Noona Hanni

Millainen on ollut urapolkusi ennen Ekonomeille siirtymistä?

Valmistuin Turun yliopistosta viime keväänä. Akavalaisten työmarkkinajärjestöjen toiminta on tullut tutuksi jo ennen Ekonomeja, sillä olen aiemmin työskennellyt Suomen Lakimiesliitossa. Jo tuolloin itselleni varmistui, että haluan tehdä töitä jäsenten kanssa ja se, että työoikeus on se minun oma juttuni. Siksi innostuin hakemaan töihin myös Ekonomeille.

Aloitin työt Ekonomeilla muutama viikko sitten. On ollut mukava liittyä asiantuntevaan tiimiin ja osaavien kollegoiden opastuksesta on ollut suuri apu työhön perehtymisessä.

Mitä työhösi työsuhdejuristina kuuluu? 

Tärkein osa työtäni on jäsenten neuvominen ja auttaminen erilaisiin työsuhteisiin liittyvissä juridisissa kysymyksissä ja mahdollisissa ristiriitatilanteissa. Työpäiviini kuuluu esimerkiksi erilaisten työsuhteen sopimusten kommentointia.

Välillä työelämässä voi tulla eteen neuvotteluja tai erimielisyyksiä työnantajan kanssa, ja näissä tilanteissa olemme jäsentemme tukena selvittelemässä tilannetta. Myös erilaisten koulutus- ja infotilaisuuksien pitäminen ajankohtaisista aiheista kuuluu juristeillamme työnkuvaan.

Mikä sinua työssäsi motivoi?

Omassa työssäni motivoi vuorovaikutuksellisuus niin jäsenten kuin kollegoiden kanssa. Pidän työssäni myös haastavista ongelmanratkaisutilanteista ja siitä, että on mahdollisuus auttaa jäseniä monipuolisesti eri työelämän vaiheissa ihan sieltä opiskelujen ajalta aina eläköitymiseen asti. On myös mielenkiintoista päästä sparrailemaan kiperiäkin kysymyksiä yhdessä kokeneen tiimini kanssa.

Tärkeää on myös jatkuva oppiminen ja oman osaamisen kartuttaminen. Jäseniltä tulee yhteydenottoja hyvin erilaisista tilanteista. Työn laaja-alaisuus onkin ehdottomasti myös motivoiva tekijä. Tässä työssä pääsee näkemään työoikeudesta paljon ja nimenomaan työntekijän näkökulmasta.

Mitä odotat uudelta työltäsi?

Ekonomit työskentelevät hyvin monipuolisesti erilaisissa tehtävissä yhteiskunnan eri alueilla. Uudessa työssäni onkin kiinnostavaa päästä tutustumaan juuri näihin ekonomeille tyypillisiin työsuhteiden juridisiin kysymyksiin.

Totta kai odotan työltäni myös onnistumisen kokemuksia, sitä kun saa jäsenen tilanteen hoidettua parhain päin. Ne ovat ehdottomasti niitä parhaimpia hetkiä.


Lisätietoa Ekonomien Lakipalveluista