Ekonomien arvot

Liiketoimintaosaajien arvot ovat pehmeämmät kuin ehkä yleisesti ajatellaan. Uuden tutkimuksen mukaan ekonomiksi valmistuneita ja kauppatieteitä opiskelevia yhdistää voimakas itsensä kehittämisen halu, avoimuus muutokselle sekä yhteisöllinen vastuullisuus. Ekonomit kantavat enemmän huolta ilmastonmuutoksesta kuin väestö keskimäärin, ja heidän suurimmat huolensa kohdistuvat rasismin lisääntymiseen ja poliittisen populismin vaikutuksiin, eli yhteisöllisiin kysymyksiin.  

Tulokset käyvät ilmi Suomen Ekonomien teettämästä arvotutkimuksesta, johon vastasi liiton jäseniä sekä muita ekonomeja ja kauppatieteiden opiskelijoita.  

Tutkimuksen vastaaja-aineistosta löydettiin neljä erilaista arvoryhmää. Niistä selvästi pienin ryhmä (15 %) edustaa kovien arvojen kannattajia, jotka puolustavat omaa etuaan ja ajattelevat, että elämässä pärjääminen on oma valinta. Kolmea merkittävästi isompaa ryhmää (yht. 85 %) yhdistävät pehmeät arvot, kuten ympäristö- ja tasa-arvotietoisuus sekä hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen. 

– Ekonomit eivät päädy edes johtoasemiin rahan ja vallan takia, vaan siksi, että haluavat kehittyä, tehdä jotain uutta ja mennä eteenpäin. He näyttävät myös olevan varsin kiinnostuneita arvoista. Arvotyöskentelylle on selvä tilaus, sillä tutkimuksen vastaajamäärä ylitti odotukset, Insight360:n tutkimusjohtaja Jaakko Kaartinen sanoo.  

– Tulosten perusteella nykyiset jäsenemme sekä liittoon kuulumattomat ekonomit odottavat, että emme keskity vain työelämäkysymyksiin vaan otamme julkisessa keskustelussa arvojohtajan roolin, Suomen Ekonomien toiminnanjohtaja Jari Elo toteaa.  

Faktaa tutkimuksesta

  • Tutkimus teetettiin keväällä Insight360 Oy:llä, joka on erikoistunut tuottamaan tietoa suomalaisten arvoista, asenteista ja kulutustottumuksista.
  • Kysymysrunko johdettiin Insight360 Oy:n toteuttamista väestötasoisista arvo- ja asennetutkimuksista, jotka nojaavat Schwartzin arvoteoreettiseen malliin.
  • Tutkimukseen vastasi yhteensä 3 990 henkilöä. Vastaajat koostuivat liiton nykyisistä ja entistä jäsenistä sekä muista ekonomeista ja kauppatieteiden opiskelijoista.
  • Aineisto kerättiin huhtikuussa 2019 sähköisesti sekä puhelinhaastatteluin.
  • Aineisto on laaja ja jakaantuu hyvin sukupuolten, ikäryhmien, ammattiasemien ja koulutuksen pääaineiden välillä.

Lisätiedot
Jari Elo, toiminnanjohtaja
puh. +358 40 500 9840
jari.elo@ekonomit.fi