Lähtökohtana liikkeenluovutuksessa on se, että uuden työnantajan palvelukseen siirrytään kunnan tai kuntayhtymän vanhana työntekijänä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että voimassa olevat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät sellaisinaan vanhalta työnantajalta uudelle.

Liikkeenluovutus ei ole peruste muuttaa palvelussuhteen ehtoja. 

Moni ekonomi työskentelee sosiaali- ja terveys- tai pelastustoimintojen sijaan tukipalveluissa, esimerkiksi henkilöstö- tai taloushallinnossa. Silloin tehtävien siirtyminen hyvinvointialueelle vaatii lain mukaan sen, että vähintään puolet tehtävistä liittyy sosiaali-, terveys- tai pelastustoimeen.

Tämä on toki tulkinnanvaraista, ja asiasta on syytä käydä keskustelua esimerkiksi joko Ekonomien juristien tai oman luottamusmiehen tai työnantajan kanssa, jos asiassa on mielestäsi jotain epäselvyyksiä. 

Vanhana siirtymisen prosessi riippuu palvelussuhteen muodosta

Oletko työntekijä vai viranhaltija?

  • Jos siirryt vanhana työntekijänä, siirryt säilyttäen vanhat työtehtäväsi ja vanhan nimikkeesi. Tämä tarkoittaa sitä, että tehtävään ei avata hakua tai järjestetä haastatteluja.  
  • Virkoja ei voida siirtää. Vanhoina viranhaltijoina siirtyviä varten hyvinvointialueiden täytyy perustaa uudet virat, jotka vastaavat kunnissa olleita virkoja. Viranhaltijat pitää siirtää näihin tehtäviin. Viranhaltijat eivät siis lähtökohtaisesti hae virkaa, vaan saavat automaattisesti nimityspäätöksen.  

Jos samaan hyvinvointialueeseen siirtyy liikkeenluovutuksen jälkeen useampi samaa tehtävää hoitava työntekijä, kunnan pitää tarjota tilalle vastaavaa tehtävää. Vastaavalla tehtävällä tarkoitetaan työtä, jonka vaativuus, palkkaus ja työaika vastaa aiempaa. Työtehtävät saattavat vaihdella tässä yhteydessä. 

Uusiin tehtäviin valitaan henkilöt, jotka vastaavat kelpoisuusvaatimuksia ja ovat sopivimpia.

Liikkeenluovutus ei ole irtisanomisperuste

Liikkeenluovutus ei ole irtisanomisperuste. Siirtyvää työntekijää tai viranhaltijaa ei voida irtisanoa sillä perusteella, että liikkeenluovutuksen jälkeen hänelle ei löydy täysin samanlaista tehtävää kuin aiempi työ. Tässä tilanteessa työnantajalla on vastuu tarjota parhaiten sopivaa tehtävää.  

Suomen Ekonomien juristit ovat apunasi, jos sinua askarruttaa jokin asia palvelussuhteeseesi liittyen.

Muistathan myös päivittää työsuhdetietosi eLoungessa, jotta oikea tieto tavoittaa sinut. Voit päivittää jäsentietosi nopeasti ja vaivattomasti.