäryhmässä naisilla yleisempää kuin miehillä.­

─ Ongelma koetaan suureksi, mutta vain joka kolmas ikäsyrjintää kokenut on ottanut asian puheeksi työyhteisössään. Suurin osa koki, ettei asian esiin nostamisella ollut vaikutusta. Pahimmillaan seurauksena oli irtisanominen tai syrjinnän paheneminen, kertoo yhteiskuntasuhdepäällikkö Riikka Mykkänen Suomen Ekonomeista. Mykkäsen mukaan suomalaisilta työpaikoilta puuttuvat pelisäännöt ikäsyrjintään puuttumiseksi ja osaamista johtaa eri ikäisiä työntekijöitä.

Suomen ekonomien kyselyn mukaan työnantajien näkemys yli 55-vuotiaista työntekijöistään on hyvin myönteinen. Työnantajat kiittelivät erityisesti vanhempien työntekijöiden hyviä verkostoja, työuran aikana karttuneita taitoja ja korkeaa työmoraalia. Tästä huolimatta noin kahdeksan kymmenestä yli 55-vuotiaasta oli kokenut ikäsyrjintää työnhakutilanteessa.

Akavan työelämäasioiden päällikkö Lotta Savingon mielestä suomalainen työelämä hukkaa valtavan määrän osaamista samalla, kun työllisyysastetta pitäisi nostaa kaikin keinoin.

─ Meillä ei ole varaa jättää työelämän ulkopuolelle tällaista joukkoa osaavia tekijöitä. Aivan kuin vuosien aikana hankitun koulutuksen ja osaamisen arvo romahtaisi tiettyjen ikävuosien jälkeen. Ikään ja sukupuoleen näyttäisi liittyvän työelämässä asenteita, joita on tarpeen ravistella, Savinko sanoo.

Suomen Ekonomien jäsenkyselyyn vastasi 1785 yli 55-vuotiasta ekonomia ja 141 yritystä syksyllä 2020. Akava Works selvitti koettua ikäsyrjintää kyselyllä vuoden 2019 joulukuussa. Kyselyyn vastasi yli kaksituhatta palkansaajaa.

Lisätietoja:

Riikka Mykkänen, Suomen Ekonomit
044 592 9939, riikka.mykkanen@ekonomit.fi

Lotta Savinko, Akava
040 504 4356, lotta.savinko@akava.fi

Lisätietoja Akava Worksin tutkimuksesta: tutkija Joonas Miettinen
044 515 3511, joonas.miettinen@akava.fi