Ensiksi erinomaiset uutiset: Vastavalmistuneet ekonomit ovat entistäkin kysytympiä osaajia työmarkkinoilla. Tuoreista ekonomeista yli puolet on vakituisessa kokopäivätyössä ja viidennes määräaikaisessa kokopäivätyössä.

Vuonna 2021 valmistuneista 84 % on kiinni työelämässä, kun vuoden 2020 kyselyssä vastaava luku oli 78 %.

Ilman työtäkin ollaan usein omasta valinnasta. Peräti kolmannes vailla työtä olevista kertoi, ettei ollut vielä hakenutkaan minnekään.

Työnteko on myös tärkein valmistumista viivästyttävä syy. Vuonna 2021 valmistuneet valmistuivat kuitenkin tavoiteajassa useammin kuin aiemmin. 58 % ilmoitti opintojensa viivästyneet tavoiteajasta, kun esimerkiksi vuonna 2019 vastaava luku oli 65 %. Viivästyminen johtui yli puolella opintojen ohella tehtävästä kokopäivätyöstä.

Kokopäivätyötä tekevien mediaanipalkka oli 3 300 euroa kuussa. Miehillä mediaanipalkka oli 3 400 euroa kuussa ja naisilla 3 185. Sukupuolten väliset palkkaerot ovat ekonomeilla valitettavan isoja ja johtuvat sekä tehtävien jakautumisesta että pelkästä sukupuolesta.

Kuinka koulutus valmisti työelämään?

Erinomaisesta työllistymisestä huolimatta tuoreet ekonomit suhtautuivat osittain kriittisesti koulutuksen antamiin työelämävalmiuksiin. Työelämävalmiudet erottuivat selkeimpänä kehityskohteena, kun vastaajilta kysyttiin näkemyksiä koulutuksen antamista valmiuksista.

Ryhmätyöskentely ja uusien asioiden omaksuminen saivat parhaat arviot. Avovastauksissa toivottiin esimerkiksi lisää tietoa yrittäjyydestä ja vahvempia tietoteknisiä työelämätaitoja.

Mikä kysely?

Toteutamme kauppatieteiden opiskelijoille vuosittain palautekyselyn yhteistyössä kauppatieteellisten yliopistojen kanssa. Kyselyn tarkoituksena on KTM-koulutuksen laadun kehittäminen. Jäsenenämme olet mukana varmistamassa, että kauppatieteellinen koulutus pysyy korkeatasoisena ja arvostettuna.

Faktaa vastaajista:

  • 52 % naisia ja 48 % miehiä.
  • Yleisimmät pääaineet olivat johtaminen, laskentatoimi, rahoitus, markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineiden sukupuolijakaumissa oli varsin suuria eroja.
  • Kauppatieteiden maisteriksi valmistuttiin yleisimmin 25–26-vuotiaana.
  • Yleisimmät koulutustaustat olivat kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (61 %) ja tradenomin tutkinto (22 %).