Teetämme tutkimuksia ja selvityksiä ekonomikoulutuksen laadusta, ekonomien työelämästä ja palkkauksesta, ekonomiurasta, työttömyydestä ja osaamisen kehittämisestä sekä meistä itsestämme toiminnan kehittämiseksi. Selvitämme myös muun muassa ekonomien työhyvinvointia, ekonomien ja kylterien uratoiveita ja nais- ja miesekonomien palkkaeroja.

Tutkittu tieto parantaa palveluamme

Tutkimustietoa käytetään palveluissamme esimerkiksi palkkaneuvonnassa sekä työmarkkinatoiminnassa ja koulutuspolitiikassa ekonomien etujen ajamiseksi. Tietoa kerätään koko ekonomiyhteisön – myös ekonomiyhdistysten ja opiskelijayhteisöjen – käyttöön.

Tarjoamme laadukasta tietoa yliopistoille kauppatieteellisen koulutuksen laadusta, opiskelijapalautteesta ja opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään.

Lisäksi teemme kyselyitä eri aiheista ja keräämme palautetta järjestämistämme tilaisuuksista ja koulutuksista.

Ota yhteyttä

Oksanen Juha
Tutkimuspäällikkö
p. +358405566671