Bisneskirja-kilpailussa etsitään erityisen laadukasta kauppa- ja taloustieteellistä alaa käsittelevää tai soveltavaa teosta, joka puhuttelee käsittelytavallaan laajoja kohderyhmiä. Kilpailun esiraati on valinnut 50 kilpailuun ilmoitetun teoksen joukosta viisi finalistikirjaa, joista yksi palkitaan 30 000 euron palkintosummalla helmikuussa 2023.

Finalisteiksi ylsivät Bisnesantropologia, Inhimillinen strategia, Strategiana asiakaskokemus, Toimitusjohtaja sekä Työnantajabrändi ja työntekijäkokemus.

Mikko Leskelä: Bisnesantropologia

Mikko Leskelän Bisnesantropologia-teoksen perusajatuksena on, että monimutkaista maailmaa ymmärtääkseen on sovellettava kaikkia niitä linssejä, joilla maailmaa tieteessä tutkitaan. Teosta kirjoittaessa Leskelälle valkeni, kuinka yksipuolinen kuva jokaisen tieteenalan näkökulma maailmaan on. Yliopistoissa ihmiset opetetaan uskomaan omaan tieteenalaansa, kun taas työelämä ja elämänkokemus auttavat oppimaan siitä pois.

  • Raadin perustelut valinnalle: Teos tarjoaa ajankohtaisen ja tervetulleen näkökulman strategian tekemisen perustaan. Koukuttavassa kirjassa on selkeä juoni, viittaukset tutkimuksiin ja hyvät case-esimerkit. 

Paula Kilpinen: Inhimillinen strategia

Paula Kilpisen Inhimillinen strategia -teoksen ajatuksena on, että strategia pitää inhimillistää, jotta ihmiset ymmärtävät sen. Lisäksi ihmiset pitää saada tuntemaan strategia omakseen ja sitoutumaan siihen. Kilpisen mukaan tämän päivän strategiat tarjoavat ihmisille kilpailun paradigmaa, vaikka ihmiset janoavat merkityksellisyyttä, oppimista ja osallisuutta.

  • Raadin perustelut valinnalle: Teoksen punaisena lankana on ihmisnäkökulma vastuullisessa strategiassa ja sen johtamisessa. Kirja on selkeä, helposti luettava ja käytännönläheinen. Kappaleiden lopussa on koottuna tärkeimmät pääpointit, minkä lisäksi mukana on itseopiskelua tukevia kysymyksiä lukijalle.

Hannu Saarijärvi ja Pekka Puustinen: Strategiana asiakaskokemus

Hannu Saarijärven ja Pekka Puustisen Strategiana asiakaskokemus -teos vastaa kysymyksiin, mitä asiakaskokemus konkreettisesti tarkoittaa ja miten se voidaan ottaa osaksi sekä strategista suunnittelua että jokapäiväistä tekemistä. Kirjailijat muistuttavat, että asiakaskokemus on noussut kehittämisen painopisteeksi monenlaisissa organisaatioissa niiden koosta, toimialasta ja toiminnan luonteesta riippumatta.

  • Raadin perustelut valinnalle: Teos on monikäyttöinen, asiantunteva ja selkeä. Siinä on hyviä käytännön malleja ja vinkkejä. Kirja kokoaa asiakaskokemuksen hyvin yhteen eri näkökulmista sekä strategisella että operatiivisella tasolla.

Hannu-Matias Nurmi: Toimitusjohtaja

Hannu-Matias Nurmen Toimitusjohtaja-teoksen tarkoituksena on auttaa toimitusjohtajia onnistumaan tehtävässään mahdollisimman hyvin. Kirja maalaa toimitusjohtajuuden elinkaaren aina toimitusjohtajaksi valitsemisesta tehtävässä toimimiseen ja lopulta siitä luopumiseen. Taustahaastattelujen kautta Nurmi oivalsi, että hallitusten, toimitusjohtajien ja johtoryhmien yhteistyössä on paljon parannettavaa ja että moni epäonnistuminen olisi ehkäistävissä etukäteen.

  • Raadin perustelut valinnalle: Asiantunteva, ajankohtainen, napakka ja hyvin strukturoitu käsikirja. Teos on hyödynnettävissä nimestään huolimatta elinkaariajattelun mukaisesti laajemmallekin kohderyhmälle.

Miikka Huhta ja Visa Myllyntaus: Työnantajabrändi ja työntekijäkokemus

Miikka Huhdan ja Visa Myllyntauksen Työnantajabrändi ja työntekijäkokemus -teos opastaa, kuinka rakennetaan vetovoimainen työpaikka. Kilpailu työntekijöistä on kiihtynyt, ja melkeinpä alalla kuin alalla käydään keskustelua työvoimapulasta. Organisaatioiden tulee viimeistään nyt aloittaa systemaattinen työ tarvitsemiensa osaajien houkuttelemiseksi ja pitämiseksi. Kirjailijoiden mielestä organisaatioiden isoin ongelma työvoimapulan ratkaisemisessa on rohkeiden valintojen puute.

  • Raadin perustelut valinnalle: Kirjassa on havainnollistettu vetovoimaisen työpaikan vaikutuksia työntekijäkokemukseen ja työnantajabrändiin. Kyseessä on ajankohtainen, helppolukuinen ja mukaansatempaava käsikirja, jonka selkeät kuvat ja taulukot tukevat substanssia.

Bisneskirja-lukupiirit

Bisneskirjoista järjestetään kaikille avoimet ja maksuttomat lukupiirit, joissa kirjailijat jakavat ajatuksiaan bisneskirjojen takaa ja vastaavat yleisön kysymyksiin. Lisäksi lukupiireissä on mahdollisuus keskustella pienryhmissä kirjan herättämistä ajatuksista muiden osallistujien kanssa. Lukupiirit järjestetään virtuaalisessa muodossa.

Lukupiirien aikataulu:

  • 10.1.2023: Bisnesantropologia (Mikko Leskelä)
  • 17.1.2023: Toimitusjohtaja (Hannu-Matias Nurmi)
  • 24.1.2023: Strategiana asiakaskokemus (Hannu Saarijärvi & Pekka Puustinen)
  • 31.1.2023: Inhimillinen strategia (Paula Kilpinen)
  • 7.2.2023: Työnantajabrändi ja työntekijäkokemus (Miikka Huhta & Visa Myllyntaus)


Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa lahjakortin

Äänestys on päättynyt. Kiitos kaikista annetuista äänistä!

Seuraa kilpailun etenemistä

Bisneskirja-palkinnon voittajan valitsee kolmihenkinen palkintoraati, jonka edustajiksi on kutsuttu Microsoft Suomen toimitusjohtaja Mervi Airaksinen, LUT-yliopiston työelämäprofessori Sami Sykkö ja Suomen Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.  

Bisneskirja-palkinnon voittaja ja yleisön suosikki julkistetaan 15. helmikuuta 2023.

Ajankohtaisin tieto kilpailun etenemisestä löytyy sivulta ekonomit.fi/bisneskirja ja somesta hashtagilla #bisneskirjapalkinto.