Kauppatieteet ovat avainasemassa, kun ratkotaan vaikkapa ilmastonmuutokseen tai väestön ikääntymiseen liittyviä ongelmia. Kauppatieteiden osaajat ja tutkijat tarjoavat avaimia monien kriisien ratkaisuihin niin suomalaisessa yhteiskunnassa kuin globaalisti.

Näistä syistä Suomen Ekonomit päätti liittokokouksessaan lahjoittaa miljoona euroa kauppatieteelliselle koulutukselle.

– Haluamme tukea opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia yliopistoilla. Opiskelijat ovat tulevaisuuden voimavara, sanoo Suomen Ekonomien koulutuspolitiikan asiantuntija Mika Parkkari.

Koulutuksen resurssit tulee kohdentaa kauppatieteiden osaamisen monipuolistumiseen ja tieteenalan jatkuvaan kehitystyöhön. 

Lahjoituksen kohteena ovat yliopistot, joissa annetaan kauppatieteellistä koulutusta ja tehdään kauppatieteellistä tutkimusta. Näitä yliopistoja ovat

  • Aalto-yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
  • Oulun yliopisto
  • Svenska handelshögskolan
  • Tampereen yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Vaasan yliopisto
  • Åbo Akademi.

Miljoona euroa jaetaan yliopistojen kesken sen mukaan, kuinka paljon niistä valmistuu kauppatieteiden maistereita.

Lisätietoja:

Parkkari Mika
Työmarkkinatoiminnan ja yhteiskuntavaikuttamisen erityisasiantuntija
p. +358400802145