Kuvituskuva

Kosti Hyyppä sanoo lukeneensa kevään aikana useita haastatteluja, joissa työnantajan edustajat kertovat, ettei työpaikkojen sisäisiä palkkaeroja juurikaan ole. 

“Mutta onhan niitä. UPM:n hieno päätös poistaa sukupuolten väliset selittymättömät palkkaerot on tuorein esimerkki asiasta. Nokia teki saman pari vuotta sitten”, hän toteaa.  

Miesten ja naisten painottuminen selkeästi eri aloille on myös ongelma, mutta sen taakse piiloutuminen on Hyypän mielestä aika läpinäkyvää.  

“Eivät palkkaerot samasta työstä ole yhtään vähempiarvoisia kuin segregaatiosta johtuvat palkkaerot, mutta niihin on huomattavasti helpompi vaikuttaa. Yritykset pystyisivät halutessaan poistamaan ne.”  

Nykyinen lainsäädäntö ja välineet eivät riitä 

Suomen Ekonomit on tutkinut sukupuolten välistä selittymätöntä palkkaeroa vuosikymmeniä. Yksityisellä sektorilla työskentelevillä ekonomeilla ero on peräti 12 prosenttia, mutta valtion työpaikoissa se on lähes kadonnut. Siihen ovat vaikuttaneet etenkin läpinäkyvät palkkausjärjestelmät.  

“Valtiolla on käytössä palkkausjärjestelmät ja palkka-avoimuus on yleisesti hyväksytty tosiasia. Näillä on ollut selvästi myönteinen vaikutus palkkatasa-arvon toteutumiseen”, Hyyppä kertoo.  

Suomen Ekonomien tavoitteena on, että työpaikoille saataisiin lisää työkaluja, joilla työntekijät ja myös henkilöstön edustajat voisivat paremmin arvioida, onko palkka oikealla tasolla. Nykyinen lainsäädäntö ja välineet eivät riitä. 

“Ovathan Nokia ja UPM:kin todennäköisesti tehneet lakisääteiset palkkakartoitukset jo vuosia. Niissä eroja ei ilmeisesti ole löytynyt, kun asiaan on tartuttu vasta viime aikoina. Se, että molemmissa yrityksissä on lähdetty poistamaan perusteettomia palkkaeroja, on seurausta jostain ihan muusta kuin lainsäädännöstä. Mutta hienoa edelläkävijyyttä joka tapauksessa”, Hyyppä kiittelee. 

Hän näkee, että palkkauksen kehittämisessä on tasa-arvon edistämisen lisäksi kyse myös bisneksen kehittämisestä. Kun palkkaus perustuu aidosti työn vaativuuteen ja suoriutumiseen ja henkilöstö tietää mistä palkitaan, se motivoi ja kannustaa. Siitä on vääjäämättä hyötyä yritykselle. 

Lue myös:  

Suomen Ekonomien kyselyyn vastanneista peräti 62 % olisi valmis siihen, että oman työpaikan kaikki palkat olisivat avoimia 

Lisätietoja:

Hyyppä Kosti
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358503516177