Oletko kuullut vaahtokarkkitestistä? Tutkimuksessa lapselle annetaan vaahtokarkki. Hänelle kerrotaan, että hän saa lisää viidentoista minuutin päästä vain, jos hän ei syö saamaansa karkkia heti.

Testillä on saatu selville paljon itsekurin merkityksestä. Se on osoittanut, että mitä enemmän tahdonvoimaa lapsilla oli, sitä paremmin he menestyivät myöhemmin elämässään.

Keho ja mieli toimivat yhdessä

Tahdonvoima onkin yksi tärkeimmistä menestyksen osatekijöistä, ja siinä on kyse paljosta muustakin kuin itsekurista. Tahdonvoiman perusta on fysiologinen.

Muutosvalmentaja ja tietokirjailija Maaretta Tukiainen on huomannut, että tahdonvoima ymmärretään helposti voimaksi, jolla pusketaan vaikka läpi harmaan kiven. Hän näkee sen toisin: tahdonvoima on päivän mittaan ehtyvä varanto, johon vaikuttavat sekä fysiologiset tekijät että mielen rakenteet. Muun muassa vireystilasi ja tapasi ajatella vaikuttavat siihen, paljonko sinulla on tahdonvoimaa.

Et kuitenkaan ole vain sattumanvaraisen vireystilasi tai elämäntarinasi vanki. Tahdonvoimataitoja voi treenata.

Tahdonvoima tulee peliin, kun on kieltäydyttävä jostain mieluisasta tai tehtävä jotain, joka vaatii ponnistelua. Erityisen paljon sitä tarvitaan pitkäjänteisessä työssä.

– Omat voimavarat pitää saada normaalille tasolle ennen kuin voi ryhtyä johonkin erityisen paljon tahdonvoimaa vaativaan asiaan, Maaretta Tukiainen toteaa. Tällainen voi olla esimerkiksi gradun loppuun saattaminen tai mittavan elämänmuutoksen toteuttaminen.

Mihin aikaan olet parhaimmillasi?

Päivässäsi saattaa olla helposti tunnistettavia kohtia, jolloin tahdonvoimasi on suurimmillaan tai heikoimmillaan. Tukiainen neuvoo keskittämään tärkeät asiat tietoisesti niihin hetkiin päivästä, jolloin tahdonvoimaa on eniten.

Omien voimavarojen tunnistaminen auttaa myös hallitsemaan omaa toimintaa. Tutkijat ovat huomanneet, että tahdonvoimavarannon hiipuminen altistaa retkahduksille ja saa tekemään typeryyksiä.

Taukoja, lepoa ja tarpeeksi unta

Turhia itsesyytöksiä omasta jaksamattomuudesta voi ja kannattaa vähentää: kukaan ei voi olla aina áikaansaava. Tahdonvoima on riippuvainen muun muassa vireystilasta, verensokerin tasapainosta ja nesteytyksestä. Pidä siis huolta jaksamisestasi. Kuuntele itseäsi, lepää ja kerää voimia.

Aivotutkimuksessa on tunnistettu alueet, jotka liittyvät tahdonvoiman toteuttamiseen ihmisen fysiologiassa. Sitä voi vahvistaa esimerkiksi meditaatioharjoituksilla ja liikunnalla. Myös riittävä uni on tarpeen.

Varmista siis, että fysiologiset ”tahdonvoimavarantosi” ovat kunnossa. Pidä huolta, että syöt ja juot riittävästi. Nouse välillä ylös työpäivän aikana, liiku ja pidä taukoja.

– Kuulostaa yksinkertaiselta ja helpolta neuvolta, mutta tiedän, että flow-tilaan päästyään ihmisten on vaikea keskeyttää työtään, Maaretta Tukiainen sanoo.

Tee välillä toisin kuin teet yleensä.

Tavoitteita on myös vaikea saavuttaa, jos jumittuu liikaa yhteen tapaan toimia. Jäykkä ajattelu hankaloittaa tahdonvoiman käyttämistä. Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan joustavuutta, joka tarkoittaa kykyä kyseenalaistaa tuttuja toimintamalleja.

Tukiainen kannustaa tekemään välillä päinvastoin kuin on aikonut. Päätä esimerkiksi tehdä tällä viikolla jokin aivan toisin kuin olet tähän asti tehnyt.

Näkökulman vaihtamisen taidolle on käyttöä myös ristiriitatilanteissa. Katso asiaa kiistakumppanisi näkökulmasta ja eläydy hänen rooliinsa. Kyky vaihtaa näkökulmaa kehittää joustavuutta ja tukee sekin tahdonvoimaa.

Löydä voimasi – ja ota ne käyttöön

Käsi kädessä tahdonvoiman kehittämisen kanssa kulkee myös itsetuntemus. Tunnistatko, missä sinä olet hyvä? Tiedätkö, mistä saat voimaa ja miten lataudut?

Omien vahvuuksien ja tarpeiden tunnistaminen parantaa itsetuntoa ja vahvistaa kokemusta elämän merkityksellisyydestä. Jokaisessa meissä on voimaa, joka on ehkä vain löytämistä ja näkemistä vailla. Oman voimansa tunteva pystyy toimimaan tavoitteidensa suuntaisesti. Hän osaa myös arvostaa ja rakastaa itseään.

Jokin voi myös viedä meiltä voimaa, jolloin sitä jää vähemmän meille tärkeisiin asioihin. Voimavaras voi olla esimerkiksi työkaveri, joka vie energiaa. Voimavaras voi löytyä yhtä lailla itsestämme: tahdonvoimia voi syödä opittu itsensä pienentämisen malli.

– On monia syitä, miksi omaa voimaa ei oteta maksimaalisesti käyttöön. Kyse voi olla esimerkiksi ristiriitojen pelosta tai liiasta kiltteydestä, Tukiainen sanoo.

Ajatustyötä vaativaan työhön tarvitaan keskittymistä. Myös se vaatii tahdonvoimaa.

Keskittyminen vaatii voimaa

Ääniä, keskeytyksiä, pyyntöjä. Olosuhteet eivät usein ole työhön keskittymisen kannalta parhaat mahdolliset. Häiriöitä tulee sekä sisältämme että ulkopuolelta.

– Kuormitumme esimerkiksi someviesteistä, joita tulee eri kanavista, joissa meidän on ehkä työmmekin vuoksi oltava.

Maaretta Tukiainen muistuttaa, että ajatustyötä vaativan työn tekemiseen tarvitaan keskittymistä. Myös se vaatii tahdonvoimaa.

Jotta häiriöitä pystyisi torjumaan ja minimoimaan, ne pitää oppia tunnistamaan. Häiriöiltä suojautuminen edistää työntekoa monella tavalla: se helpottaa suunnittelua ja auttaa saamaan aikaan tuloksia. Mieti siis, millaiset asiat saavat sinut useimmiten harhautumaan pois tekemisestäsi.

Sisukkuus lisää itseluottamusta

Keskittymisrauhaa kannattaa vaalia myös oman hyvinvoinnin vuoksi. Tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen lisäävät tutkitusti onnellisuutta. Usein se edellyttää valintojen tekemistä, tiettyihin asioihin keskittymistä ja toisten jättämistä tekemättä.

Voidaan puhua myös päättäväisyydestä tai sisusta. Sitoutuminen ja sisukkuus kuuluvat tahdonvoimataitoihin, joita niitäkin voi treenata.

Tukiainen tietää, että sisukkuus lisää itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihin. Tärkeää on kyky kuvitella lopputulos toteutuneena, jonka avulla voi karistaa omia epäilyksiään.

– Sabotoivat ajatukset saattavat yrittää estää päämäärään pääsemistä.

Mieti, mikä on työsi onnistumisen kannalta kaikkein tärkeintä.

Usein tahdonvoimaa kuluu turhiin asioihin: ei niinkään hommien välttelyyn vaan tarpeettomien tekemiseen. Kannattaa siis keskittyä olennaiseen. Se on vaikeaa, jos työn ydintä ei ole selvästi tiedossa. Mieti siis, mikä on työsi onnistumisen kannalta merkityksellisintä. Maaretta Tukiainen neuvoo tekemään tehtävälistan rinnalle ’not to do -listan’. Siihen kirjataan asiat, jotka eivät omaan ydintyöhön kuulu.

Omalla kohdallaan Tukiainen on käyttänyt tahdonvoimataitoja viimeksi Hyvän mielen koti -kirjan kirjoittamiseen. Kirjoittamiseen tarvittavaa tahdonvoimaa hän varjeli tietoisesti suojautumalla häiriöiltä.

– On myös hyvä, jos työpäivän jälkeen on tiedossa jotain merkityksellistä, rentouttavaa tekemistä. Sen odottaminen auttaa jaksamaan päivän ponnisteluissa.

7 tahdonvoimataitoa

Onko sinulla jo käytössä nämä seitsemän tahdonvoimataitoa?

  1. Oman voiman tunnistaminen
  2. Huomion keskittäminen
  3. Sitoutuminen
  4. Suojautuminen
  5. Joustavuus
  6. Hallinnasta luopuminen
  7. Sisukkuus

Lähde: Maaretta Tukiainen. Hyvän mielen taidot. PS-Kustannus 2016.

Teksti: Tiina Komi

Kuva: iStock

Artikkeli on julkaistu Ekonomi-lehdessä 2/2021.

Lue myös:

Näin pärjäät keskusteluissa paremmin – kuuntele, tulkitse viisaasti ja pysy myötätuntoisena

Miten ihmeessä koronavuosi voisi olla paras vuosi ikinä? Näin, sanoo Saku Tuominen

Mentorointi on loistava keino kehittää omaa osaamistaan joko aktorin tai mentorin roolissa