Perhevapaauudistuksen myötä perhevapaajaksot mahdollisesti keskimäärin lyhenevät, niitä voi tulla enemmän ja ne jakautuvat useampien työnantajien kesken. Työpaikoilla tähän muutokseen kannattaa varautua hyvissä ajoin. 

“On todennäköistä, että työpaikoilla toteutuu nykyistä useammin muutaman kuukauden jaksoja, jolloin työntekijä on pois töistä.”

“On todennäköistä, että työpaikoilla toteutuu nykyistä useammin muutaman kuukauden jaksoja, jolloin työntekijä on pois töistä. Työnantajan vastuulla on, miten työt hoituvat perhevapaiden aikana”, sanoo Suomen Ekonomien erityisasiantuntija Kosti Hyyppä.  

Etenkin vaativiin asiantuntija- ja esihenkilötehtäviin on usein haastavaa löytää sijaista. Silloin perhevapaalla olevan työt pitää pystyä järjestelemään sujuvasti työyhteisön sisällä. Hyypän mukaan ongelmat syntyvät siitä, jos tilannetta ei ole yhtään ennakoitu. 

“Usein vapaalle jäävän työt vain valuvat kollegoiden työpöydille, eikä työmäärän lisääntymistä tai kuormitusvaikutuksia arvioida. Tällä voi olla hyvinkin negatiivisia vaikutuksia työyhteisön ilmapiiriin ja työntekijöiden hyvinvointiin”, Hyyppä toteaa.  

Jotta poissaolot sujuisivat mahdollisimman hyvin, pitää henkilöstösuunnittelun olla kokonaisvaltaista. Kun homma toimii, perhevapaalle siirtyvä voi jäädä töistä pois rauhallisin mielin, ja muu työyhteisö jatkaa työskentelyä ilman pelkoa liiallisesta kuormittumisesta. 

Hyyppä toivoo, että joustomahdollisuuksien myötä perheet miettivät ja suunnittelevat vapaiden käyttöä entistä paremmin ja myös kertovat niistä hyvissä ajoin työnantajalle. 

“Perhevapaat ovat painottuneet vahvasti äideille osittain siksi, että niiden käyttöä ei ole aidosti suunniteltu. Toisin sanoen äidit ovat ajautuneet kotiin.”

Hyyppä kannustaa siihen, että työyhteisöissä keskustellaan avoimesti perhevapaajärjestelyistä ja kehitetään toimintatapoja tarpeiden mukaan. Vastuullinen työnantaja varmistaa ajoissa, että työpaikan käytänteet ja rakenteet tukevat työn ja perheen yhteensovittamista, mutta myös lapsettomien työntekijöiden työn organisointia ja hyvinvointia. Mitä avoimemmin perhevapaasuunnitelmista keskustellaan, sitä helpompaa henkilöstösuunnittelu on. 

Vinkkejä työpaikoille

Käykää työpaikalla yhdessä läpi:

  • Miten meillä järjestellään työt, kun joku on poissa?
  • Kuinka varmistamme, että poissaolo on kaikkien niiden tiedossa, joita asia voi koskea?
  • Onko meillä tehtäviä, jotka ovat yhden ihmisen takana? Kuinka varmistamme, että myös nämä asiat tulevat hoidetuksi poissaolon aikana?
  • Kuinka kannustamme henkilöstöä pitämään perhevapaita ja näytämme, että tuemme niiden pitämistä?
  • Kuinka erilaiset kannustinjärjestelmämme suhtautuvat perhevapaisiin?
  • Onko meillä olemassa selkeät ohjeet esihenkilöille siitä, kuinka toimia ja mitä huomioida, kun joku jää perhevapaalle?

Työpaikan käytänteet on muutenkin hyvä käydä yhdessä läpi säännöllisin väliajoin. Elämässä ja työelämässäkin tapahtuu ja sattuu ja poissaoloja tulee monesta muustakin syystä kuin perhevapaalle jäämisestä. Ennakoimalla ja valmistautumalla varmistetaan, että toiminta ja työt jatkuvat myös jonkun ollessa poissa.

Lisätietoja:

Hyyppä Kosti
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358503516177