Suomen hyvinvointisitoumusten lunastaminen vaatii nykyistä suurempaa talouden kantokykyä. Pitkän aikavälin talouden kasvu on nojannut koko itsenäisen Suomen ajan hyvin vahvasti tuottavuuden kasvuun. Tästä merkittävä osa nojaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostusten myötä syntyviin uusiin teknologioihin ja ideoihin. Kestävämpi talouspolitiikka mahdollistaa samalla sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja.

”Yhdessä tekemällä saadaan ihmeitä aikaiseksi. Verokannustimella on erityistä merkitystä pk-yritysten TKI-toiminnan luomiseksi ja vahvistamiseksi. Se lisää ajan myötä Suomen tuottavuutta, kasvua ja yksityisen sektorin työpaikkojen määrää”, toteaa asiantuntija Mikko Särelä Tekniikan akateemiset TEKistä.

Suomi on sitoutunut nostamaan TKI-panostukset neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Parlamentaarinen TKI-työryhmä loi polun sille, miten otetaan ensimmäiset askeleet kohti tätä tavoitetta. Jo aikaisemmin tällä viikolla hyväksyttiin TKI-rahoituslaki luomaan edellytykset julkisen TKI-panostamisen nostamiseksi. Nyt hyväksytty yritysten TKI-verokannustin tukee yksityisen rahan lisäystä.

”Suomen pitkän aikavälin talouskasvu tarvitsee vetoapua, jotta päästään paremmalle kasvu-uralle. Yritysten TKI-verokannustin on erinomainen loppuvuoden lahja kaikille suomalaisille, koska se mahdollistaa tulevaisuuden hyvinvointia. Iso kiitos siitä eduskunnalle!” Ted Apter iloitsee.

Yritysten TKI-panostusten merkitys on ratkaiseva siinä, että päästään vuodelle 2030 asetettuun tavoitteeseen. Suomen Ekonomien elinkeinopolitiikan erityisasiantuntija Ted Apterin mielestä on syytä ylläpitää tiivistä vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa siitä, miten jatkossakin toteutetaan johdonmukaista, pitkäjänteistä ja kannustavaa TKI-investoimisen toimintaympäristöä Suomessa.

Kiitämme eduskuntaa siitä, että Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeä laki saatiin hyväksyttyä näinä vaikeina aikoina.

Lisätietoja

Ted Apter, erityisasiantuntija, elinkeinopolitiikka / Suomen Ekonomit

0400 602 439, ted.apter@ekonomit.fi

Mikko Särelä, asiantuntija, innovaatio- ja elinkeinopolitiikka / Tekniikan akateemiset TEK

044 5264 556, mikko.sarela@tek.fi