Hallitusohjelmaan tehdyillä kirjauksilla on erittäin suuri riski viedä Suomi näivettymisen kitupolulle. Kokonaistyöllisten määrä uhkaa lähteä jyrkkään laskuun, jos ja kun työperäistä maahanmuuttoa kiristetään huomattavasti. Samoin koulutusperäiseen maahanmuuttoon kasataan lisää esteitä hetkenä, jona globaali kilpailu nuorista aikuisista kiihtyy voimakkaasti.

– Koimme viime vuonna Suomessa nettomaahanmuuton ennätysvuoden. Tällä on ollut merkittävä positiivinen signaalivaikutus investointeja Suomeen harkitseville. Investoinnit kasautuvat paikkoihin, joissa on pidemmäksi aikaa näkymä riittävästä osaavasta työvoimasta. On erittäin epäsuotavaa vaikeuttaa näiden investointien saantia Suomeen heikentämällä kokonaistyöllisten määrän kehitystä, Apter toteaa.

Hallitusohjelmaan tehdyillä kirjauksilla työperäistä maahanmuuttoa vähennetään, maassa jo asuvien ulkomaisten asemaa heikennetään ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden lukukausimaksuja nostetaan merkittävästi.

– Moni hallitusohjelman kirjaus voimistaa toisiaan. Työntekijöiden irtisanomista on määrä helpottaa. Samanaikaisesti työperusteisen oleskeluluvan omaava ulkomainen työntekijä, joka menettää työsuhteeseensa eikä solmi uutta työsuhdetta kolmen kuukauden kuluessa, ollaan poistamassa maasta. Usein erityisasiantuntijan rekrytointiprosessi kestää jo yli kolme kuukautta, joten tämä suunniteltu muutos heikentää eritoten korkeasti koulutettujen kansainvälisten osaajien maahan jäämistä. Samalla se luo myös erittäin epäterveen riippuvuussuhteen yksittäisestä työnantajasta ja lisää hyväksikäytön riskiä, jatkaa Apter.

TKI-panostusten suunnitellun lisäämisen myötä Suomeen tarvitaan merkittävästi lisää TKI-osaajia. Suomeen luodaan otollisempi ympäristö investoida, jos lisäämme kokonaistyöllisten määrää. Samanaikaisesti globaali kisa osaajista kiihtyy väestön vanhetessa laajalti eri OECD-maissa.
Tilastokeskuksen mukaan vuosien 2000 ja 2021 välillä koko Suomen työllisyyden kasvu on tullut maahanmuuttajista (+163 000). Samana aikana kantasuomalaisten työllisten määrä on vähentynyt absoluuttisesti mitattuna (-15 000). Työllisyyden kasvu on jo pitkään ollut maahanmuuttajien varassa.

– Tarvitsemme jatkossakin lisää työvoimaa Suomeen. Välitämme nyt aivan väärän viestin maailmalle siitä, kannattaako Suomeen tulla, opiskella, työskennellä, elää ja jäädä, Apter päättää.

Lisätietoja:

Apter Ted
Erityisasiantuntija, elinkeinopolitiikka
p. +358400602439