Ekonomien arvostus työmarkkinoilla pohjautuu valmistuneiden vahvaan osaamiseen sekä työssä olevien kykyyn ylläpitää ja kehittää omaa osaamista jatkuvasti. Työelämä muuttuu, ja samalla vaatimukset hallittavista taidoista ja kyvyistä muuttuvat.

– Teemme Suomen Ekonomeissa koko ajan koulutuksen laatua vahvistavaa vaikuttamista ja edistämme ekonomien mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. Tarvitsemme tutkimustietoa siitä, millaisia osaamistarpeita kulman takana on, ja tiedon saamiseen tarvitsemme jäsentemme apua, koulutuspolitiikan erityisasiantuntija Mika Parkkari sanoo.

Edistämme ekonomien mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.

Suomen Ekonomit sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus toteuttavat tämän syksyn aikana ekonomien tulevaisuuden osaamistarpeita selvittävän tutkimuksen. Sen tuloksena syntyy kuva siitä, vastaako ekonomikoulutus tällä hetkellä työelämän tarpeisiin, millaisia muutoksia työelämässä ennakoidaan tapahtuvaksi ja miten koulutuksessa sekä täydennyskoulutuksessa voidaan varautua näihin muutoksiin.

Hankkeessa kerätään kyselyn ja haastattelujen avulla työnantajien näkemyksiä koulutuksen ja työelämän kohtaamisesta. Kyselylinkki lähetetään kaikille jäsenille uutiskirjeessä 20.8.2020. Annathan arvokkaat näkemyksesi tutkimuskäyttöömme.

Tutkimushankkeen yhteyshenkilö Suomen Ekonomeissa on Mika Parkkari ja Otuksessa tutkija Jukka-Pekka Jänkälä.

Tutkimuksen tuloksia raportoidaan loppuvuodesta 2020.

Teksti Ida Levänen – kuva Vesa Laitinen