kuvituskuva

Taloudella menee monella tavoin hyvin ja kauppatieteiden opiskelijoilla on kysyntää työmarkkinoilla. Ekonomien palkkakehityksessä alan osaajien tarve ei kuitenkaan tunnu näkyvän.

Suomen Ekonomien tuore palkkatutkimus kertoo, että ekonomien palkat polkevat suurelta osin paikoillaan. Siksi myöskään ostovoima ei ole toivotulla tavalla kehittynyt.

Lähes kolmannes vastaajista kertoi palkkansa pysyneen vuonna 2019 ennallaan. Useimpien palkka kuitenkin kasvoi, mutta palkankorotukset olivat suuruudeltaan varsin pieniä.

Keskimäärin ekonomien mediaanipalkka nousi vuoden aikana vain 0,4 prosenttia. Samaan aikaan monilla muilla akateemisilla aloilla palkat nousivat selvästi enemmän: esimerkiksi diplomi-insinööreillä mediaanipalkka kasvoi 1,8 prosenttia ja juristeilla 2,6 prosenttia.

”Palkkojen perusteista pitäisi saada julkisia”

Ekonomien palkkoja nostavat eniten yleiskorotukset, jotka perustuvat työehtosopimuksiin. Haasteita palkkakehitykselle asettaa kuitenkin se, että noin puolet ekonomeista toimii aloilla, joilla ei ole työehtosopimuksia ylemmille toimihenkilöille. Henkilökohtaisten palkkaneuvottelujen merkitys on siksi ekonomien maailmassa erityisen suuri.

”Koska suuri osa ekonomeista neuvottelee palkkansa työnantajan kanssa, palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmistä tulisi saada läpinäkyviä. Kun palkkojen perusteet olisivat julkisia, palkkansa itse neuvottelevat pystyisivät paremmin arvioimaan, mitä paremman palkan saaminen edellyttää”, Suomen Ekonomien toiminnanjohtaja Jari Elo toteaa.

Esimerkiksi valtiolla juuri palkkausjärjestelmät ovat osaltaan tukeneet ekonomien myönteistä palkkakehitystä.

Mediaanipalkka hiukan yli 5 000 euroa

Suomen Ekonomien palkkatutkimukseen vastanneiden ekonomien mediaanipalkka ilman tulospalkkioita oli 5 020 euroa kuukaudessa. Helsingin talousalueella mediaanipalkka oli 5 400 euroa, muualla Suomessa 4 620 euroa.

Henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvän palkankorotuksen eli meriittikorotuksen ilmoitti saaneensa joka kolmas ekonomeista, joiden palkka oli muuttunut. Meriittikorotuksen saaneiden osuus nousi edellisvuodesta.

Tulospalkkausjärjestelmien piiriin kuului aiempien vuosien tapaan hieman yli puolet vastaajista. Heillä tulospalkkiot muodostivat noin kymmenen prosenttia vuosiansioista.

Tutkimus toteutettiin lokakuussa 2019 ja siihen vastasi 4 100 Suomen Ekonomien ekonomijäsentä.


Lisätietoja:
Riku Salokannel, työmarkkinajohtaja, Suomen Ekonomit, p. 040 724 9566, riku.salokannel@ekonomit.fi

Juha Oksanen, tutkimuspäällikkö, Suomen Ekonomit, p. 040 556 6671, juha.oksanen@ekonomit.fi