Suomen Ekonomien opetuspalkinto 2019

Suomen Ekonomien Opetuspalkinto myönnetään tänä vuonna poikkeuksellisesti 31 opettajalle ilman erillistä kilpailua. Palkinnon saavat vuonna 2017 käynnistyneen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuuden nykyiset ja aikaisemmat opettajat sekä opintokokonaisuuden koordinaattori.

Verkko-opintokokonaisuuden rakentamisessa ovat mukana kaikki Suomen kauppatieteitä opettavat yliopistot. Kokonaisuutta koordinoi Turun yliopisto.

Suomen Ekonomien pitkäjänteisenä tavoitteena on lisätä yhteistyötä, avoimuutta ja joustavuutta yli korkeakoulurajojen. 

”Ekonomit kiittävät palkinnolla LITO-opintokokonaisuuden kehittäjiä rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta. LITO edustaa laajuudeltaan ja käytännöiltään aivan uudenlaista opetuksen järjestämisen tapaa sekä kauppatieteissä että laajemminkin yliopistokoulutuksessa. Siksi palkinnon myöntäminen näin erityislaatuisella tavalla ja isolle joukolle oli varsin selvä ratkaisu”, perustelee Ekonomien koulutuspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja Eero Kiiski.  

Yhteensä 40 opintopisteen ja kahdeksan kurssin LITO-kokonaisuus on tarkoitettu muiden alojen kuin kauppatieteiden opiskelijoille. Digitaalisen toteutuksen myötä liiketoimintaosaamisen perusteita voi opiskella aiempaa laajemmin ja joustavammin. 

”Tuemme rohkeutta ja kehittämismyönteisyyttä”

Suomen Ekonomien puheenjohtaja Timo Saranpää kiittää, että LITOssa on tehty hienoa digitaalisen opetuksen ja koulutuksen saavutettavuuden kehitystyötä. 

Useimmista kursseista vastaavat eri yliopistojen opettajat yhteistyössä. Uuden hankkeen toteuttaminen on edellyttänyt opettajien ja koordinaattorin vahvaa panostusta. 

”Yhteistyö yli yliopistorajojen on edelleen turhan mutkikasta. Hankkeeseen opettajaksi lähteminen on siis edellyttänyt paitsi halua opettaa myös rohkeutta ja erityistä kehittämismyönteisyyttä. Näitä Suomen Ekonomit haluaa tukea ja levittää sekä kauppatieteissä että laajemminkin korkeakoulutuksessa”, Timo Saranpää summaa. 

LITO sai edellisellä hallituskaudella opetus- ja kulttuuriministeriöltä miljoonan euron rahoituksen. Lisäksi KAUTE-säätiö on tukenut hankkeen käynnistämistä.  

Suomen Ekonomien Opetuspalkinnon 2019 voittajat ovat: 

Aalto-yliopisto: Panu Erästö, Seppo Ikäheimo, Aku-Ville Lehtimäki, Teemu Malmi ja Tomi Vuolteenaho
Hanken: Nikodemus Solitander ja Yewondwossen Tesfaye 
Itä-Suomen yliopisto: Mirjami Ikonen
Jyväskylän yliopisto: Marke Kivijärvi, Samu Kärkkäinen ja Minna Oksanen
LUT: Markku Ikävalko ja Elena Ruskovaara 
Oulun yliopisto: Akram Hatami, Anita Juho, Hanna Komulainen, Tuula Lehtimäki, Jenni Myllykoski ja Vesa Puhakka
Tampereen yliopisto: Martti Nieminen, Sami Remes, Lassi Salminen ja Jenni Similä 
Turun yliopisto: Taina Eriksson, Timo Lainema, Anu Lähteenmäki-Uutela, Patrik Nyström, Lauri-Matti Palmunen ja Eeli Saarinen
Vaasan yliopisto: Minna-Maarit Jaskari ja Susanna Kultalahti  

Suomen Ekonomit on vuodesta 1998 tukenut kauppatieteellisen alan opetuksen kehittämistä Opetuspalkinnolla. Kilpailussa haetaan toimivia ja innovatiivisia käytänteitä, jotka voivat toimia esimerkkeinä hyvästä opetuksesta kaikille yliopistoille sekä olla toimintatapana levitettävissä. Kilpailun rahallinen palkinto tulee KAUTE-säätiön varoista. KAUTE-säätiö edistää kauppatieteellistä ja teknillistieteellistä opiskelua, opetusta ja tutkimustoimintaa.   

Lisätietoja Opetuspalkinnosta: 
Suvi Eriksson 
koulutuspolitiikan asiantuntija 
Suomen Ekonomit
puh. +358408488935 
suvi.eriksson@ekonomit.fi  

Lisätietoja LITO-opintokokonaisuudesta: 
Taina Eriksson 
tutkimuspäällikkö
Turun yliopisto
+358407286196
taina.eriksson@utu.fi 

Uutista on muokattu 21.8.2019 lisäämällä yksi palkinnonsaaja.