Ekonomien mediaanipalkka vuonna 2020 oli 5 109 euroa kuussa. Nousua oli 1,8 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Yli puolet palkkatutkimuksen vastaajista kertoi palkkansa nousseen työehtosopimuksessa olevan yleiskorotuksen ansiosta. Kolmannes oli saanut korotuksen henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. Myös uusi asema tai työtehtävä tai uuden työnantajan palvelukseen siirtyminen olivat yleisiä syitä palkankorotuksille.

”Kahtena edellisenä vuonna palkkakehitys junnasi paikallaan, joten tämä on ehdottomasti hyvä uutinen. Yleiskorotusten merkitystä usein vähätellään, koska prosentit ovat olleet etenkin viime vuosina varsin maltillisia. Mutta koronavuonna positiivista palkkakehitystä tuskin olisi tapahtunut ilman yleiskorotuksia”, Ekonomien työmarkkinajohtaja Riku Salokannel sanoo.

Yleiskorotukset vaikuttavat myös aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta. Tämä näkyi Salokanteleen mukaan esimerkiksi kaupan alalla, jossa ylemmillä toimihenkilöillä ei ole työehtosopimusta. Alalla jaettiin kuitenkin meriittikorotuksia, jotka vastasivat yleiskorotuksen tasoa.

Ekonomien jäsenistä noin puolet on työehtosopimusten mukaisten korotusten ulkopuolella.

Luottamus tulevaan on vahva 

Palkkatutkimuksessa kysyttiin myös tehtyjen työtuntien määrää sekä luottamusta oman työpaikan säilymiseen. Tulokset yllättivät positiivisuudellaan.  

”Työajoissa ei ole tapahtunut mitään merkittävää, vaikka työn tekeminen on valtaosalla ekonomeista siirtynyt toimistolta kotiin. Työ on jatkunut tavalliseen tapaan, vaikka joitakin pelotti, että mitä siitä etätyöstä tulee”, Salokannel sanoo.  

Ekonomit ovat myös edelleen hyvin luottavaisia työpaikkansa suhteen: 85 prosenttia ekonomeista pitää omaa henkilökohtaista työtilannettaan vakaana tai melko vakaana. 74 prosenttia pitää työpaikkansa tilannetta vakaana tai melko vakaana. 11 prosenttia uskoo lomautusten olevan työpaikallaan mahdollisia ja 4 prosenttia arvelee niiden olevan todennäköisiä. 6 prosenttia uskoo irtisanomisten mahdollisuuteen ja 5 prosenttia ajattelee, että irtisanomisia on todennäköisesti tulossa. 

”Talouden ammattilaiset luottavat tulevaisuuteen. Havaittavissa on selkeä positiivinen vire koronasta huolimatta”, Salokannel toteaa.  

Lisätiedot:

Salokannel Riku
Työmarkkinajohtaja
p. +358407249566
Oksanen Juha
Tutkimuspäällikkö
p. +358405566671