Tutkimme jäsentemme palkkoja vuosittain. Näin palkat kehittyivät marraskuussa 2021 kerätyn aineiston perusteella: 

Helsingin talousalueella:
mediaaniansio 5 683 euroa kuussa
+3,3 % edelliseen vuoteen verrattuna

Muualla maassa:
mediaaniansio 4 800 e/kk
+2,1 % edelliseen vuoteen verrattuna

Yksityisellä sektorilla
mediaaniansio 5 450 e/kk
+2,8 % edelliseen vuoteen verrattuna

Valtiolla
mediaaniansio 4 850 e/kk
+3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna

Kunnissa
mediaaniansio 4 878 e/kk
+3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna

Lähes 70 prosenttia vastaajista kertoo oman palkkansa nousseen vuoden 2021 aikana. Ehdottomasti merkittävin syy palkankorotukselle oli työehtosopimuksen mukainen yleiskorotus. Sen jälkeen yleisimpiä olivat henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvä korotus, uusi asema tai tehtävä nykyisessä työpaikassa ja vaihto uuteen työpaikkaan. 

– Yleiskorotus on ekonomeille tärkeä, koska palkat näyttävät kehittyvän laajasti sen kautta. Ja siksi työehtosopimukset ovat tärkeitä, työmarkkinajohtaja Riku Salokannel sanoo. 

Näin pitkiä viikkoja paiskitaan 

Kokoaikatyössä olevat ekonomit tekevät keskimäärin 41 tunnin työviikkoja. Huolestuttavaa on, että kymmenellä prosentilla viikkotyöaika on 46 tuntia tai yli.  

– Tuntimäärä ei onneksi ole enää lisääntynyt vaan vakiintunut 41 tunnin tietämille. Eniten viikkotunteja tekevät johtotehtävissä olevat. Pitäisi kuitenkin muistaa, että myös johtajat tarvitsevat palautumisaikaa, tutkimuspäällikkö Juha Oksanen sanoo. 

Vastaajat näyttävät viihtyvän työssään: 85 prosenttia on joko erittäin tai melko tyytyväisiä työhönsä.  

Etätyön suosio vankkaa 

Kauppatieteilijät tekevät huomattavan paljon etätöitä. Vastaajista kolmannes tekee pelkästään etätöitä, kolmannes käy työpaikalla kerran pari viikossa ja hiukan vajaa kolmannes käy työpaikalla 3–4 päivänä viikossa. Vain 6 prosenttia ei tee ollenkaan etätyötä.  

Vaikka julkisuudessa on puhuttu etätyön haitoista, ekonomit ovat ottaneet etätyön omakseen. Yli puolet vastaajista on erittäin tyytyväisiä etätyön sujumiseen ja lähes kaikki muutkin ovat melko tyytyväisiä. Tyytymättömiä on vain 4 prosenttia.    

Seitsemän kymmenestä ekonomista on sitä mieltä, että työ ja vapaa-aika ovat omassa elämässä hyvin tai melko hyvin tasapainossa. Kolmanneksella tasapaino ei ole kunnossa.  

Työhyvinvointia voisi vastaajien mielestä kohentaa parantamalla vuorovaikutusta työpaikalla, kehittämällä työmenetelmiä ja -välineitä sekä selkeyttämällä organisaation päämääriä.  

Fakta palkkatasotutkimuksesta: 

  • 3120 vastaajaa 
  • antaa poikkileikkauksen Suomen Ekonomien jäsenten palkkatasosta 
  • tutkimuksessa kysyttiin lokakuun 2021 ansioita kokoaikatyössä olevilta (sis. luontoisedut) 
  • vastaajista 50 % asiantuntijoita, 19 % keskijohtoa ja 24 % johtoa 
  • vastaajien keskimääräinen työskentelyaika 40,8 tuntia viikossa 
  • vastaajista 59 % naisia ja 41 % miehiä 
  • vastaajilla työkokemusvuosia keskimäärin 15,6 vuotta 

  

Lisätiedot: 

Salokannel Riku
Työmarkkinajohtaja
p. +358407249566
Oksanen Juha
Tutkimuspäällikkö
p. +358405566671