Kuvituskuva

Aloituspaikkalisäysten sijaan Suomen Ekonomit painottaa kauppatieteellisen erityisosaamisen kehittämistä ja ylläpitoa. Pelkkä tutkintotaikatemppu ei tule ratkaisemaan nuorten työmarkkinoille pääsyä ja siellä menestymisen haasteita.

”Kauppatieteellisen yliopistokoulutuksen merkitys on kiistaton. Kauppatieteellisen koulutuksen kehittäminen on ollut keskeistä Suomen elinkeinoelämälle. Laajalle levinnyt ekonomikoulutus on luonut kasvun ja kehityksen edellytyksiä meille kaikille”, Suomen Ekonomien puheenjohtaja Timo Saranpää muistuttaa. 

Osaamistarpeiden voimakas muutos iskee kaikille työelämän sektoreille. Kauppatieteet ovat avainasemassa ratkottaessa niin ilmastonmuutosta kuin väestön ikääntymiseen liittyviä haasteita. Tieteenalalta valmistuvat osaajat sekä tutkimus tarjoavat avaimia monien kriisien ratkaisuihin. Koulutuksen resurssit tulee siten kohdentaa ekonomiosaamisen monipuolistumiseen ja tieteenalan jatkuvaan kehitystyöhön.  

”Koronakriisi on vaikuttanut erittäin poikkeuksellisella tavalla koko kansakuntamme arkeen ja toimeentuloon. Kriisi haastaa meitä ajattelemaan uudella tavalla ja olemme kaikki yhdessä sitoutuneita etsimään keinoja sen ratkaisemiseksi, mutta pieneneviin ikäluokkiin nähden kauppatieteellistä koulutusta tarjotaan jo varsin runsaasti”, Saranpää sanoo. 

Marinin hallitusohjelman mukaan ikäluokista pitäisi vuoteen 2030 mennessä olla korkeasti koulutettuina vähintään puolet. Tutkintomäärien lisäämisen yhteydessä on huolehdittava koulutuksen laadun säilymisestä korkeatasoisena ja monipuolisena. Niin työnantajien kuin yhteiskunnan on pidettävä huolta työmarkkinoilla olevien ja työmarkkinoille valmistuvien ekonomien osaamisesta.

”Meidän on yhdessä varmistettava korkea osaamisen taso jatkossakin niillä osaamisen erityisalueilla, jotka ovat keskeisiä tulevaisuudessa Suomen menestyksen ja kriiseistä selviämisten kannalta. Tämän päivän sukupolvilla on vastuu huomisen maailmasta”, Saranpää summaa.


Jättimäisessä elvytykseen tähtäävässä lisätalousarviossaan Marinin hallitus on kohdentamassa korkeakoulujen 4 800 aloituspaikan kertaluonteiseen lisäykseen yhteensä 124 miljoonaa euroa. Yliopistot ja opetus- ja kulttuuriministeriö käyvät neuvotteluja aloituspaikkojen kohdentumisesta niin sanotun hakijasuman purkamiseksi, ja osa paikoista on tarkoitus ottaa käyttöön jo vuoden 2020 syksyllä. 

Lisätietoja:  

Timo Saranpää, puheenjohtaja, Suomen Ekonomit 
timo.saranpaa@ekonomit.fi , p. +358505236005

Mika Parkkari, koulutuspolitiikan erityisasiantuntija, Suomen Ekonomit
mika.parkkari@ekonomit.fi, p. +358400802145