Tutkimuksen vastaajista 56 prosenttia kertoi säästävänsä tai sijoittavansa lapselleen. Lapsille säästäminen tai sijoittaminen on tavallisinta hyvin toimeentulevien, korkeimmin koulutettujen ja johtavassa asemassa olevien vanhempien kohdalla.

Hiukan yllättävää kuitenkin on, että säästäjistä 63 prosenttia säilöö säästöjä pankkitilillä. Rahastoihin sijoitti 42 prosenttia ja pörssiosakkeisiin 13 prosenttia.

Sijoittaminen on periytyvää: jos omat vanhemmat ovat sijoittaneet, on lapsen sijoittaminen todennäköisempää ja alkaa nuorena.

”Sijoittaminen on periytyvää: jos omat vanhemmat ovat sijoittaneet, on lapsen sijoittaminen todennäköisempää ja alkaa nuorena. On selvää, että kaikille ei välttämättä jää rahaa sijoittamiseen, mutta jo taloudesta puhuminen rohkaisee nuoria aikuistuttuaan säästämään ja sijoittamaan”, sanoo Nordean henkilöasiakkaista vastaava varajohtaja Nina Luomanen.

Kouluilta toivotaan talouslähtökohtien tasa-arvoistamista

Vastaajien taustatiedot viittaavat siihen, että heikoimmin toimeentulevat toivoisivat koululta merkittävämpää roolia raha-asioissa valistamisessa. Näin lapset voivat saada mahdollisimman tasa-arvoiset lähtökohdat oman talouden hallintaan.

Kotona lasten kanssa puhutaan yleisimmin siitä, mitä mikäkin maksaa. Erityisesti nuorempien lasten kanssa vanhemmat keskustelevat myös mainonnan vaikutuksesta rahan käyttämiseen. Vanhempien lasten kanssa taas puhutaan enemmän rahankäytön suunnittelusta, sijoittamisesta, luoton käyttämisestä, velkaantumisesta ja talouden ilmiöistä.

Esimerkiksi budjetointia, säästämistä, velkaantumista, hintoja, mainonnan vaikutuksia, veroja, inflaatiota sekä lainoja pidettiin olennaisina opetusaiheina.  

Kouluilta vanhemmat sen sijaan toivoivat monipuolisempaa talousaiheiden käsittelyä. Esimerkiksi budjetointia, säästämistä, velkaantumista, hintoja, mainonnan vaikutuksia, veroja, inflaatiota sekä lainoja pidettiin olennaisina opetusaiheina.  

Kyselytutkimuksen Nordealle toteutti nettikyselynä Kantar TNS 12.-21.4.2022 välisenä aikana ja siihen vastasi 644 10–17-vuotiaiden lasten huoltajaa.