Uravalmentaja kuulee toistuvat tarinat irtisanoutumisten taustalla – näiden perusvirheiden takia työpaikat menettävät osaajia

Tänään julkaistun Lähtijät-tutkimuksen mukaan seitsemän kymmenestä palkansaajasta hautoo ajatusta irtisanoutumisesta. Eniten hiertävät johtaminen ja palkka. Korkeasti koulutettujen työelämän tuntevassa järjestössä tiedetään olennaiset mokat johtamis- ja palkkatyytymättömyyden taustalla.


Suomen Ekonomit oli kumppanina 20.4.2023 julkaistussa Lähtijät-tutkimuksessa, jossa selvitettiin työpaikoista lähtemisen kipukohtia. Tutkimukseen vastasi runsaat 2 800 asiantuntijaa ja johtajaa, joista 614 oli kauppatieteilijöitä. 

Kauppatieteilijät jakoivat muun vastaajajoukon kanssa kokemuksen siitä, miksi työpaikalta halutaan pois. Noin 40 % vastaajista nimesi syyksi huonon johtamisen ja 30 % palkan. 

Suomen Ekonomien uravalmentaja Hanna Hirvonen kohtaa työssään jatkuvasti kauppatietelijöitä, jotka ovat irtisanoutuneet tai suunnittelevat lähtemistä. Hirvosella on hyvä tuntuma siihen, miksi juuri johtamiseen ja palkkaan liittyvät ongelmat nousevat listan kärkipäähän. 

Uralla menestyminen on käsitetty väärin

Suomessa ajatellaan yleisesti, että uralla eteneminen tarkoittaa asiantuntijatehtävistä esihenkilötehtäviin siirtymistä. Silloin voi pahimmillaan käydä niin, että pomoiksi päätyvät kyvykkäimmät asiantuntijat eivätkä suinkaan ne, joilla olisi parhaat edellytykset ja motivaatio juuri esihenkilötyöhön. 

”Esihenkilön homma on vaativa palveluammatti. Siinä pitää olla aidosti kiinnostunut ihmisistä sekä ihmisten johtamisesta ja heidän onnistumisensa mahdollistamisesta. Edelleen moni yrittää johtaa vain asioita tai haluaa johtotehtäviin pelkästään aseman tai rahan vuoksi”, Hirvonen sanoo. 

”Meillä on Suomessa edelleen varsin kapea käsitys urakehityksestä ja menestyksestä. Esihenkilöksi ryhtyminen ei  ole ainoa tapa edetä uralla tai menestyksen merkki.” 

Ovi käy kankeiden palkankorotussääntöjen takia

Yllättävän tavallinen tarina työpaikoilla on, että toistuviin ja hyvin perusteltuihin palkankorotuspyyntöihin reagoidaan vasta siinä vaiheessa, kun työntekijä jo ojentaa irtisanoutumisilmoitusta. 

”Irtisanoutumisen hetkellä sitten ehdotetaan kilpailevaa palkkatarjousta. Silloin on aivan liian myöhäistä”, Hirvonen toteaa.

Myös epäloogista ”viiden prosentin sääntöä” esiintyy: 

”Osalla työnantajista on käytössä epäkannustava malli, jossa sisäisissä ylennyksissä palkankorotus on maksimissaan viisi prosenttia, vaikka työntekijä siirtyisi merkittävästi vaativampiin tehtäviin. Tällaisella palkkausmallilla alkupalkka määrittelee tulevan ansiotason saman työnantajan palveluksessa – riippumatta tehtävien vaativuudesta tai vastuusta tai osaamisen kasvusta”, Hirvonen ihmettelee.

Tämän tyyppinen palkkakuluista säästäminen ei lopulta tuo säästöä, sillä osaajat lähtevät ja heidän tilalleen joudutaan pestaamaan kovapalkkaisempia tekijöitä. Päälle tulevat vielä rekrytointi- ja perehdyttämiskulut. 

Nämä asiat kuntoon, jotta työntekijät sitoutuvat

Lähtijät-tutkimuksen tulosten pohjalta työntekijöiden sitouttamisessa kannattaa panostaa erityisesti esihenkilötyöhön sekä kannustavaan ja reiluun palkkaukseen.

Suomen Ekonomit suosittelee seuraavia toimenpiteitä: 

 1. Ylimmän johdon ja omistajien tulee huolehtia siitä, että esihenkilöiden työnkuvat eivät ole liian laajoja. Hyväkin esihenkilö voi epäonnistua ihmisten johtamisessa, jos hänen kalenterinsa on jatkuvasti täynnä ja johtotehtävän lisäksi hoidettavana on kenties omakin vaativa asiantuntijarooli. Esihenkilöille tulee tarjota tukea esihenkilötaitojen kehittämiseen. 
 2. Esihenkilöroolia ei käytetä ainoana keinona palkita kyvykästä asiantuntijaa, vaan mietitään myös muita tapoja, joilla työntekijät voivat edetä urallaan. Niitä voivat olla esimerkiksi asiantuntijaroolin laajentaminen tai syventäminen.
 3. Läpinäkyvä ja oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä on tehokas sitouttaja. Kun työntekijät tietävät mistä palkka muodostuu ja miten sen kehittymiseen voi vaikuttaa, myös palkkatyytyväisyys lisääntyy. Palkkausjärjestelmä on työkalu tehokkaaseen ja tulokselliseen johtamiseen.

Lisätietoja: 

Hirvonen Hanna
Uravalmentaja
p. +358407326543

Nuoren työntekijän työuupumus ja pomon vastuu

Erään esihenkilön hätkähdyttävä toiminta työntekijän uupumistapauksessa jäi elävästi viestintäpäällikkö Ida Leväsen mieleen.


Levänen Ida
Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Ekonomi-lehden päätoimittaja
p. +358407674661

Tapahtui eräällä työpaikallani: Uupumisen takia pois töistä jäänyt kollegani oli palannut takaisin sairauslomalta. Kun tiimi oli taas koolla täysilukuisena, tunnelma oli hieman tunnusteleva. Mitä tässä nyt sanoisi vai pitäisikö vain mennä arkisesti suoraan työasioihin? 

Sitten esihenkilömme teki jotain merkittävää.

”Ihanaa, että saimme sinut takaisin. On minun vastuullani johtajana, että tällaista ei tapahdu enää”, hän sanoi.

Pomo otti suoraselkäisesti vastuun niistä ongelmista, jotka olivat työssä johtaneet tilanteen eskaloitumiseen. Hän ei vaatinut asiantuntijaa suojelemaan itse itseään tai huolehtimaan omin päin omasta työkuormastaan. Hän oli valmis ja halukas kehittymään johtajana.

Vilpitön halu toimia viisaasti näkyy kauas

Tarinan opetus: Esihenkilön kannattaa muistaa, että se, miten hoitaa yksittäistä uupumistapausta, ei vaikuta vain tähän kyseiseen tapaukseen. Se vaikuttaa kaikkiin niihin ihmisiin, jotka näkevät, miten asiaa hoidat.

Työuupumus on tietenkin aina monen asian summa. Edes täydellisellä esihenkilötyöllä ei varmasti voi sataprosenttisesti estää sitä, etteikö joku voisi päätyä uupumisriskitilanteeseen omassa elämässään.

Pomo voi silti vaikuttaa merkittävästi siihen, uuvutaanko työssä vai ei. Erityisesti nuorten työntekijöiden kohdalla on syytä olla erityisen tarkkana.

Työelämätaidot karttuvat vähitellen

Korkeakoulutetut liukuvat täysipäiväiseen työelämään usein harjoittelujen, kesätöiden ja osa-aikaisten pestien kautta. Yhtäkkiä sitä vain huomaa, että onkin kokopäivätyössä.

Uran alkuvaiheessa motivaatio on korkealla, ja ihminen janoaa päästä näyttämään taitonsa. Jäsentutkimuksistamme kertyneen datan mukaan juuri työelämään tulleilla on myös kovin itseluottamus sen suhteen, että kaikki menee hyvin eikä omalle kohdalle osu ongelmia.

Juuri työelämään tulleilla on myös kovin itseluottamus sen suhteen, että kaikki menee hyvin eikä omalle kohdalle osu ongelmia.

Oman näppituntumani perusteella kovin moni kolme-nelikymppinen on oppinut oman jaksamisensa rajat kantapään kautta etenkin kahdessa asiassa:

Ensinnäkin ameebamaisessa asiantuntijatyössä erityisesti työmäärän hallinta tuottaa haasteita. Mielestäni yksi johtajan olennaisimpia taitoja on osata konkreettisesti auttaa töiden priorisoinnissa.

Toinen kipukohta työpaikoilla ovat tunteet. Niitäkin pitää johtaa, vaikka olisi kuinka asiapentti. Pomon tehtävä on ratkaista ristiriitoja ja harmituksia – ei luoda niitä. Enpä tunne ketään, jonka mielestä se olisi erityisen helppoa homma, mutta ei johtaminen ole.

Pomo tarvitsee oppia ja tukea

On aika kova paikka olla vastuussa tiimiläistensä jaksamisesta. Ilman hyvinvoivaa ja jaksavaa henkilökuntaa ei kuitenkaan saavuteta tavoitteita, tehdä tulosta tai muuteta maailmaa.

Jokaisen esihenkilön pitäisi aktiivisesti kehittää omia työelämätaitojaan ja opiskella jaksamisen johtamista.

Ekonomien jäsenenä se on helppoa, koska olemme tänä syksynä tuottaneet erityisesti pomoille suunnattua sisältöä työyhteisön hyvinvointiin liittyen.

Suosittelen lämpimästi katsomaan tallenteen Esihenkilö työyhteisön jaksamisen johtajana. Lisäksi kannattaa tutustua Kriisistä ratkaisuun -sarjaan, joka sisältää kolme kuunneltavaa valmennusta erittäin hyödyllisistä teemoista. Valmennukset voi kuunnella esimerkiksi kävellessä tai työmatkalla.

Pomon pitää huolehtia tarkasti myös omasta jaksamisestaan. Tähän löydät työkaluja Heltin toteuttamasta virtuaalisesta hyvinvointivalmennuksesta, jonka voit tehdä omassa tahdissasi.

Hyvinvoiva työyhteisö voi syntyä sattumalta. Mutta ei kannata jäädä sattuman varaan.

Kirjoittaja toimii Suomen Ekonomien viestintä- ja markkinointitiimin esihenkilönä.

Työpaikan vaihtaminen on nyt monen kauppatieteilijän mielessä

Tuoreen jäsenpulssin vastaajista 85 % on harkinnut uuden työn hakemista tai jo tehnyt ratkaisun työn vaihtamisesta. Maailmantilanteella on ollut vaikutusta, mutta pääosin vaihtamishalujen takana on kaksi ikivanhaa syytä.


Suomen Ekonomien jäsenet kertoivat maaliskuun jäsenpulssissa, kiinnostaako työpaikan vaihtaminen ja mistä syistä työtä nyt vaihdetaan. Jäsenpulssiin vastasi 138 jäsentä. Viimeisen puolen vuoden aikana heistä: 

 • 17 % oli vaihtanut työtä 
 • 23 % hakenut uutta työpaikkaa  
 • 44 % harkinnut työpaikan vaihtamista 
 • 1 % oli siirtynyt yrittäjäksi
 • 15 % ei ollut harkinnut vaihtamista tai vaihtanut työtä.  

Miten koronakriisi ja Ukrainan sota ovat vaikuttaneet ajatuksiin työelämästä? 

Kaksi viidestä kertoo koronapandemian vaikuttaneen siihen, millaista työtä halutaan tehdä tai millaisessa työpaikassa halutaan olla.  

Pandemia näyttää vaikuttaneen pääasiassa ajatuksiin etätyön tekemisestä: 13 % listaa paremmat etätyömahdollisuudet syyksi katsella uutta työtä. Etätyö nousee esiin myös avoimissa vastauksissa, joissa peräänkuulutetaan lisäksi toimistolle palaamista.  

”Arvostan joustavia etätyökäytäntöjä, mutta en missään nimessä halua työtä, jossa kaikki ovat aina etänä”

Eräs vastaaja kuvailee näin: ”Arvostan joustavia etätyökäytäntöjä, mutta en missään nimessä halua työtä, jossa kaikki ovat aina etänä. Jatkuvassa etätyössä olen ymmärtänyt, miten tärkeänä pidän työyhteisöä, yhteisiä lounas- ja kahvitaukoja ja ihmisten näkemistä livenä.” 

Myös työn merkityksellisyys ja omien arvojen pohtiminen nousevat esiin avoimissa vastauksissa.  

Sen sijaan Ukrainan sota ei ainakaan vielä ole vaikuttanut valtaosan ajatuksiin työstä. 15 % vastaajista kertoo Ukrainan sodan vaikuttaneen siihen, millaisessa työpaikassa haluaa olla.  

”Haluan tehdä töitä suomalaisessa yrityksessä suomalaisen hyvinvoinnin hyväksi”, eräs vastaaja kuvailee. 

Vanhat tutut syyt taustalla 

Etätyön ja merkityksellisyyden ohi kiilaavat edelleen kaksi tuttua työelämän ongelmakohtaa: Joka toinen uutta työtä katseleva mainitsee lähtöhalujensa syyksi palkan. Yhtä suuri osa nostaa esiin johtamisongelmat.  

Palkkausten perusteiden pitää olla kaikille selvät.

Työpaikoilla onkin erittäin tärkeää huolehtia siitä, että palkkauksen perusteet ovat kaikille selvät, palkkaus on tasa-arvoista ja palkkakeskusteluja käydään säännöllisesti.  

Halu edetä uralla on myös monen uusien urahaaveiden moottorina. Tämän syyn valitsi lähes puolet vastaajista.  

Yli kolmannes listaa syiksi myös liiallisen työmäärän ja /tai kyllästymisen työtehtäviin.  

Ekonomien urapalvelut on räätälöity kauppatieteilijöille  

Omaa työtä koskevat pohdinnat ovat saaneet yhä useamman Suomen Ekonomien jäsenen hakeutumaan liiton tarjoamiin urapalveluihin.  

Omia toiveita ja tulevaisuudensuunnitelmia ei tarvitse pohtia yksin, sillä tarjolla monenlaisia kauppatieteilijöiden tarpeisiin räätälöityjä palveluja verkkovalmennuksista henkilökohtaisiin valmennuksiin. Ekonomien uravalmentajat ovat erikoistuneet juuri kauppatieteilijöiden aloihin ja tilanteisiin, ja heillä on eniten tietoa ekonomien työmarkkinoista.  

Ekonomien jäsenenä saat myös suoran kontaktin suorahakuyrityksiin eli headhuntereihin. 

Sopiiko mentorointiohjelma minulle? Katso usein kysytyt kysymykset ja kuuntele kokemusasiantuntijan ja uravalmentajan keskustelu aiheesta

Mentorointi oppimismenetelmä, jonka tavoitteena on edistää mentoroitavan eli aktorin ammatillista kasvua ja antaa mentorille auttamisen iloa toimimalla ammatillisena sparrauskumppanina ja jakamalla omaa osaamistaan. Suomen Ekonomien mentorointiohjelma on valtakunnallinen ja virtuaalinen.


Mitä vuoden mentorointiohjelma sisältää?

Suomen Ekonomien mentorointiohjelman kulmakiviä ovat huolellisesti tehty toiveiden mukainen parivalinta sekä laadukas perehdytys ja ohjelmanaikainen uravalmentajien taustatuki. Lisäksi parien käytössä on Howspace -ympäristössä toimiva oma suljettu työtila, jossa on runsaasti materiaalia ja tehtäviä mentoroinnin tueksi sekä mahdollisuus verkostoitua muiden osallistujien sekä uravalmentajien kanssa.

Kuinka paljon mentorointiohjelma vie aikaa?

Mentorointiohjelma kestää vuoden, ja sen aikana on parit tapaavat noin kerran kuussa, yleensä 1–2 tuntia kerrallaan. Mentorointiparit sopivat tapaamisten keston ja aikataulutukset itse omaan tilanteeseen ja aktorin tavoitteisiin sopivaksi. Yhteydenpitoa voi tapahtua myös tapaamisten välillä esimerkiksi s-postilla.

Miten mentorointiparit tapaavat?

Tällä hetkellä mentorointiohjelma on virtuaalinen. Suurin osa mentorointipareista on siirtynyt virtuaalisiin tapaamisiin erittäin sujuvasti ja onnistuneesti. Kukin pari sopii kuitenkin itsenäisesti parhaimmat tapaamismuodot. Jos pari asuu samalla paikkakunnalla, voi myös kävelymentorointi olla mahdollista. Vuosien varrella parit ovat tavanneet hyvin erilaisissa paikoissa ja hyvin eri kellonaikoihin, omien aikataulujensa mukaan, mm. aamiaisen tai lounaan merkeissä.

Sovinko minä aktoriksi?

Mentorointi sopii hyvin monenlaisiin tilanteisiin. Esimerkiksi kun haluat syventää ammatillista osaamistasi (esim. brändimarkkinointi, konsultatiivinen myynti tai projektinhallinta), viedä sitä seuraavalle tasolle (esim. kokonaisvastuu, esihenkilötehtävät tai johtoryhmärooli) tai olet urallasi muutoskohdassa (esim. alanvaihto, tasapainon löytäminen tai yrittäjäksi lähteminen).

Usein mentorointiohjelmaan hakeudutaan, kun halutaan tunnistaa ja hyödyntää omia vahvuuksia vielä paremmin, pohtia oman uran suuntaa ja seuraavia askeleita. Mentorin kanssa voi sparrailla erilaisia vaihtoehtoja sekä hakea kokemusta ja näkemystä liiketoimintaosaamisen syventämiseen. Yhtä hyvin teemoina voi olla mm. strategian jalkautus, yrityksen laajentaminen tai jatkokoulutusmahdollisuudet.

Huomioithan, että mentoroinnin fokus ei ole varsinaisessa työnhakuvalmennuksessa. Mikäli tarvitset tukea työnhakuun, sinulla on Suomen Ekonomien jäsenenä mahdollisuus moniin erilaisiin työnhakua tukeviin palveluihin kuten verkkovalmennuksiin ja uravalmennukseen.

Halutessasi voit pallotella mentoroinnin sopivuutta tilanteeseesi uravalmentajan kanssa. Ota yhteyttä Sirja Kulmala-Portmaniin: sirja.kulmala-portman@ekonomit.fi tai Hanna Hirvoseen: hanna.hirvonen@ekonomit.fi.

Jos haen aktoriksi eikä minulle löydy sopivaa mentoria, saanko rahat takaisin?

Kyllä saat. Teemme parhaamme sopivan parin löytämiseksi, mutta mikäli sellaista ei syystä tai toisesta löydy, sinulle on tarjolla seuraavan vuoden mentorointiohjelma tai rahanpalautus oman valintasi mukaan. Pidämme huolen siitä, että mentorin kokemus ja sinun toiveesi kohtaavat.

Jos haen mentoriksi eikä minulle löydy sopivaa aktoria, mitä sitten tapahtuu?

Mentoreista mukaan valitaan ne, joiden tausta sopii parhaiten aina sen hetkisen ohjelman aktoreiden ammatillisen kehittymisen tarpeisiin. Seuraava mahdollisuus mentoroida odottaa kuitenkin yleensä jo pian. Voit tulla valituksi seuraavassa ohjelmassa mentoriksi, mikäli sopiva aktori löytyy ja mentorointi sopii edelleen aikatauluusi.

Olen ollut jo pidemmän aikaa työelämässä, olenko liian vanha aktoriksi?

Suomen Ekonomien mentorointiohjelmaan ovat tervetulleita kaikenikäiset aktorit ja mentorit, vastavalmistuneesta ekonomista työelämän konkariin. Tärkeintä on halu ja motivaatio kehittyä ammatillisesti. Viimeaikaisissa ohjelmissa aktorien iät ovat olleet välillä 28–58 ja mentorien iät 32–72.

Sovinko minä mentoriksi? Kuinka paljon kokemusta mentorilla pitää olla?

Aktorit usein toivovat mentorilta kokemusta erilaisista tehtävistä ja toimialoista, suorapuheisuutta, empaattisuutta, liiketoimintaosaamista, johtamiskokemusta, rohkeita valintoja omalla uralla ja vinkkejä tasapainon vaalimiseen. Meidän näkemyksemme mukaan kuka tahansa, joka haluaa auttaa muita eteenpäin ja on valmis sitoutumaan luottamukselliseen prosessiin vuodeksi, sopii mentoriksi. Aktoreina on eri ikäisiä ja eri uravaiheissa olevia ekonomeja, joten sinun kokemuksesi voi olla juuri oikeanlaista jollekin aktorille. Mieluummin siis matalalla kynnyksellä mukaan, jos ajatus mentoriksi lähtemisestä puhuttelee!

Halutessasi voit pallotella mentoriksi lähtemistä uravalmentajan kanssa. Ota yhteyttä Sirja Kulmala-Portmaniin: sirja.kulmala-portman@ekonomit.fi tai Hanna Hirvoseen: hanna.hirvonen@ekonomit.fi.

Miten mentorointiparien parivalinta eli matching tapahtuu?

Sekä mentori että aktori täyttävät monipuoliset lomakkeet, joiden avulla uravalmentajat yhdistävät sopivimmat parit. Lomakkeella kysytään muun muassa aktorin tavoitteita ja toiveita mentoroinnille. Mentorilta kysytään teemoja, joista hän haluaisi mentoroida. Myös molempien kokemustausta kysytään. Lomakkeen täyttämiseen kannattaa siis varata reilusti aikaa ja kertoa mahdollisimman tarkasti toiveistaan. Jos mentorointiohjelmaan ilmoittautuneista mentoreista ei löydy aktorille sopivaa mentoria, Suomen Ekonomien uravalmentajat etsivät heitä verkostoistaan.

Mistä saan lisätietoja mentorointiohjelmasta ja miten ilmoittaudun mukaan?

Tutustu mentorointiohjelman esittelyyn ja ilmoittaudu mukaan joko aktoriksi tai mentoriksi. Ilmoittautumiseen on omat linkkinsä kummallakin. Aktorilinkki on auki aina tietyn etukäteen ilmoitetun ajan. Mentoriksi voit ilmoittautua pitkin vuotta.  

Lue myös:

Mentorointi on vanha menetelmä, joka toimii hyvin ja kiinnostaa nyt monia, jotka haluavat päästä eteenpäin työelämässä

Unohda työt! Lomalla saa sulkea meilin ja työkännykän

Töistä on kesälomalla lupa irtautua täysin, ellei toisin ole työnantajan kanssa sovittu. Sama pätee myös pomoihin, joiden tulisi pikemminkin näyttää mallia lomien pidossa kuin kehua niiden jättämisellä pitämättä.


Jos työntekijä on lomalla, hänen ei lain mukaan tarvitse olla käytettävissä töihin.

Alkaneen kesän on käynnistänyt vilkas keskustelu johtajien lomista ja työviikkojen pituudesta. Kiihkeitä tunteita herätti Huawein tietoturvajohtaja Mika Lauhde, joka kertoi kesäkuun alussa Kauppalehden haastattelussa, ettei ole pitänyt neljään vuoteen kesälomaa ja tekee 80-tuntisia työviikkoja.

Monet johtotehtävissä työskentelevät ovat sittemmin muistuttaneet, että johdon tehtävä on näyttää pikemminkin muille esimerkkiä pitämällä lomansa. Tätä näkemystä edusti muun muassa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström Kauppalehden jutussa, jossa myös Gigantin toimitusjohtaja Laura Tarkka kertoi pitävänsä kiinni kuuden viikon vuosilomasta.

Koronakriisi vaikuttaa kuitenkin yleisesti lyhentäneen yrittäjien lomia, kertoo Suomen yrittäjien gallup. Tilastokeskuksen mukaan pisimpiä työviikkoja Suomessa tekevät johtajat.

Laki suojelee jaksamista

Kaikesta huolimatta: pomonkin pitää lomailla. Suomen Ekonomien erityisasiantuntija Riikka Sipilä muistuttaa, että lepo ja säännöllinen ajatusten irrottaminen työstä on tärkeää kaikille asematasosta riippumatta. Myös johtajat ovat riskissä uupua etenkin, jos palautumiseen ei jää tarpeeksi aikaa.

Vaikka työpäivät herkästi venyvätkin, työaikalaki koskee myös useimpia esihenkilö- ja johtotehtävissä työskenteleviä.

”Kun työaikaa ei määritellä erikseen, itsensä johtamisen taidot ja omasta jaksamisesta huolehtiminen korostuvat entisestään. Sama pätee myös joustotyöajan valinneilla.”

Ekonomeille on tuttua, että omaa osaamista tarvitaan ja arvostetaan.

Kun työtä on paljon ja se vie herkästi mukanaan, työhommia tulee usein hoidettua vapaa-ajallakin. Ekonomeille tuttua on sekin, että omaa osaamista tarvitaan ja arvostetaan työpaikalla tai yhteistyökuvioissa – asiakastakaan ei voi jättää pulaan.

Vaikka töistä irtautuminen ei aina ole helppoa, loman alkaessa on hyvä muistaa, että Suomessa on säädetty mainiot lait suojelemaan työssä tekevän jaksamista. Itse pitäisi myös tajuta, että työpaikalla pärjätään hetki ilman omaa panosta. Ei ole mitään syytä tuntea huonoa omaatuntoa siitä, jos ei ole työnantajan tavoitettavissa loma-aikoina eikä seuraa sähköpostia vapaa-ajalla.

Suuri osa työikäisistä kokee tutkitusti ainakin ajoittain työuupumuksen oireita. Sitäkin tärkeämpää on kuormituksesta ja stressistä palautuminen.

Aivoja pitää hoitaa

Jos työntekijä on lomalla, ylityövapaalla tai saldovapaalla, hänen ei lain mukaan pidä olla käytettävissä töihin. Lomalla ei pitäisi joutua esimerkiksi jatkuvasti seuraamaan työmeiliä tai puhelinta, muistuttaa Ekonomien Riikka Sipilä.

”Jos halutaan, että on johonkin akuuttiin tilanteeseen tavoitettavissa, siitä pitää sopia erikseen pelisäännöt.”

Uudet ideat syntyvät silloin, kun saamme etäisyyttä arkeen.

Sipilä uskoo, että vastuullinen työnantaja ymmärtääkin palautumisen arvon: levättyäsi olet sekä itsellesi, läheisillesi että työnantajallesi enemmän iloksi kuin kiristettynä kuminauhana. Asiantuntijatyössä aivojen hyvinvoinnin merkitys on erityisen suuri.

”Uudet ajatukset ja ideat syntyvät monesti silloin, kun saamme etäisyyttä arkeen ja aivomme kohtaavat uudenlaisia ärsykkeitä. Aivot tarvitsevat lepoa, jotta ne pystyvät antamaan parastaan. Siksi niistä kannattaa huolehtia.”

Voi hyvin vuoden ympäri

Lomaviikot tai -päivät antavat työstä tarpeellisia hengähdystaukoja. Riikka Sipilä sanoo, että tärkeää olisi oppia palautumista ja lepäämistä kuitenkin myös muulloin kuin lomilla ja huolehtia omasta jaksamisesta ympäri vuoden. Kesällä voi olla aikaa pysähtyä miettimään myös omaa hyvinvointia ja mitä sen hyväksi voisi tehdä muutenkin.

Sipilä rohkaisee tarvittaessa ottamaan kuormituksen puheeksi myös työpaikalla.

”Jos töitä on jatkuvasti liikaa, pitäisi uskaltaa puhua toimenkuvasta. Jatkuva kuormitus voi aiheuttaa muistihäiriöitä ja tarkkaavaisuusongelmia.”

Kesäloman käyttämiseen Sipilä suosittelee rentoa otetta – sellaista, joka ei tee lomastakin suorittamista. Kun kalenterissa on paljon tyhjää, se rauhoittaa sykettä ja antaa tilaa uusille ideoille. Jos taas tekeminen virkistää, voi vaikka mennä uimaan tai löytää uuden lomakohteen.

”Tee vain sellaisia asioita, joista oikeasti pidät. Joskus uudet paikat ja ärsykkeet voivat auttaa irtautumaan rutiineista. Kun otat kunnon irtioton, palaat virkistyneenä töihin.”

Teksti: Arja Kuittinen

Lue myös:

Milloin kesäloman voi pitää?

Kuka päättää kesäloman ajankohdan?

Jos lomalla sairastuu, lomaa voi siirtää

Mitä on joustotyö ja kenelle se sopii? 10 kysymystä ja vastausta uudesta työaikamuodosta

Vuosiloma antaa breikin työntekoon

“Olen ahkera introvertti, mutta äänekkäät saavat töissä kaiken kunnian” – Näin uravalmentaja neuvoo

Hiljainen puurtaja kysyy, mitä voisi tehdä, kun puheliaammat kollegat vievät töissä kaiken huomion ja pomo on sokea tilanteelle.


Kuvan henkilö ei liity tapaukseen.

Kysymys: ”Olen ahkera ja aikaansaava introvertti, joka ei pidä itsestään meteliä. Työkaverinani on ihminen, joka kertoo kaikista tekemisistään kovaan ääneen ja onnistuu ovelasti keräämään kunnian toistenkin tekemästä työstä. Pomomme on sokea tilanteelle. Viimeinen niitti oli, että hän antoi perusteettoman ylennyksen tälle yhdelle hölöttäjälle. Miten voisin vaikuttaa tilanteeseen näyttämättä marttyyrilta?” Nimimerkki Hiljainen puurtaja

Suomen Ekonomien Uravalmentaja Arja Parpala vastaa: Tilanteesi on ikävän tuttu monelle. Usein ensimmäisenä tulee mieleen, että ongelma selviää parhaiten vaihtamalla työpaikkaa. Se on kuitenkin äärimäinen vaihtoehto, joka ei välttämättä tuota sen parempaa lopputulosta. Siksi kannattaakin kokeilla muita keinoja, joilla voit vaikuttaa tilanteeseen ja omaan hyvinvointiisi. 

Yksi tapa on tutustua paremmin kovaääniseen työkaveriisi. Ihmisten käyttäytymiseen on monenlaisia syitä. Ehkä työkaverisi kärsii huonosta itsetunnosta, hänellä on jotain työn ulkopuolisia huolia tai hän kokee huonommuutta verratessaan itseään sinuun tai muihin kollegoihin. Kun tutustut häneen paremmin, sinun on helpompi suhtautua häneen ihmisenä. Päätä, että löydät työkaveristasi jotain, joka yhdistää teitä. Usein hyvän työtoveruuden perusta löytyy jostain aivan muualta kuin työasioista. 

Faktat, tunteet ja parannusehdotus

Oletko keskustellut tilanteesta ja tunteistasi esihenkilösi kanssa? Hänellä voi olla syynsä sinun kannaltasi omituisiin päätöksiinsä. Kun puhut asiasta, kannattaa noudattaa myönteisen keskustelun periaatteita: kerro faktat, kerro, mitä tunteita faktat herättävät sinussa ja kerro parannusehdotus. Esimerkiksi näin: “Kollegani siirrettiin uuteen tehtävään. Tämä tuntui minusta epäreilulta, koska olin itsekin kiinnostunut tehtävästä. En kuitenkaan tiennyt, että tehtävään haettiin uutta tekijää. Kun yksikössä on jatkossa tarjolla uusia tehtäviä, olisiko mahdollista kertoa asiasta koko tiimille?”

Kokeile myös jakaa osaamistasi kollegoillesi. Mentoroi nuorempia, tarjoa apuasi esihenkilöllesi. Sen lisäksi, että toisten auttaminen luo hyvää mieltä sekä itsellesi että ympäristöösi, tulet osoittaneeksi arvosi tiimillesi ja esihenkilöllesi. Tulet näkyvämmäksi työyhteisössäsi.

Keskity tekemään omasta työstäsi mahdollisimman mielekästä ja antoisaa. Riko rutiinejasi, haasta omia toimintatapojasi ja kehitä uusia entistä mielekkäämpiä. Pidä silmät ja korvat auki tilaisuuksille osallistua mielenkiintoiseen projektiin tai laajentaa osaamistasi. Selvitä mahdollisuuksia työnkiertoon. Omaa työtään voi usein tuunata yllättävänkin paljon, kun vain alkaa etsiä sopivia kohtia.

Innostavat tulevaisuudenkuvat

Mieti, mitä haluat tulevaisuudeltasi ja miten voit sen saavuttaa. Ota yhteyttä uravalmentajaan ja kirkasta omat tavoitteesi. Kun tiedät, mitä haluat, voit alkaa kulkea askel askeleelta kohti tavoitteitasi. Usein jo innostavien tulevaisuudenkuvien ajatteleminen etäännyttää nykyisistä harmeista ja helpottaa siten oloa. Kun huomaat eteneväsi kohti tavoitteitasi, pystyt tarkastelemaan nykyhetkeä uudesta perspektiivistä ja myös suhtautumisesi tilanteeseen saattaa muuttua. 

Muista myös, että voit aina keskustella henkilöstön edustajan, henkilöstöyksikön tai esihenkilösi esihenkilön kanssa. Heidän tehtävänsä on kuunnella ja auttaa sinua.

Tärkeimpänä asiana varmista, että työ ei ole koko elämäsi. Sanotaan, että elämä on kuin viisijalkainen konttorituoli. Työ on yksi jaloista, mutta pysyäkseen tasapainossa tuoli tarvitsee ne muutkin jalat. Mitkä ne ovat sinun elämässäsi? 

Mitä sinä kysyisit uravalmentajalta?

Lähetä kysymyksesi: viestinta@ekonomit.fi otsikolla ”Kahvitaukoneuroosi”. Julkaisemme kysymyksiä ja vastauksia myös Ekonomi-lehdessä.

Lue myös:

”Pelkään että minua pidetään kalkkiksena, vaikka en ole” – Näin uravalmentaja vastaa

Työnhaku yli 50-vuotiaana on oma taiteenlajinsa – näin onnistut

Kaipasin sinua, vanhempi kollega

Rekrytoinneissa tulee katsoa kyvykkyyksiä iän tai sukupuolen sijaan

Yli 55-vuotiaiden työllistymistä edistäisi parhaiten palkkakuluihin vaikuttaminen

Työradio: Pomoksi ei synnytä vaan opitaan!

Miten pomoutta voi harjoitella? Keneltä johtaja kysyy neuvoa, kun tie nousee pystyyn? Näitä kysymyksiä ratkotaan Työradion toisen kauden avausjaksossa, jossa pohditaan johtajuutta ja esihenkilötyötä.


Hyvä johtaminen ei tarkoita välttämättä yhdenlaista johtamista. Kahdella johtajalla voi olla ihan erilainen tyyli, mutta molemmat ovat hyviä johtajia. Entä eri sukupolvet ja heidän erilaiset odotuksensa johtamisen suhteen? Aiheesta keskustelevat Vermo Areenan toimitusjohtaja Heikki Häyhä ja Suomen Ekonomien urapalveluiden johtaja Suvi Eriksson.

”Kova johtaminen oli se, mitä vaadittiin (silloin kun aloitin johtajana). Nyt mun lähestyminen olisi ihan erilainen, en lähtisi sillä kovalla linjalla. Uskon, että johtajana pystyy muuttumaan”, kertoo Häyhä.

Entäpä esihenkilötyö korona-aikana?

”Ei ole sama asia olla etänä kuin etäällä. Mutta kyllä se todellisuus on tullut aika tiukasti naamalle. Ei ole ollut riittävästi keinoja nähdä tai kuulla. Kynnys toisen lähestymiseen nousee. Nyt yritetään ihan konkreettisilla toimilla ratkoa, miten etääntymistä pienennetään”, kertoo Eriksson.

Keskustelua luotsaavat futuristi Perttu Pölönen ja Ekonomien yhteiskuntasuhdepäällikkö Riikka Mykkänen.

Työradiossa puhutaan rehellisen reippaasti työelämästä ja urasta. Työradio löytyy SuplastaSpotifysta ja Applen podcast -sovelluksesta.

Katso Suomen Ekonomien kaikki eri podit tästä.

Toimitusjohtaja Amel Gaily: ”Kova tahti ei saa olla pysyvä tila”

Kasvuyritykset pystyvät pienuutensa ja notkeutensa ansiosta nopeisiin siirtoihin. Myös kuluttajille yritysten ketteryys on erinomainen asia. Työpaikalla tahti ei kuitenkaan voi olla koko ajan kova, Amel Gaily sanoo.


“Ihmiselle tekee hyvää, että asiat kehittyvät ja itsekin kehittyy. Esihenkilönä kannan kuitenkin huolta siitä, ettei vauhdin kustannuksella syödä liikaa henkisiä voimavaroja.”

”Koronakriisi on tehnyt yhä tärkeämmäksi sen, että yritys osaa muuttaa suuntaansa nopeasti. Kun markkina on mennyt alta, monet yritykset ovat löytäneet asiakaskuntaa muuttamalla toimintaansa. On syntynyt uudenlaista yhteistyötä ja yllättäviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Startupit osaavat usein isoja yrityksiä paremmin hyödyntää analytiikkaa, jonka avulla pysytään lähellä asiakkaita ja voidaan seurata heidän käyttäytymistään. Se on tärkeää aina mutta erityisesti kriisitilanteissa. Startupit ovat hyviä myös siinä, että jos tulee töyssy matkaan, tehdään ketterästi muutoksia eikä jäädä makaamaan.

”Vakiintuneemmat yritykset voivat olla erinomaisia asiakkaita pienemmille, minkä kautta kasvuun voidaan saada vauhtia.”

Kasvuyrityksillä on suuri merkitys uuden kasvun ja työpaikkojen luomisessa. Peräänkuulutan silti yhteistyötä: kasvua eivät luo vain pienet tai isot yritykset vaan molemmat. Vakiintuneemmat yritykset voivat olla erinomaisia asiakkaita pienemmille, minkä kautta kasvuun voidaan saada vauhtia. Tarvitaan myös oikein kohdennettuja tukia ja byrokratian helpottamista.

**

Yritysten johtoon toivoisin muutosvauhtia diversiteetin lisäämiseen johtopaikoilla. Tarkoitan sitä paitsi sukupuolen myös kansalaisuuden, iän, opiskelutaustan ja monen muun määreen näkökulmasta.

Ihmiselle tekee hyvää, että asiat kehittyvät, tulee uutta ja itsekin kehittyy. Esihenkilönä kannan kuitenkin huolta siitä, ettei vauhdin kustannuksella syödä liikaa henkisiä voimavaroja. Hetkellisiä spurtteja voidaan tehdä, mutta kova tahti ei saa olla pysyvä tila.

”Työpaikalla tarvitaan sekä nopeampi- että hitaampiliikkeisiä ihmisiä.”

Esihenkilötyön ytimessä on sen tunnistaminen, millaiset tempot ihmisillä on, jotta kaikki saavat toimia vahvuusalueellaan. Työpaikalla tarvitaan sekä nopeampi- että hitaampiliikkeisiä ihmisiä. Usein ekstrovertti ja vauhdikas saa helpommin tilaa, vaikka puheen määrä ei välttämättä tuo lisäarvoa. Tietyissä tilanteissa on kriittisen tärkeää, että joku sanoo, että nyt otetaan aikalisä.

Sama pätee myös siihen, että jos vauhti on jollain kova ja toisella on saumaa auttaa, meillä työkulttuuriin kuuluu, että autetaan puolin ja toisin. Jokaisen on tärkeää olla avoin siitä, millainen työmäärä itsellä on. Kukaan muu ei voi nähdä koko ajan, mitä jonkun toisen pöydällä on.

***

Pidän vauhdikkaista asioista. Nuorena pelasin jääkiekkoa, ja voitin Suomen mestaruuden. Jääkiekko sopi minulle, koska siinä mennään täysiä, pelataan joukkueena ja tilanteet muuttuvat nopeasti. Nykyään olen innostunut padelista, jossa pitää osata sijoittua oikeaan paikkaan ja lyödä taitavasti.

Oma kehityskohteeni on maltin opettelu. On tärkeä erottaa asiat, joissa olisi hyvä edetä nopeasti ja ne, joissa voi ottaa iisimmin. Joissakin asioissa vauhti antaa suuren kilpailuedun, toisissa se ei ole tärkeää. On myös asioita ja päätöksiä, joita on syytäkin tehdä hitaammin.

Koen silti, että vauhti tekee hyvää. Sen tuoma momentum voi kantaa pitkään sen jälkeenkin, kun sitä ei enää ole.”

KTM ja VTM Amel Gaily johtaa Finnish Business Angels Networkia (FiBAN). FiBan on yksi Euroopan suurimmista bisnesenkeliverkostoista, jossa on jäsenenä yli 670 sijoittajaa. Gaily aloitti uransa ilmailualalla ja on työskennellyt myös Danske Bankissa ja Nordeassa.

Teksti: Arja Kuittinen

Kuva: Vesa Laitinen

Artikkeli on julkaistu Ekonomi-lehdessä 1/2021.

Lue myös:

“Uusia työpaikkoja syntyy kasvuyrityksiin” – Suomen ekonomit esittää 10 keinoa kasvuyrittäjyyden edistämiseksi

Näitä taitoja tarvitset koronakriisin muuttamilla työmarkkinoilla – rekrytointikonsultin 6 vinkkiä

Yritykset investoivat nyt diversiteettiin ja inkluusioon – ja tämän luettuasi ymmärrät, mistä on kysymys

Mentorointi on loistava keino kehittää omaa osaamistaan joko aktorin tai mentorin roolissa

Muuttuva työelämä vaatii jatkuvaa kehittymistä. Mentorointi on tehokas ja hyödyllinen tapa löytää työhön ja ammattilaisuuteen uusia kulmia. Hae mukaan Ekonomien valtakunnalliseen ja virtuaaliseen mentorointiohjelmaan.


Mentorointi on oppimisen menetelmä, jonka tavoitteena on edistää aktorin (mentoroitava) ammatillista kasvua ja antaa mentorille mahdollisuus kokea auttamisen iloa. Ytimessä on mentorin ja aktorin kahdenkeskinen keskustelu, joka muotoutuu kunkin parin näköiseksi. Suunnan antaa aktorin tavoitteet. 

Toiminta voi olla hyvinkin suunnitelmallista. Osa mentori-aktori-pareista taas antaa ennemmin prosessin viedä ja katsoo, mitä se tuo tullessaan. Parit tapaavat noin kerran kuussa, tällä hetkellä virtuaalisesti. 

Suomen Ekonomien mentorointiohjelma luo raamit ja pelisäännöt, joilla mentorointi onnistuu. Ohjelma alkaa kahdesti vuodessa. Mentorointiohjelma toteutetaan täysin virtuaalisesti ja sen ansiosta kuka tahansa jäsen voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. 

“Ensiarvoisen tärkeää on löytää hyvä pari. Esitietolomake kannattaa täyttää huolella, koska me uravalmentajat muodostamme mentori-aktori-parit siitä saatujen tietojen perusteella”, uravalmentaja Taija Keskinen sanoo.  

Mentorointi mahdollistaa toisen kokemuksista oppimisen ja kehittää kuuntelemisen taitoa

Mentoroinnilla voi parantaa omaa ammattitaitoa, etsiä ammatti-identiteettiään sekä löytää rohkeutta tarttua uusiin asioihin, joista on todella innostunut ja kiinnostunut. Mentoroinnin avainasioita onkin uusiutuminen ja uuden oppiminen.  

”Toinen ihminen tarjoaa peilin, joka auttaa löytämään omia piilossa olevia vahvuuksia”, uravalmentaja Kristiina Kurki sanoo.  

Mentoriksi ryhtyvällä on oltava halua jakaa omia kokemuksiaan. Mentorin tärkeä tehtävä on myös kuuntelu.  

”Mentorin täytyy olla aidosti kiinnostunut aktorin kehittymisestä”, Kristiina Kurki toteaa.  

Aktorille puolestaan tärkeintä on sitoutuminen. Mentorointi lähtee aina aktorin tavoitteista ja on hänen vastuullaan. 

Aktori saa mentoroinnista varmuutta ja rohkeutta uusiin askeliin työelämässä. Joillekin tämä voi tarkoittaa esimerkiksi esihenkilöasemaa tai uuden työpaikan etsimistä, mutta mentorointi istuu moneen muuhunkin tilanteeseen. Esimerkiksi työn ja perheen yhdistäminen, ammatillisen itsetunnon vahvistaminen tai kansainväliset kysymykset sopivat mentorin kanssa ratkottaviksi asioiksi.  

Vinkki: mentorointiohjelmaan osallistuminen kummassa tahansa roolissa kannattaa hyödyntää myös CV:ssä.

Lue myös:

Sopiiko mentorointi minulle? Yleiset kysymykset, joita mentorointiohjelma herättää

”Pikamentorointi oli todella hyvä kokemus”

Rekrytoinneissa tulee katsoa kyvykkyyksiä iän tai sukupuolen sijaan

Työmarkkinoilla ikä on valitettavasti muutakin kuin pelkkä numero. Se selvisi Suomen Ekonomien jäsenilleen teettämässä kyselyssä, jonka mukaan jopa 80 prosenttia yli 55-vuotiaista työnhakijoista oli kokenut ikäsyrjintää työnhaussa. Kokemus tuo kuitenkin mukanaan kyvykkyyttä, jonka esiin tuomiseen ja löytämiseen on saatavilla apua.


GoGolfin Antero Hiito ja Mikael Hästbacka uskovat, että pyörivä kivi ei sammaloidu. Työelämässä aktiivinen ja verkostoistaan huolehtiva osaaja pärjää.

Suomen Ekonomien jäsenilleen teettämässä kyselyssä jopa joka viides yli 55-vuotias työnhakija kertoi kokevansa epävarmuutta ammatillisista verkostoistaan ja työnhakutaidoistaan. Työttömistä työnhakijoista valtaosa oli kokenut ikäsyrjintää työnhaussa. Se ilmeni erityisesti harventuneina työhaastattelukutsuina.

58-vuotias Antero Hiito tunnistaa ilmiön. Hän aloitti hiljattain golf-yhteisö GoGolfin avainasiakaspäällikkönä.

”Normaalissa hakuprosessissa CV päätyy herkästi väärään pinoon. Kun pääsee paikan päälle, iästä tulee vahvuus”, Hiito sanoo.

Syrjiviä ajatusmalleja kyseenalaistettava tietoisesti

Gogolfin toimitusjohtaja Mikael Hästbacka johtaa 60 000 suomalaisen golf-harrastajan yhteisöä, joka työllistää Suomessa noin yhdeksänkymmentä eri alan osaajaa agronomeista johtamisen ammattilaisiin.

”Meillä suomalaisilla on tarve lokeroida ihmisiä. Itsekin siihen välillä syyllistyn”, Hästbacka sanoo.

”Syyllistyn itsekin välillä lokeroimaan ihmisiä.”

Hästbacka on tietoisesti pyrkinyt kyseenalaistamaan omia ajatusmallejaan. Hän ei halua työyhteisöönsä ikään tai sukupuoleen perustuvia siiloja.

Sparrausapuna toimii suomalainen kyvykkyystoimisto Bridge Impact, jonka toiminta-ajatus perustuu Capability Design -metodiin ja strategiasta purettujen kyvykkyyksien kartoittamiseen. Kyvykkyydet liittyvät taitoihin ja näyttöihin sekä haluun ja ymmärrykseen tehtävän tavoitteista.

”Tärkeintä on löytää tehtäviin strategian toteutumisen kannalta oikeat kyvykkyydet. Meillä GoGolfilla on tällä hetkellä hyvä mix nuoria kykyjä ja vankkaa kokemusta. Esimerkiksi talousjohtajamme, joka siirtyi meille pörssiyhtiöstä, on tuonut luuta rakenteisiin.”

Kunnianhimoinen strategia vaatii oikeanlaista kyvykkyyttä

GoGolf Group on golf-alan nopeimmin kasvava toimija Pohjoismaissa. Yhtiö pyörittää golf-alan medioita, järjestää tapahtumia, matkoja ja messuja, ylläpitää välineiden verkkokauppaa ja alan kivijalkaliikkeitä sekä operoi kenttiä.

“Yli 55-vuotiaiden työnhakijoiden pitäisi rohkeasti tuoda esiin uniikkeja kyvykkyyksiään”, Kari Paananen sanoo.

Hästbackan mukaan golfin kulutuskäyttäytyminen on muuttunut radikaalisti. Perinteisesti golf on ollut 35–70-vuotiaiden miesten suosiossa, mutta nykyisin yhä nuoremmat löytävät lajin pariin.

”Koronan myötä olemme saaneet uusia harrastajia erityisesti 15–25-vuotiaista nuorista. Pyrimme edelläkävijänä vastaamaan muutokseen kehittämällä uusia tuotteita, esimerkiksi kk-perusteisia harjoitteluoikeuksia ja sisäharjoittelumahdollisuuksia.”

Golfin ympärillä liikkuu paljon rahaa, siksi laji kiinnostaa myös yrityksiä.

”Harrastajia kiinnostaa esimerkiksi matkailu, autot ja lifestyle. Golfiin liittyy intohimo, jolloin sitoutuneisuus ja esimerkiksi uutiskirjeiden lukuaste on korkea.”

Alkusyksystä Mikael Hästbacka etsi riveihinsä avainasiakaspäällikköä, ensisijaisesti mediamyynnin parista. Keskustelu Bridge Impactin Kari Paanasen kanssa haastoi miettimään, että strategian toteutumisen kannalta oikea kyvykkyys ei ehkä löydykään media-alalta.

”Kyvykkyysprofiilin laadittuamme huomasimme, että media-alan tuntemuksen sijaan tehtävässä onnistuminen edellyttää ennen kaikkea hyviä verkostoja ja sosiaalisia taitoja. Kun tuntee ihmisiä, pääsee parhaiten läpi.”

Lopulta tehtävään valittiin Antero Hiito, Bridge Impactin toteuttaman suorahaun kautta. Hiitolla on takanaan vaikuttava ura eri alan myyntitehtävistä. Kokemusta on kertynyt myös pöydän toiselta puolelta median ostajana, se auttaa osaltaan asiakasymmärryksessä. Lisäksi Hiito on itsekin intohimoinen golfin harrastaja.

Jatkuvaa oppimista vaaditaan kaikilta

Suomen Ekonomien kyselytulosten mukaan yli 55-vuotiaat jäsenet nostavat vahvuuksikseen korkean työmoraalin ja vankan osaamisen. Vastaajista yhdeksänkymmentä prosenttia koki myös omaksuvansa sujuvasti uusia teknologioita.

Antero Hiito kokee olevansa hyvinkin diginatiivi.

”Olen työtehtävissäni saanut aina ensimmäisten joukossa käyttöni uusimmat teknologiat. Innostus uuteen on säilynyt läpi tähänastisen työurani.”

Maailman kehittyessä myös työntekijän on kehityttävä.

Hiito kertoo omaksuvansa helposti uutta ja pyrkii ylläpitämään kokemuksen tuomaa etumatkaa jatkuvan oppimisen ja kehityksen kautta. Kesällä hän muun muassa opetteli vapaa-ajallaan espanjan kielen perusteet.

”Maailman kehittyessä myös työntekijän on kehityttävä. Verkostojen ajantasaisuuden ja teknisen osaamisen lisäksi on huolehdittava itsestä, fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Kuka tahansa, joka istuu kotona odottamassa, saa istua siellä kauan – iästä riippumatta”, Hiito muistuttaa.

Apua kyvykkyyksien kartoittamiseen työnantajille ja hakijoille

Mikael Hästbacka kannustaa niin työnantajia kuin työnhakijoita ajatusmallien ravisteluun.

”Kukaan ei ole superstara, menestys vaatii systemaattista työtä. Nuoretkin osaavat paljon, joten kokemus itsessään ei takaa menestystä työmarkkinoilla. Linnakkeiden rakentamisen sijaan on mentävä rohkeasti osaksi yhteisöä.”

Hästbackalla on käynnissä on jo toinen suorahaku verkkokaupan vetäjän rooliin.

”Kaikissa rekrytoinneissa, myös sisäisissä, valintojen tulee aina perustua tarkasti tunnistettuihin kyvykkyyksiin, ikään ja sukupuoleen katsomatta”, kertoo Bridge Impactin osakas Kari Paananen.

“Pitkän uran tehneellä ei välttämättä ole ollut tarvetta ylläpitää työnhakutaitojaan.”

Paananen tiedostaa, että pitkän työuran tehneellä osaajalla ei välttämättä ole ollut tarvetta ylläpitää työnhakutaitojaan, vaikka kyvykkyyttä olisi tarjottavana roppakaupalla. Yt-neuvotteluihin osallistuvien kannattaakin hyödyntää työnantajan tarjoamia uudelleensijoittumispalveluita ja koulutuksia omien kyvykkyyksien tunnistamiseksi.

“Yli 30 työntekijää työllistävä yritys on velvollinen tarjoamaan uudelleensijoittumispalveluita silloin, kun irtisanotun työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti viisi vuotta”, Paananen muistuttaa.

Suomen Ekonomien jäsenenä voit osallistua myös työnhaun verkkovalmennuksiin, joissa päivität työnhakutaitosi ja kirkastat oman osaamisesi ja tavoitteesi.

Teksti: Jasmine Jussila, Kuva: GoGolf

Lue myös:

Yritykset investoivat nyt diversiteettiin ja inkluusioon – ja tämän luettuasi ymmärrät, mistä on kysymys

Yli 55-vuotiaiden työllistymistä edistäisi parhaiten palkkakuluihin vaikuttaminen

Kaipasin sinua, vanhempi kollega

Ekonomeja stressaavat työtaakka, kiire ja johtamisongelmat – muista, että lomalla töistä saa irtautua kokonaan

Vaikka työssä on paljon palkitsevaa ja hyvää, ekonomit kokevat yleisesti työstään stressiä ja kaipaavat siihen muutoksia. Sitäkin tärkeämpää on kunnollinen työstä irtautuminen lomilla, johon lakipykälät antavat luvan.


Liikaa työtä ja epävarmuutta tuloista. Tuore pulssikyselymme kertoo ekonomien stressinaiheista koronakriisin keskellä.

Missä tunnelmissa ekonomit tekevät nyt töitään? Mikä heitä töissään stressaa? Selvitimme tätä marraskuussa jäsenpulssikyselyllä, johon vastasi 417 jäsentämme.

Ekonomien työnkuva on monipuolinen ja haastava. Samalla kun se tekee työstä kiinnostavaa, monen työhön sisältyy myös runsaasti stressitekijöitä. Tuore jäsenpulssimme osoittaa, että eniten paineita aiheuttaa liiallinen työkuorma. Liian suureksi työtaakkansa tuntee yli puolet kyselyyn vastanneista.

Lähes yhtä moni kertoi kärsivänsä huonosta johtamisesta. ”Epäpätevä, uusi esimies mikromanageeraa eikä tunne omaa alaani”, kuvasi heistä eräs heistä johtajuutta työpaikallaan. Johtamisen ongelmat näkyvät myös linjausten puutteena ja epäselvinä työnkuvina. Esihenkilöiltä toivotaan lisäksi enemmän arvostuksen osoittamista.

Kolmanneksi yleisin stressin aiheuttaja työssä ekonomeilla on kiire. Siihen vaikuttavat monet tekijät kuten huono töiden organisointi. Omaa työtä on vaikea suunnitella myös työtoverien työtapojen vuoksi. ”Muiden aikatauluissa pysymättömyys tai suunnittelukyvyn puute tipauttavat työpöydälle järjettömän kiireisiä asioita täysin puskista juuri ennen asian deadlinea”, kuvaa eräs vastaaja.

Työn pirstaleisuus vie voimia

Ehkä harvemmin esiin nostettu ongelma ekonomien työssä on työn pirstaleisuus. Siitäkin kertoi kärsivänsä kaksi viidestä jäsenpulssiimme vastanneista. Hiukan harvempi eli joka kolmas tuntee rasittuvansa informaatiotulvasta. Eivätkä stressinaiheet tähän lopu: voimia vievät myös työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, työyhteisön ongelmat ja jatkuva muutos. ”Vaatimukset osaamisen kehittämiseen kasvavat koko ajan”, kertoo eräs ekonomi.

Harvinaisempia rasituksen aiheita ovat epäselvät odotukset, palautteen puute ja huonot työvälineet.

Stressin tunteminen työstä on ekonomeille kaikkiaan yleistä, mitä voi myös pitää normaalina reaktiona: työhön liittyvää stressiä kokevat ajoittain lähes kaikki työelämässä olevat. Harvinaisempaa on täysin ilman stressiä selviytyminen. Jäsenpulssiin vastanneistakin vain kaksi prosenttia kertoi, ettei koe työstään mitään stressiä.

Taloushuolet ovat lisääntyneet. Toisilla töitä on liian vähän ja töitä on myös vaikea ennustaa.

Korona-ajan poikkeusolot vaikuttavat tuoneen ekonomeille uusia stressinaiheita. 12 prosenttia vastaajista kertoo stressaantuvansa jatkuvasta etätyöstä. Neljä prosenttia kokee päinvastoin raskaana sen, ettei voi tehdä etätyötä, vaikka haluaisi.

Myös talouden epävarmat näkymät vaikuttavat tunnelmiin. Taloushuolet ovat lisääntyneet etenkin heillä, joilla töitä tai laskutettavaa työtä on liian vähän. Toiset stressaavat siitä, että töitä on tällä hetkellä vaikea ennustaa tai siitä, että on pakko keksiä uusia liiketoiminnan muotoja. Ilmassa leijuu myös lomautusten tai irtisanomisten uhkaa, mikä painaa lähes joka kymmenettä vastaajaa.

Vastaajat kertovat lisäksi, että lasten kotonaolo on kuluneen vuoden aikana osittain tehnyt työnteosta vaikeaa ja lisännyt stressiä.

Lepo ja työn järjestely auttavat

Kaiken keskellä ekonomit osaavat kuitenkin vähentää paineita. Kysyimme jäsenpulssissa myös tapoja, joilla jäsenemme hallitsevat tuntemaansa stressiä.
Yleinen pyrkimys on pitää kiinni työn ja vapaa-ajan rajasta siten, että todellista lepoaikaa jää tarpeeksi. Jotkut ovat myös lyhentäneet työaikaansa. Koronavuoden aikana hyvinvointia on joillekin lisännyt maiseman vaihtaminen: ”Teen etätöitä mahdollisimman paljon mökiltä”, kuvaa tilannettaan eräs vastaaja.

Palautumista tuetaan vapaa-ajalla harrastusten avulla, liikkumalla, nukkumalla ja syömällä hyvin. Merkitystä on osaltaan työn ulkopuolisilla hyvillä ihmissuhteilla.

Olennaista stressinhallinnassa on kuitenkin myös se, millaista itse työnteko on. Töiden suunnittelu auttaa monia jaksamaan paremmin. ”Organisoin, priorisoin ja aikataulutan”, kertoo kyselyn vastaaja. Jos paineita aiheuttavat työhön liittyvät konfliktit tai ihmissuhteet, selviytymisstrategiana käytetään myös henkisen etäisyyden ottamista työasioihin.

Koulutukset lisäävät hyvinvointia

Jotta työt sujuisivat notkeasti ja painaisivat vähemmän, esiin tuotiin myös osaamisen merkitys. Koulutuksia kaivataan jäsenpulssin mukaan sekä esihenkilöille että itselle, myös omalta liitolta: ”Odotan Suomen Ekonomeilta hyviä vinkkejä koulutuksen muodossa.”

Tähän toiveeseen olemme jo monella tavalla vastanneet ja vastaamme jatkossakin – monet Suomen Ekonomien koulutukset ja tapahtumat lisäävät taitoja työn sujuvuuteen ja jaksamiseen sekä stressiä aiheuttavien ongelmien vähentämiseen. Teemme töitä paremman johtamisen, työstä palautumisen, työn organisoimisen ja mielekkään työuran rakentamisen hyväksi.

”Aivot tarvitsevat lepoa”

Monelle yksi tärkeä tapa madaltaa stressitasoja on selvä rajanveto työn ja vapaa-ajan välillä. Siihen on myös oikeus, sillä työnantajan niin sanottu työnjohto-oikeus koskee vain työaikaa. Työntekijän ei siis tarvitse olla työnantajan tavoitettavissa tai käytettävissä vapaa-ajallaan tai loma-aikanaan. Työmeilin ja -puhelimen saa silloin pitää kiinni.

”Jos halutaan, että on johonkin akuuttiin tilanteeseen tavoitettavissa, siitä pitää sopia erikseen pelisäännöt”, Suomen Ekonomien erityisasiantuntija Riikka Sipilä muistuttaa.

Sipilä uskoo, että vastuullinen työnantaja ymmärtääkin palautumisen arvon: levättyäsi olet sekä itsellesi, läheisillesi että työnantajallesi enemmän iloksi kuin kiristettynä kuminauhana.

”Aivot tarvitsevat lepoa, jotta ne pystyvät antamaan parastaan. Niistä kannattaa huolehtia, koska toisia ei voi tilalle saada.”

”Jos töitä on jatkuvasti liikaa, pitäisi uskaltaa puhua toimenkuvasta.”

Vaikka laissa olisi mitä säädetty, työstä irtautuminen lomilla ja vapaa-ajalla pitää kuitenkin itse tehdä. Moni potee huonoa omaatuntoa, jos ei ole tavoitettavissa myös loma-aikoina ja seuraa meiliä vapaa-ajalla. Samaan aikaan lähes neljäsosa työikäisistä kärsii ainakin ajoittain työuupumuksen oireista. Lomista on tullut yhä odotetumpia lepoaikoja.

Riikka Sipilä ajattelee, että lomilla lepäämistäkin tärkeämpää olisi huolehtia omasta jaksamisesta ympäri vuoden.

”Joulu on toki hyvää aikaa pysähtyä ja levätä, mutta se on myös hyvä hetki miettiä omaa työtä ja sen kuormitusta laajemmin.”

Sipilä ehdottaa uudenvuodenlupauksen tekemistä: Mieti, kuinka pidät itsestäsi ensi vuonna enemmän huolta.

”Jos töitä on jatkuvasti liikaa, pitäisi uskaltaa puhua toimenkuvasta. Jatkuva kuormitus voi aiheuttaa muistihäiriöitä ja tarkkaavaisuusongelmia. Asiantuntijatyössä tarvitaan innovointia ja aivojen merkitys on todella suuri.”

Teksti: Arja Kuittinen

Lue lisää:

Elinkeinoelämä tarvitsee ehjiä ekonomeja

Työpsykologin neuvot: näin selviydyt työnteosta muuttuneissa olosuhteissa

Mentorointi on vanha menetelmä, joka toimii hyvin ja kiinnostaa nyt monia, jotka haluavat päästä eteenpäin työelämässä

Yrittäjä Maiju Vohlonen tarjoaa stressaantuneille metsäterapiaa: ”Moni on eksyksissä itsestään”

Mietitkö työtäsi ja urasi suuntaa? Haluaisitko parantaa työhyvinvointiasi? Varaa aika keskusteluun uravalmentajan kanssa!

Kokeneiden korkeakoulutettujen ikäsyrjintä on tabu – asenteet ja väärät käsitykset tarvitsevat tuuletusta

Yli 55-vuotiaiden kohtaama ikäsyrjintä työpaikoilla on tosiasia, jonka juuret ovat syvällä. Tuoreen kyselyn mukaan työnantajat kertovat joukolla arvostavansa kokeneiden työntekijöiden osaamista ja kokemusta. Kuitenkin samaan aikaan ikäsyrjintä on iso ongelma etenkin rekrytointitilanteissa. Miten ristiriita saadaan purettua ja syrjintä loppumaan?


Yli 55-vuotiaisiin kohdistuva ikäsyrjintä on ongelma suomalaisessa työelämässä. Tätä mieltä oli 84 prosenttia tuoreen kyselyn vastaajista. Suomen Ekonomit selvitti kyselyllä yli 55-vuotiaiden jäsentensä kokemaa syrjintää työelämässä.

Joka neljäs vastaaja oli kokenut itse ikäsyrjintää. Kyselyyn vastanneista työttömistä työnhakijoista peräti 80 prosenttia oli kokenut ikään perustuvaa syrjintää. Rekrytointitilanteet ovat selkeästi pahin kipukohta.  

Samassa yhteydessä selvitettiin myös yksityisellä sektorilla toimivien työnantajien edustajien näkemyksiä aiheesta. Työnantajien edustajista 61 prosenttia kertoi ajattelevansa, että rekrytoidessa iällä ei ole merkitystä. Lähes kolmannes oli kuitenkin päinvastaista mieltä.  

Työnantajien edustajat kertoivat kyselyssä arvostavansa yli 55-vuotiaiden kerryttämää kokemusta. Jopa 97 % prosenttia oli samaa mieltä väitteestä ”yli 55-vuotiailla on paljon työuran aikana kertynyttä yritykselle arvokasta osaamista”.  

Hämmentävä ristiriita 

Riikka Mykkänen
Ekonomien yhteiskuntasuhdepäällikkö Riikka Mykkänen kannustaa avoimeen keskusteluun ikäsyrjinnästä.

”On hyvin hämmentävää, että työnantajien käsitys yli 55-vuotiaista työntekijöistä on varsin hyvä, mutta samaan aikaa esiintyy syrjintää. Työnantajien mielestä yli 55-vuotiailla on tärkeää osaamista, hyvät verkostot ja korkea työmoraali. Tämähän kuulostaa suorastaan unelmaporukalta. Mikä mättää?”, Ekonomien yhteiskuntasuhdepäällikkö Riikka Mykkänen pohtii. 

Selitystä voidaan yrittää hakea esimerkiksi yli 55-vuotiaiden korkeista palkkatoiveista tai teknologisista taidoista. Ekonomien selvityksen mukaan työnantajat eivät kuitenkaan pitäneet näitä merkittävinä ongelmina.  

”Hankalaa tässä on se, että vain joka kolmas syrjintää kohdannut on ottanut asian esiin työpaikalla. Ikäsyrjintä on tabu. Siitä ei puhuta. Miten muuten voi vaikuttaa asenteisiin ja avata näitä ristiriitoja kuin puhumalla?”, Mykkänen kysyy.  

Puheeksi ottaminen ei kuitenkaan ole toiminut kovin hyvin. Vaivaiset kaksi prosenttia syrjintää kokeneista ilmoitti, että puheeksi otettu syrjintäasia saatiin selvitettyä ja sovittua. 59 % prosenttia puolestaan kertoi, ettei asian esiin nostamisella ollut minkäänlaista vaikutusta. 

Saadaanko asennemuutos aikaan? 

Sekä kyselyyn vastanneet ekonomit että työnantajien edustajat toivoivat, että ikäsyrjintä saataisiin vähenemään ennemmin tarjoamalla porkkanaa kuin keppiä. Kyselyn perusteella suosituin ratkaisu olisi yli 55-vuotiaiden työntekijöiden työnantajan maksaman palkan sivukulujen alentaminen.   

”Totta kai olisi paras, jos muutos tapahtuisi hyvällä. Kyse on pitkälti asenteista. Me Ekonomeissa vaikutamme niihin pitämällä näitä teemoja esillä, tuottamalla tietoa ja oikomalla vääriä käsityksiä”, Riikka Mykkänen sanoo.  

Esimerkiksi pörssiyhtiöiden hallituksiin on edellytetty pitkään lisää naisjohtajia. Asia on edennyt itsesäätelyn kautta, kun sitä on seurattu ja pidetty esillä. Vaihtoehtona olisi kiintiöt, mutta tähän ruoskaan ei ole toistaiseksi tarvinnut tarttua.  

”Sama pätee myös ikäsyrjintään. Jos myönteistä kehitystä ei tapahdu, yhteiskunnan täytyy ohjata lainsäädäntöteitse. Ekonomien vaikuttamistyö tähän liittyen on nyt pohdinnassa.”  

Ekonomien jäsen voi hyödyntää työelämän ongelmatilanteissa liiton lakineuvontaa. Työnhakijan kannattaa tutustua työnhaun verkkovalmennuksiin, jotka sopivat kaiken ikäisille työnhakijoille.

Perustiedot kyselystä

Teksti: Ida Levänen – Kuvat: Pixabay & Vesa Laitinen

Lue myös:

54-vuotias KTM Jari Myllyperkiö työllistyi koronakriisin keskellä: ”Osoitin, miksi minusta voisi olla hyötyä”

6 teemaa, joihin vaikutamme tänä syksynä

Kaipasin sinua, vanhempi kollega

Ekonomien viestintäpäällikkö Ida Levänen muistelee, mitä tapahtuu, kun heterogeeninen työporukka koostuu pelkästään pari-kolmekymppisistä.


Levänen Ida
Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Ekonomi-lehden päätoimittaja
p. +358407674661

Osuin vastavalmistuneena työpaikkaan, jonka henkilökunta sattui koostumaan pääosin kaltaisistani pari-kolmekymppisistä. Koska itse olin täysin urani alussa, minulla oli tietysti kokeneempiakin kollegoita. Heiltä sain oppia valtavasti. Joukostamme kuitenkin puuttui vuosikymmenien tuoma viisaus ja näkemys. Koulunpenkiltä olin saanut uusimmat tiedot, työelämästä janosin oppeja pitkän linjan osaajilta.

Muistan, että kaipasin ihan hirveästi vanhempia työkavereita, joiden perspektiivistä olisin voinut imeä hiukan viisautta itseenikin. Vaikeissa ja uusissa tilanteissa toivoin usein, että olisin voinut katsoa vierestä, miten kokenut kollega olisi hoitanut asian. Olisinpa tuolloin tajunnut tai uskaltanut hankkia itselleni mentorin tai useammankin oman työpaikkani ulkopuolelta.

Kun olen myöhemmin saanut kokemusta myös laajemman ikähaitarin organisaatioista, olen nauttinut diversiteetistä täysillä.

Iän myötä ihminen ehtii hankkia kokemuksiin perustuvaa näkemystä, kontakteja, monenlaista osaamista ja taitoa toimia erilaisissa tilanteissa ja rooleissa. Sitä on hienoa seurata, ja vanhempien työkaverien kanssa käydyt keskustelut ovat olleet minulle tärkeitä.

On kovin vaikea käsittää sitä, että tutkimuksemme mukaan iso osa yli 55-vuotiaista on kokenut ikäsyrjintää esimerkiksi työnhaun yhteydessä. Rekrytointilanteissa ei taideta ymmärtää riittävästi sitä, mitä yksi henkilö tuo koko organisaatioon eikä vain haettavaan tehtävään.

Yhdenkin ihmisen lisääminen sosiaalisen kuvioon voi muuttaa koko asetelman.

Yhdenkin ihmisen lisääminen sosiaalisen kuvioon voi muuttaa koko asetelman toisenlaiseksi. Monimuotoisuus – oli kyse esimerkiksi iästä, sukupuolesta tai etnisestä alkuperästä – on jo arvo sinänsä, mutta se on myös valtava kilpailuetu.

Monimuotoisessa työpaikassa työntekijöiden on parempi olla ja he kehittyvät enemmän, sekä ihmisinä että ammattilaisina. Samalla monimuotoinen organisaatio tekee parempaa tulosta.

Ikäsyrjintä työpaikoilla ei koske vain yli 55-vuotiaita. Se koskee meitä kaikkia, jotka menetämme sen seurauksena mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä eri ikäisten ihmisten kanssa.

Lue myös:

Uusi uutiskirje paremman työelämän tekijöille

Ekonomien työpaikoilla esiintyy edelleen heteronormatiivisuuden kulttuuria

Ekonomien palkoissa on selittämätön ongelma: miksi palkkatasa-arvo ei toteudu vieläkään?

6 teemaa, joihin vaikutamme tänä syksynä

Estä syrjintä ja tee työpaikasta turvallinen – monimuotoinen työyhteisö kukoistaa

Syrjintä ja häirintä ovat vakavia asioita, jotka aiheuttavat turvattomuutta. Kaikkien tulee voida tuntea itsensä tervetulleeksi työpaikalleen ilman pelkoa syrjinnästä tai häirinnästä. Miten toimia ongelmatilanteissa?


Syrjintä ja häirintä eri muodoissaan ovat työpaikoilla vitsaus vielä tänäkin päivänä, vaikka useampi laki yksiselitteisesti kieltää ne. Syrjintätilanteet ovat esimerkiksi tällaisia:

Työkaverisi kuuluu seksuaalivähemmistöön, ja esihenkilösi on juuri saanut kuulla tästä. Esihenkilön käyttäytyminen muuttuu tyystin. Hän alkaa jättää työkaverisi pois palavereista ja projekteista.  

Toinen työkaverisi on nainen ja saa osakseen kohtelua, jossa hänen odotetaan sukupuolensa takia aina toimivan kokousten sihteerinä ja keittävän kahvit.

Kolmannella työkaverillasi on ahdistunut olo työpaikalla. Hän kokee, ettei voi pukeutua sellaisiin vaatteisiin, joihin haluaisi, koska silloin hänen pukeutumisestaan vitsaillaan. Häneltä jäi myös saamatta ylennys, johon hänen kokemuksensa ja osaamisensa olisi soveltunut paremmin kuin valitun.

Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että ihmistä kohdellaan henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia eri tavalla kuin muita. 

Syrjintä tarkoittaa siis sitä, että ihmistä kohdellaan henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia eri tavalla kuin muita. 

Esimerkkejä henkilökohtaisista ominaisuuksista on esimerkiksi ihonväri, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti, ammattiyhdistystoimintaan osallistuminen tai vaikka ikä (Yhdenvertaisuuslaki, 8§). Myös häirintä lasketaan syrjinnäksi. 

Häirintä on osittain eri asia kuin syrjintä

Häirintä on ei-toivottua kohtelua, joka voi jatkuessaan aiheuttaa kohteelleen terveydellistä haittaa.

Häirintä on yleensä toistuvaa ja pitkäkestoista alistamista. Häirinnän voi siis tulkita myös esimerkiksi työpaikkakiusaamisena, ja se voi ilmetä eri syrjintäperusteisiin liittyvänä ilkeänä kommentointina tai muuten loukkaavana käytöksenä.

Konkreettisia esimerkkejä häirinnästä ovat mustamaalaaminen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin viitaten, ulkopuolelle jättäminen, vähättely, työtehtävien epätasa-arvoinen jakautuminen sekä uhkailu. 

Härskit puheet ovat häirintää.

Sukupuolisella häirinnällä tarkoitetaan fyysistä tai verbaalista epäasiallista käytöstä. Konkreettisia esimerkkejä sukupuolisesta häirinnästä ovat härskit puheet, pornografisen materiaalin esitteleminen, fyysinen koskettelu tai sukupuoliyhteyttä koskevat ehdotukset.  

Aloittakaa yhteisistä pelisäännöistä

Syrjinnän ja häirinnän parasta ennaltaehkäisyä ovat yhteiset pelisäännöt, joita jokainen sitoutuu noudattamaan. Pelisääntöjen tulee perustua siihen, että työpaikalla vallitsee yksiselitteinen nollatoleranssi kaikkea syrjintää ja häirintää kohtaan. 

Hyvä lähtökohta pelisäännöille on, että kohtele itse muita samalla tavalla kuin toivot itseäsi kohdeltavan. 

Tässä muutama esimerkki, jota voi käyttää pelisääntöjenne luomiseen:

 • Jokaisella on oikeus tulla työpaikalle juuri sellaisena kuin on ilman pelkoa epäasiallisesta kommentoinnista tai muuta epäasiallisesta kohtelusta.
 • Työpaikalla vallitsee nollatoleranssi kaikenlaista syrjintää ja häirintää kohtaan.  
 • Jokaisella on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen ja omaan tilaansa, ja jokaisen tulee kunnioittaa tätä omalla toiminnallaan. Henkilöllä on oikeus ilmaista oma tahtotilansa siitä, haluaako tulla esimerkiksi halatuksi vai ei. Ketään ei saa pakottaa fyysiseen kosketukseen. 
 • Jokaisella on oikeus sanoa mielipiteensä ilman pelkoa häirityksi tulemisesta.
 • Työtehtävien jakautumisessa huomioidaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sijaan henkilön osaaminen, kokemus, suoriutuminen sekä työtehtävään soveltuvuus. 
 • Jokaisen vastuulla on huolehtia siitä, että mahdollinen häirintä kitketään heti. Älä siis odota, että tilanne menee ohi. Puutu tilanteeseen viipymättä. 

Puuttuminen tuntuu useimmista vaikealta, näin teet sen

Moni ajattelee, että aikoo puuttua syrjintään tai häirintään pikimmiten, jos kohtaa tai näkee sellaista työpaikalla. Näin sen pitääkin olla. Ikävä kyllä työkalut voivat kuitenkin olla vähissä, kun pitäisi toimia.  

Jokaisella, joka havaitsee työpaikallaan kiusaamista, on velvollisuus kertoa havainnoistaan esihenkilölle, työsuojeluvaltuutetulle tai henkilöstöasioista vastaavalle.  

Jos havaitset työpaikalla kiusaamista, sinulla on velvollisuus kertoa havainnoistasi.

Listasimme selkeät toimenpiteet siitä, miten tarttua tuumasta toimeen, jotta työpaikka tuntuu jokaiselle turvalliselta. Ohjeita voi soveltaa sekä sivustaseuraajan roolissa että silloin, jos syrjintä tai häirintä osuu omalle kohdalle.

On myös hyvä muistaa, että syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua kokeneilla on tilanteesta riippuen mahdollisuus valita, kenen kanssa asiaa haluaa selvittää. Mikäli tilanne on epäselvä, on hyvä ottaa suoraan yhteys yhdenvertaisuusvaltuutettuun.

Toimi näin:

 • Luo kokonaiskuva siitä, mitä on tapahtunut. Ketkä ovat osallisena? Onko esimerkiksi esihenkilön tehtävä puuttua vai onko kenties niin, että esihenkilö itse syyllistyy epäasialliseen käytökseen? Yritä ensin ottaa asia puheeksi henkilön kanssa, joka on mielestäsi syyllistynyt häirintään tai syrjintään.  
 • Työpaikalla voi kääntyä esimerkiksi esihenkilön, luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun puoleen. Työpaikalle tai esimerkiksi yksittäisiin tilaisuuksiin tai tapahtumiin voi myös valita häirintäyhdyshenkilön, jolle voi kertoa kokemastaan syrjinnästä tai häirinnästä. Hänen tehtävänsä on neuvoa ja tukea, ei toimia tuomarina. 
 • Syrjintää kokeneella on oikeus vaatia tapaukseen liittyvät perustelut. Mikäli perusteluja ei saa tai ne eivät ole oikeita, on syytä olla yhteydessä työsuojeluviranomaiseen tai omaan ammattiliittoon. 
 • Syrjintään on syytä puuttua mitä pikimmiten, sillä syrjintätapaus vanhentuu asiasta riippuen 1–2 vuodessa. 

Ehkäise syrjintä ja muut ongelmatilanteet omalla käytökselläsi

Kuten monessa muussakin asiassa, ennaltaehkäisy on paras lääke.

Syrjinnän ennaltaehkäisy ei oikeastaan ole vaikeaa. Siihen riittää vain ja ainoastaan yksi asia: hyväksy jokainen sellaisena kuin hän on, äläkä kohtele ketään eri tavalla heidän henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa perustuen. 

Tämä on usein helpommin sanottu kuin tehty. Siksi olisikin hyvä, että työpaikoilla puhuttaisiin avoimesti yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen liittyvistä asioista ja pohdittaisiin yhdessä, miten häirintä- ja syrjintätilanteita voidaan välttää. Voit olla aloitteellinen yhteisen keskustelun järjestämisessä.

On hyvä huolehtia siitä, että jokainen kokee, että voi tulla töihin joka päivä juuri sellaisena kuin on.  

Jäsen, lisätietoa ja toimintaohjeita löydät Suomen Ekonomien eLakipalvelusta.

Teksti Veera Hellman – Kuva Touko Hujanen

Lue myös:

Syrjintä ekonomien työpaikoilla: Irti automaattiasetuksista

Työnantaja kieltää etätyön, voiko niin tehdä?

Irti automaattiasetuksista

Ekonomien työpaikoilla esiintyy edelleen heteronormatiivisuuden kulttuuria ja osin myös räikeää syrjintää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Kaikki eivät voi olla työpaikoilla omia itsejään, mutta enemmistöön kuuluvat eivät välttämättä sitä huomaa.


Kysyimme elokuussa jäseniltämme kokemuksia seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvästä syrjinnästä työelämässä.  

Jäsenpulssikyselyyn vastasi 96 jäsentä, joista kahdeksantoista prosenttia koki kuuluvansa vähemmistöön sukupuoli-identiteetin tai seksuaalisen suuntautumisen osalta.  

Kyselyn perusteella voi arvioida, että ekonomien kohdalla seksuaalinen suuntautuminen ei aiheuta avointa syrjintää työpaikoilla merkittävissä määrin. Kolme prosenttia vastaajista kertoo kokeneensa seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää toisinaan viimeisen kolmen vuoden aikana. Yksi prosentti vastaajista raportoi kokeneensa syrjintää usein.  

Yksi prosentti vastaajista raportoi kokeneensa syrjintää usein.  

”Nämäkin luvut ovat tietysti liikaa, eikä tapauksia saisi esiintyä lainkaan”, tasa-arvoasiantuntija Kosti Hyyppä Suomen Ekonomeista sanoo. 

Näin vastaajat kuvailevat kokemuksiaan: 

”Seksuaalinen tasa-arvo on työelämästä vielä todella kaukana. Useimmiten räikeimpiä homoja ei kehdata potkia ulos, mutta osittain kaapista tulleita paljonkin. Tälle täytyisi Suomessa tehdä pikimmiten jotakin.” 

”Työni päättyi konservatiivisen esimiehen halutessa savustaa minut seksuaalivähemmistöön kuuluvana ulos.” 

Salakavala hetero-olettama  

Avointa syrjintää huomattavasti tavallisempaa näyttää sen sijaan olevan työpaikkojen heteronormatiivisuuden kulttuuri, joka saa vähemmistöihin kuuluvat peittelemään tai muuntelemaan totuutta.  

Henkilö ei esimerkiksi korjaa kollegan väärää oletusta puolisonsa sukupuolesta.

”Tällöin henkilö ei esimerkiksi korjaa kollegan väärää oletusta puolisonsa sukupuolesta, vaan mieluummin vaikenee”, Kosti Hyyppä kuvailee.  

Kyselyn mukaan vain seitsemän kymmenestä ekonomista voi tuoda työpaikallaan täysin avoimesti esiin seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä. Neljätoista prosenttia vastaajista kertoo voivansa olla osittain avoin asiasta työelämässä. Peräti viisitoista prosenttia sanoo, ettei voi olla lainkaan avoin.  

Eräs vastaaja kertoo tilanteestaan näin: 

”Vältän usein seksuaalisen suuntautumisen esiintuomista. Esimerkiksi puhun vaimostani puolisona tai kumppanina tai muuten sukupuolineutraalein termein. Normaalissa arjessa on hyvin voimakkaana hetero-olettama, eli minullakin oletetaan olevan mies tai miesystävä, etenkin kun minulla on lapsia. Lähinnä tähän hetero-olettamaan törmään ja sitten tilanteen mukaan joko kerron, että olen samasukupuolisessa suhteessa tai kierrän jollain tavalla vastauksessani.” 

Jäsen, muistathan, että Suomen Ekonomien lakineuvonta on apunasi kaikissa työelämän kysymyksissä, myös syrjintään liittyvissä tilanteissa. Teemme myös monenlaista vaikuttamistyötä työelämän ongelmakohtien poistamiseksi sekä tasa-arvoisen ja monimuotoisen työelämän edistämiseksi.

Teksti: Ida Levänen – Kuva: Unsplash

Lue myös:

Estä syrjintä ja tee työpaikasta turvallinen – monimuotoinen työyhteisö kukoistaa

6 teemaa, joihin vaikutamme tänä syksynä

Ekonomien palkoissa on selittämätön ongelma: miksi palkkatasa-arvo ei toteudu vieläkään?

7 keinoa, joilla työnantaja ja työntekijä voivat edistää oikeudenmukaista palkkausta

Talousvaikuttajissa on neljä erilaista porukkaa – arvot erottavat

Näitä taitoja tarvitset koronakriisin muuttamilla työmarkkinoilla – rekrytointikonsultin 6 vinkkiä

Koronakriisi herättää huolta työpaikkojen säilymisestä ja siitä, miten pitkään tilanne jatkuu. Rekrytointiin erikoistunut konsultti Vivi Stening kertoo, kuinka muuttuneeseen työelämään voi parhaiten sopeutua – ja miksi hän näkee työmarkkinoilla myös paljon valoa.


Pysyykö firma pystyssä? Miten käy oman työni? 

kolme ihmistä kokouksessa

Monen takaraivossa jyskyttävät nyt ahdistavat kysymykset, joita talouskriisi herättää. Epävarmuutta lisää se, että koronapandemian kesto on täysi arvoitus. 

Kukaan ei voi ennustaa, onko rajoituksia edessä useammaksi vuodeksi vai saadaanko virus kukistettua lähiaikoina. Rajoituksia aletaan todennäköisesti asteittain purkaa, mutta on mahdollista, että taudista tulee myös uusia aaltoja.

Uutisista tulee helposti huomattua vain konkurssit, yt-neuvottelut ja irtisanomiset. Koronatilanne ei kuitenkaan sulje koko yhteiskuntaa eikä aiheuta ongelmia kaikille liiketoiminnoille. On aloja, joilla menee hyvin ja joilla poikkeusolot ovat saaneet pikemminkin aikaan kysyntäpiikin.  

Toiset hyötyvät, toiset kärsivät

Työmarkkinoiden tilannetta seuraavat aitiopaikalta rekrytointikonsultit, jotka auttavat organisaatioita löytämään tarvitsemaansa työvoimaa. S&S Consultingin johdon ja asiantuntijoiden suorahaun konsultti Vivi Stening näkee tilanteen tällä hetkellä kaksijakoisena. Tietyillä toimialoilla toimeksiannot ovat vähentyneet ja rekrytoijat ovat normaalia varovaisempia päätöksenteossaan. 

”Mutta on myös kriisistä hyötyjiä eli aloja, joilla töitä riittää ja rekrytointikin vetää. Sellaisia ovat tietoliikenne ja teknologia, digitaaliset palvelut, logistiikka ja tietyiltä osin kaupan ala. Vähittäiskauppa on ottanut ison loikan online-myynnissä.”

Pandemian alkuajan hamstraus toi kysyntäpiikin myös paperiteollisuudelle. Kartonkia tarvitaan entistä enemmän jatkossakin verkkokaupan kasvun myötä. 

”Lisäksi perinnän ja juridiikan puolen toimijoilla on enemmän työtä, kuten on aiemminkin huomattu lama-aikana.”

Pysyvää hyötyä työnteolle

Inhimillisesti katsoen koronakriisi on saanut Vivi Steningin mielestä aikaan sekä hyviä että huonoja asioita. Työkiireet ovat monella hellittäneet tai väliaikaisesti täysin loppuneet, ja rahankäyttö on entistä harkitumpaa. Markkinatilanteiden heilahduksiin on hänestä jouduttu viime vuosina muutenkin tottumaan, mutta pandemiakriisi on osoittanut aivan uudella tavalla, kuinka nopeasti kaikki voi yhteiskunnassa pysähtyä.

Stressaavasta tilanteesta voi hänestä löytää myös hyviä puolia: viikkokausien kotoilun jälkeen arvostetaan entistä enemmän terveyttä, yhteisöllisyyttä, läheisiä ja terveempää elämää. 

”Uskon myös, että työn ja vapaa-ajan harmonisempi yhteensovittaminen on yhä useamman tärkeysjärjestyksessä korkeammalla kuin ajassa ennen koronaa.”

”Uudet työtavat ja järjestelmät on omaksuttu hyvinkin sujuvasti ja nopeasti.”

Stening näkee, että koronatilanteesta on aiheutunut pysyvää hyötyä työnteon kannalta. Etätyö on lyönyt läpi sellaisissakin yrityksissä, joissa siihen on aiemmin suhtauduttu epäröiden.

”Henkilöstö on omaksunut uudet työtavat ja järjestelmät hyvinkin sujuvasti ja nopeasti. Työtehokkuus on jopa noussut. Moni etätöitä jo vuosia tehnyt on koettanutkin muistuttaa, että kotona saa paljon aikaan, kun työskentelyolosuhteet ovat rauhalliset. Uskon, että etätyöstä tulee uusi normaali.”

Vivi Stening arvioi, että myös virtuaalikokoukset ja -haastattelut ovat tulleet jäädäkseen.

”Rekrytointiprosesseissa palaute on ollut yhtä hyvää kuin henkilökohtaisissa tapaamisissa. Uskon, että muillakin toimialoilla on huomattu, että videoneuvottelu on sujuva tapa hoitaa kokoukset, eikä fyysinen läsnäolo ole välttämätöntä. Asiat luistavat yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin perinteisellä tavalla.”

Johtamisen merkitys korostuu

Samaan aikaan kun paikasta riippumattomat työtavat lisääntyvät, hyvän etäjohtamisen ja viestinnän merkitys korostuvat. Ilman niitä ei pystytä myöskään säilyttämään yhteisöllisyyttä. Vivi Stening uskoo, että entistä tärkeämmiksi nousevat inhimillinen ja osaava johtaminen. 

”Lisäksi työelämässä korostuvat vastuullisuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja terveellisiin elämäntapoihin eli ”life balanceen” liittyvät asiat. Näihin asioihin ja ilmiöihin liittyen syntyy myös uutta liiketoimintaa.”

”Eläköityvien osaajien tilalle tarvitaan uusia.”

Koronakriisin meille langettamat pakolliset haasteet ovat Vivi Steningin mukaan osoittautuneet monella tavalla myös hyviksi. 

”Poikkeustilanne ajaa innovoimaan ja oppimaan uutta. Se on jo itsessään positiivista. Näen myös tulevaisuuden työmarkkinoilla paljon valonpilkahduksia. Eläköityvien osaajien tilalle tarvitaan uusia.”

Stening uskoo, että laman jälkeen noustaan, sillä siitä todistaa myös historia. Asiantuntijoiden mukaan nopeimmin nousevat yritykset, jotka pystyvät ketterimmin sopeutumaan tilanteeseen ja innovoimaan uusia tuotteita ja palveluja. 

Jos oma ala tuntuu kovin epävarmalta, Steningin mielestä uuden oppiminen ja kouluttautuminen on aina plussaa.

Osaavia ekonomeja tarvitaan jatkossakin

Rekrytointikonsulttina S&S Consultingin Vivi Stening tietää, että ekonomin tutkintoa arvostetaan laajasti yritysmaailmassa. Hän uskoo, että kriisin jälkeen kilpailu osaavista ekonomeista työmarkkinoilla käy entistä kovemmaksi. 

”Kautta aikojen on tarvittu yrityksille valovoimaisia johtajia, päteviä taloushallinnon osaajia ja henkilöstön hyvinvoinnista, osaamisesta ja saatavuudesta huolehtivia henkilöstöhallinnon asiantuntijoita.”

Millä taidoilla koronan muuttamassa työelämässä pärjää parhaiten? Vivi Stening listaa kuusi asiaa, joihin kannattaa kiinnittää huomiota.

 1. Viestiminen ja kommunikaatio. ”Ne korostuvat tietoyhteiskunnassa. Yhä suuremmassa arvossa ovat yleiset vuorovaikutustaidot kuten taito kommunikoida ja kyky vaikuttaa muihin ihmisiin.”
 2. Digiosaaminen. ”Jos taloushallinnon, johtamisen, HR:n tai markkinoinnin osaamiseen vielä lisää digiosaamista, voi olla hyvät mahdollisuudet pysyä työllistettynä myös tulevaisuudessa. Digitaalisuus ja automatisointi lisääntyvät entisestään eri toimialoilla.”
 3. Kouluttautuminen. ”Lisäkouluttautuminen ja sitä kautta myös verkostoituminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen on tärkeää edelleen. Monipuolisuus ja laaja-alainen kiinnostus asioihin ovat aina olleet valtteja työelämässä.”
 4. Johtamistaidot. ”Substanssiosaamisen lisäksi itsensä johtamisen ja muiden johtamisen taidot todennäköisesti korostuvat entisestään.”
 5. Henkinen hyvinvointi. ”On myös tärkeää pitää henkisestä puolesta huolta ja vaalia omaa jaksamista.” 
 6. Myönteinen asenne. ”Osaamisen lisäksi korostuu voimakkaasti myös asenne ja suhtautuminen elämään. Hyvällä asenteella ja myönteisellä maailmankuvalla sopeudut myös helpommin muuttuneisiin tilanteisiin.”

Teksti: Eve Tarkkonen
Kuva: Pixabay

Lue lisää: 

Haluatko kehittyä etätyön tekemisessä tai johtamisessa? Avasimme sinulle uuden palvelun

Työpsykologin neuvot: näin selviydyt työnteosta muuttuneissa olosuhteissa
 

Suomen Ekonomien jäsenenä voit varata ajan uraneuvontaan. Palvelu sisältää muun muassa henkilökohtaista neuvontaa ja coachausta.

VARAA AIKA URAPALVELUIHIN

Asiantuntijasta johtajaksi: Osaanko, riitänkö, loukkaanko?

Asiantuntijasta johtajan rooliin siirtyminen herätti valtavasti innostusta mutta myös epävarmuuksia, joita oli ryhdyttävä purkamaan.


Eriksson Suvi
Johtaja, urapalvelut
p. +358408488935

Vähän aikaa sitten sain puhelun, että minut on valittu Ekonomien Urapalvelut-yksikön johtajaksi. Olin tietysti onnellinen onnistumisestani ja valmis tarttumaan innoissani ja motivoituneena haasteeseen.

Valintaan liittyi myös heti omat epävarmuutensa, joko paljon puhutun huijarisyndrooman vuoksi tai yksinkertaisesti siksi, että aikaisempaa kokemusta johtotehtävistä ei ole.

En tiedä osaanko. En tiedä riitänkö. Miten nopeasti pääsen tiimiin sisään, kun tulen toisesta yksiköstä? Loukkaanko jotakuta kun edes väitän voivani toimia niin kovatasoisen tiimin johtajana ja esihenkilönä?

Ehkä joku muukin painii näiden kysymysten kanssa juuri nyt. 

Ehkä joku muukin painii näiden kysymysten kanssa juuri nyt. 

Ryhdyin purkamaan uutta tilannetta osaamisiksi: Mitkä ovat vahvuuksiani ja mistä minulla on opettavaisia kokemuksia? Missä tarvitsen eniten tukea? 

Edellisessä työssäni tein vaikuttamistyötä yliopistokoulutuksen äärellä. Vaikuttamisessa keskeisiä vahvuuksiani on tilanteiden aistiminen herkästi, kyky reagoida tilanteessa ja myös ennakoida näkymiä, katsella pidemmälle ja suhtautua muutokseen avoimin mielin. Näitä haluan hyödyntää myös johtajana ja tiimin jäsenenä. Vastaavasti tarvitsen tukea, lisää osaamista ja kokemusta, ja myös rutiinia päivittäisessä esihenkilötyössä.

Tähän liittyen, toimituspäällikkömme Ida Levänen kirjoitti tuoreeltaan hyvin itseohjautuvuudesta. Siitä puhutaan paljon, ja minusta tuntuu motivoivalta sopia meille istuvasta tavasta johtaa jokaista itsensä johtajaa.

Lisäksi janoan syvällistä tietoa siitä mitä kaikkea urapalvelut meillä jo sisältävät ja merkitsevät. Ainoastaan siltä pohjalta voin uskottavasti puhua siitä, mitä ne tulevaisuudessa voisivat olla. Mietin sitäkin mitä itse voin palveluntarjoajana jäsenillemme antaa. Tiimiläiset ovat jo avuliaasti antaneet aikaansa, jotta tätä kaikkea voin hahmottaa, iso kiitos siitä. 

Saanko tuntea?

Osaamisten lisäksi pohdin paljon tunteita. Voi tuntua itsestään selvältä, mutta totean silti, että olen töissä ihan kokonainen minä, tunteineni kaikkineni. Persoonani ja tunteeni näkyvät etenkin silloin, kun koen jotakin erityisen merkitykselliseksi.

Minua mietityttää miten kohtaan vaikeat tilanteet. Entä jos itkettää? Olen itse pähkäillyt asian niin, että ennemmin olen tilanteessa auki ja oma itseni kuin että esittäisin jotakin harjoiteltua etäistä kuvaa. En tiedä miten siihen kykenisinkään.

Olen ennemmin oma itseni kuin että esittäisin jotakin harjoiteltua etäistä kuvaa.

Tunteiden läsnäolo tuntuu normaalilta. Ne eivät hallitse minua, mutta en myöskään yritä niitä peittää. Paljon epänormaalimpaa olisi, jos yhtäkkiä asiantuntijasta johtajaksi tai toiseen tiimiin siirtyessäni minusta olisi kadonnut temperamentti, huumori ja nauru tai liikutuksen kyyneleet. 

Minulle itselleni työyhteisössä kaiken ytimessä on luottamus. Luottamus itseen ja muihin, tunne samassa paatissa olemisesta. Se linkittyy mielestäni vahvasti tunteiden läsnäoloon ja niistäkin mahdollisimman suoraan puhumiseen. Myös uravalmentajamme Tiina Myöhänen-Astikainen vinkkasi viiteen johtamisvinkkiinsä vahvasti luottamuksen rakentamisen. 

Oppisitko kanssani?

Olen tähän mennessä työuralla puhunut puhumasta päästyäni työuran aikaisesta jatkuvasta oppimisesta ja työssä oppimisesta. Nyt olen itse aivan oppimisen ytimessä, syvässä päässä. Puolentoista viikon kokemuksella olen jo oppinut hurjasti. Onkin lohdullista huomata, että johtamistakin oppii, vaikka joku sinnikäs saattaa edelleen hokea, että sellaiseksi synnytään.

Turun kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund kirjoitti tästä(kin) hyvin tuoreessa blogissaan. Hyvä merkki on se, että minun tekee mieli kirjoittaa paljon oman ajatteluni jäsentämiseksi. Iltaisin oppimisen huomaa väsymyksestä.

Iltaisin oppimisen huomaa väsymyksestä.

Esihenkilönä kasvaminen tuntuu hitaalta prosessilta minulle, joka olen perusluonteeltani kärsimätön. Hienoa kuitenkin on avuliaan tiimin lisäksi se, että minulla on ollut todella hyviä esihenkilöitä. Ammennan oppia siis myös heidän toimintatavoistaan. Useampi heistä on myös tarjonnut jo apuaan, mikä on upeaa. 

Entä oletko sinä vastaavassa uratilanteessa? Olethan minuun yhteydessä? Minua inspiroi vertaismentoroinnin ajatus, ja olisin innostunut sitä kokeilemaan. Jos meitä on useampia, vaihdetaan mieluusti laajemmallakin konklaavilla ajatuksia.

Lisäksi toivon kuulevani vinkkauksia hyviin artikkeleihin tai kirjoihin, podcasteihin ja myös koulutuksiin, jotka tukevat tässä uravaiheessa. 

Minut löytää perinteisten kanavien lisäksi myös Twitteristä, jossa mieluusti käyn keskustelua näistäkin asioista!

Ota yhteyttä

Twitterissä: @SuviEriksson
Puh. 040 848 8935
suvi.eriksson@ekonomit.fi

Oletko esihenkilö tai kiinnostunut esihenkilötehtävistä? Ekonomien jäsenenä saatavillasi on tukea ja yhteisöllistä oppimista: 

Ekonomi-lehti ehdolla vuoden parhaaksi

Ekonomi-lehti valittiin Editkilpailun shortlistalle Vuoden ammatti- ja järjestömedia 2019 -kategoriassa.


ekonomilehtia

Aikakausmedian Editkilpailussa palkitaan vuosittain alan medioita ja tekijöitä. Asiantuntijatuomaristo valitsi Ekonomi-lehden kolmen parhaan joukkoon ehdolle Vuoden ammatti- ja järjestömediaksi.

Ekonomi kilpailee voitosta Erton E>-lehden ja Suomen Vuokranantajat ry:n Vuokranantaja-lehden kanssa. Voittaja julkistetaan 19.3.2020. 

Ekonomin konsepti uudistui täysin vuosi sitten: ulkoasu, sisällöt ja paperi kokivat täydellisen muodonmuutoksen. Samalla lehden tuotanto siirtyi kumppanilta talon sisälle. Lehden konsepti on Suomen Ekonomien viestintätiimin käsialaa.

Konseptiuudistuksen perustaksi toteutettiin jäsenkysely. Sen perusteella jäsenet toivoivat lehden olevan tulevaisuuteen suuntaava, innostava ja asiapitoinen. Lehdeltä haluttiin myös näkemyksellisyyttä, eli kriittistä ja kantaa ottavaa otetta. Lisäksi lehden haluttiin olevan ihmisläheinen ja avarakatseinen ja antavan aineksia työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen.

Ekonomi-lehti ilmestyy neljästi vuodessa. Julkaisu on Suomen Ekonomien jäsenetu.

Sinullakin on pian enemmän johtajuutta – osaatko käyttää sitä?

Organisaatioissa on käynnissä päätöksenteon uusjako, minkä ansiosta asiantuntijoiden täytyy osata johtaa itseään ja muita. Johtajuustaitojen kasvattaminen kannattaa aloittaa heti. Muutama hyväksi havaittu menetelmä auttaa ketä tahansa.


Levänen Ida
Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Ekonomi-lehden päätoimittaja
p. +358407674661

Itseohjautuvuus on tällä hetkellä työelämän iso ismi. Korkeat hierarkiat kaatuvat, valta siirtyy sinne missä on myös tieto, pomona olemisesta tulee palveluammatti. 

Johtajuus ei katoa tai vähene, vaan muuttaa muotoaan. 

”Itseohjautuvuuden aikakaudella tarvitaan enemmän johtamista kuin aiemmin”, totesi Miia Savaspuro Akavan Erityisalojen Johtajuus2020-seminaarissa helmikuussa. Savaspuro on kirjoittanut kirjan Itseohjautuvuus tuli työpaikoille − mutta kukaan ei kertonut, miten sellainen ollaan.

Johtajan on osattava antaa johdettavilleen sparrausta, tukea ja palautetta sekä kyettävä viestimään tekemiselle selkeä suunta. Savaspuro kehottaa meitä kaikkia vaatimaan esihenkilöltään enemmän. Pomolle pitäisi uskaltaa sanoa, että ”odotin sinulta enemmän” tai ”et ole riittävästi läsnä”. 

Samalla kun vaatimukset johtamista kohtaan kasvavat, meistä kaikista tulee enemmän tai vähemmän oman työelämämme johtajia. Itseohjautuvuus vaatii asiantuntijalta paljon. Se ei sovi kaikille eikä kaikista automaattisesti ole siihen.  

”Oikeasti itseohjautuviin työpaikkoihin on vaikea löytää sopivaa porukkaa”, sanoi yrityskulttuurikonsultti Panu Luukka Johtajuus2020-seminaarissa. Mutta jos organisaatio onnistuu rekrytoimaan ne työntekijät, joilla on taito ja halu ohjata itseään, se saa todellista kilpailuetua. 

Miia Savaspuron mukaan johdetuksi tuleminen on ihmisen luontainen tarve ja keino organisoitua missä tahansa ryhmätilanteessa. Itse itsensä johtaminen ei ole yhtään sen helpompaa kuin muiden johtaminen. 

Olit siis johtaja tai esihenkilö tai et, tarvitset johtamisen taitoja. Modernissa työelämässä täytyy työtehtävästä tai asemasta riippumatta tunnistaa omat

 • triggerit
 • motivaatiotekijät
 • kommunikaatiotavat. 

Avain on oman työitsetuntemuksen lisääminen. Jos et tunne itseäsi, et voi johtaa itseäsi, ja muita vielä vähemmän. 

Itsetuntemuksen opettelussa tarvitaan peilejä. Peili voi olla esimerkiksi mentori tai uravalmentaja, joka kysyy oikeat kysymykset, kuuntelee ja sparraa. 

Näyttelijä Antti Holman mukaan jokaisen kannattaisi mennä terapiaan. Minä olen sitä mieltä, että jokaisen kannattaisi mennä myös uravalmennukseen ja mentorointiohjelmaan. Mitä itsenäisemmäksi ja omaehtoisemmaksi työelämä muuttuu, sitä enemmän hyödymme toisten ihmisten tuesta.

Adeccon toimitusjohtajaksi nimitetty Sami Itani: “Arvostan hyvää johtajuutta”

Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani, 32, on pehmeän vaikutusvallan mestari. Koulutetun, sosiaalisesti taitavan ja laajasti verkostoituneen Itanin valintaa SUL:n johtoon pidettiin raikkaana ratkaisuna. Häntä nuorempana liittoa on johtanut ainoastaan Urho Kekkonen. Nyt Itani on nimitetty Adeccon toimitusjohtajaksi.


Adeccon toimitusjohtaja Sami Itani

Sami Itani on Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja, kauppatieteiden tohtori ja kaksinkertainen kymmenottelun Suomen mestari. Tammikuussa 2020 hänet nimitettin Adecco-konsernin toimitusjohtajaksi ja valittiin Talouselämä-lehden Suomen Top 35 Under 35 -johtajalistalle. Ekonomi-lehti haastatteli häntä loppuvuonna 2019.


“Urheilutaustastani on ollut työurallani valtavasti hyötyä. Työelämän tilanteet on helpompi hallita, kun on pienestä pitäen oppinut käsittelemään urheilukentällä raskaita pettymyksiä ja onnistumisen riemua.

Urheilijat ovat hyviä analysoimaan tuloksia, tekemään johtopäätöksiä ja ennen kaikkea pysymään aikataulussa. Urheilijan on kisattava silloin, kun kisa on. Deadlinea ei voi siirtää eteenpäin, vaan määrätyllä hetkellä on kilpailtava parhaansa mukaan. Samalla asenteella olen opiskellut kauppatieteiden tohtoriksi ja siirtynyt työelämään.

Työskentelen henkilöstöpalveluyritys Adeccolla varatoimitusjohtajana. Työuraani Adeccolla on siivittänyt myös onni, kun tulin vuonna 2016 valituksi satojen hakijoiden joukosta kesätoimitusjohtajaksi. Sain näyttää kykyni.

Intohimo lajiin tuo haasteita johtamiseen

Etenemiseni SUL:in puheenjohtajaksi viime vuonna näytti tapahtuvan hetkessä, mutta taustalla olivat yleisurheilussa kahdenkymmenen vuoden aikana rakentuneet verkostot ja luottamus.

Vallankäytössä ja johtamisessa on eroja yrityksissä ja järjestöissä. Järjestöissä työskennellään lähes poikkeuksetta vapaaehtoisorganisaation kanssa. SUL:in jäsenseuroissa on noin 70 000 jäsentä, joilla kaikilla on intohimo ja vahva tunneside omaan lajiin. Tämä on voimavara, mutta tuo johtamiseen myös omat haasteensa.

Asemaan perustuva auktoriteetti on yritysmaailmassa paljon johdonmukaisempi kuin järjestössä, jossa sidosryhmiä on enemmän ja päätöksenteko demokraattisempaa ja hitaampaa. Liiketoiminnassa harva ajattelee, että jokaista mielipidettä voi tai on edes kannattavaa ottaa huomioon.

Todellinen valta on kykyä vaikuttaa toisiin

Tänä päivänä määräysvalta toiseen menettää koko ajan merkitystään, ja hyvä niin. Koen, että todellinen valta on kykyä vaikuttaa toisten mielipiteisiin ja tunteisiin joko retorisin tai emotionaalisin keinoin, ja sitä kautta saada heidät toimimaan toisin. Se ei välttämättä vaadi tiettyä titteliä, vaan hyvinkin usein todellinen valta on jossain organisaation taskuissa.

Uskon, että ’pelin ulkopuolelta’ tulevia nuoria johtajia tullaan näkemään organisaatioissa enemmänkin.

Arvostan hyvää johtajuutta, joka on mielestäni sosiaalista älykkyyttä ja uskallusta ottaa vaikeita asioita esille rakentavasti ja johdonmukaisesti. Tähän olen myös itse pyrkinyt ja uskon, että se on vienyt minua urallani eteenpäin.

Ympärilläni on ollut ihmisiä, jotka ovat luottaneet sekä antaneet mahdollisuuksia oppia ja tehdä myös virheitä. Toivon, että tulevaisuudessakin saan tehdä mahdollisimman vaikuttavaa työtä. Mitä enemmän vastuuta, sitä palkitsevampaa on onnistuminen.”


Teksti: Heidi Haapalainen
Kuva: Emmi Korhonen

Artikkeli on julkaistu Ekonomi-lehdessä 4/2019.

Lue myös

Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa: ”Tarvitsemme ihmisiä, jotka tavoittelevat korkeita”

Mirva Norén-Sluijter: “Halusin tehdä jotain, jolla on suurempi tarkoitus”

Trendikästä työvuosikymmentä!

Vuosikymmenen alun kunniaksi Helsingin Sanomat julkaisi jutun otsikolla Mukavuus ennen kaikkea (HS, 1.1.2020). Valitettavasti juttu on maksumuurin takana, mutta lyhykäisyydessään sisällössä paneuduttiin siihen, miten yhteistyökykyiset eli mukavat ihmiset tulevat pärjäämään työelämässä parhaiten. Hierarkian ja hirviöpomojen sijaan yhteistyökyky ja ystävällisyys on uusi trendi. Ja hyvä niin.


Hellman Veera
Asiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358503858229

Joulunpyhien aikaan pyhitin suurimman osan ajastani olemiselle ja ajattelulle. Millainen haluan olla itselleni ja muille niin kotona, työelämässä kuin myös opinnoissa? Entisenä joukkuelajien harrastelijana tiimityöskentely on aina ollut osa elämääni, ja ainakin omasta mielestäni olen aina pyrkinyt parhaani mukaan olemaan hyvä ystävä, mutta voisinko parantaa omaa toimintaani? Varmasti, mutta miten? Helsingin Sanomien artikkeli sai minut miettimään itseäni erityisesti työelämän näkökulmasta.

Yleinen stereotypia kauppatieteiden opiskelijasta ei välttämättä ensimmäisenä assosioi sanan mukava kanssa. Sen sijaan kauppatieteilijöistä voisi ennemminkin tulla mieleen sen kaltaisia sanoja kuin ahkera ja aikaansaava mutta myös mahdollisesti hieman etäinen tai kova. Jokainen on luonteeltaan erilainen, mutta ainakin itse olen huomannut monen opiskelijan ajattelevan, että kauppatieteilijän kuuluu olla työelämässä kylmäkiskoinen ja työtä pelkäämätön menestyjä. Mukavuus ei välttämättä mahdu määritelmään, vaikka sekin siihen mitä mainioimmin sopisi.

Myötätunto ei ole heikkoutta vaan viisautta

”Myötätunto ja ystävällisyys eivät ole osoitus heikkoudesta vaan älykkyydestä.” Näin kertoo Helsingin Sanomien artikkelissa tutkija Emma Seppälä. Tämä pitäisi mielestäni muistaa useammin myös työelämässä. 

Olen itse ollut siinä suhteessa onnekas, että kohdalleni on osunut kannustavia ja innostavia esihenkilöitä vanhakantaisten pomottelijoiden sijaan. Monia tarinoita kuulleena näin ei ole kaikkialla. 

Sen lisäksi työyhteisöissäni on aina ollut kiva työskennellä. Varmaankin juuri siksi, että huumorintajuiset ja mukavat ihmiset ovat voimavara myös stressaavina aikoina.

Uudellakin työvuosikymmenellä haluan olla työkaveri, joka osaa antaa rakentavaa palautetta ja jota pidetään töissä ahkerana ja aikaansaavana mutta myös mukavana. Toivottavasti myös sinä ja työyhteisösi haluatte seurata työelämän trendejä 2020-luvulle ja olla mukavia sekä toisillenne että itsellenne. Ihanaa uutta työvuosikymmentä!

Muista roolisi! Näin estät pomon ja alaisen ystävystymisen ongelmat

Pomon ja alaisen ystävyyssuhde on oma taitolajinsa. Miten voi estää ystävystymisen vaikuttavan työasioissa tavalla, jolla sen ei pitäisi?


kuvituskuva

Työpaikoilla toisten kanssa tulee väistämättä juttuun usein paremmin kuin joidenkin toisten. Mutta miten käy, jos esimies ja alainen ystävystyvät? Onko tilanne eduksi vai haitaksi työyhteisölle ja sen tasapuolisuudelle?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston professori Marko Elovainio pitää tärkeänä yhtä periaatetta: sitä, että työ- ja vapaa-ajan roolit eivät sekaannu.

”Toki ihmisten pitää voida olla ystäviä, vaikka he olisivat esimiehen ja alaisen rooleissa. Mutta silloin esimiehen tulee muistaa roolinsa työpaikalla ja tehdä päätöksiä esimiehenä eikä alaistensa kaverina.”

Vältä hyvä veli -verkostoja

Elovainio varoittaa erityisesti sopimasta vapaa-ajalla asioista, jotka pitäisi sopia työpaikalla. Työpaikan päätökset pitää myös tehdä työpaikan säännöillä.

”Ettei synny hyvä veli- tai hyvä sisko -verkostoa, joka sopii kaljalla työpaikan asiat ja pitää huolta vain toisistaan.”

Elovainio antaa vinkin, jota voi käyttää yhtä hyvin alainen kuin esimieskin. Hänen mielestään hyvä repliikki väärään suuntaan menevissä vapaa-ajan keskusteluissa on: ”Tuo on tärkeä asia, mutta jutellaan se sitten kun ollaan taas töissä.”

Artikkeli on julkaistu Ekonomi-lehdessä 3/2019.

Lue lisää:

Anne Birgitta Pessi: ”Myötätunto parantaa työpaikan hyvinvointia”

Anna Perhon 10 parasta vinkkiä ajanhallintaan – näin saat aikasi riittämään paremmin


Ekonomeilta uusi avaus kansainvälisten osaajien integroimiseksi suomalaiseen työelämään

Ammattiliittojen on kannettava vastuunsa yhteiskunnallisena toimijana edistämällä konkreettisesti kansainvälisten osaajien työllistymistä. Yksi työllistymisen este on vähäinen tieto siitä, miten suomalainen työelämä toimii. Suomen Ekonomit järjestää ensimmäisen englanninkielisen koulutuksen työelämätaidoista.


Ekonomeilta uusi avaus kansainvälisten osaajien integroimiseksi suomalaiseen työelämään

Kun verkostot ja tietous suomalaisista työmarkkinoista on vähäistä, voi työllistyminen olla vaikeaa. Suomen Ekonomit on kouluttanut opiskelijoita ja vastavalmistuneita työelämän tilanteisiin jo useita vuosia. Nyt vastaava koulutus on ensimmäistä kertaa tarjolla englanniksi. 

Englanniksi järjestettävä kurssi on konkreettinen keino auttaa ulkomailta tulleita osaajia kohti suomalaista työelämää. Osallistujille opetetaan esimerkiksi, miten Suomessa kannattaa hakea töitä ja mitä asioita tulee ottaa huomioon esimerkiksi juridisessa mielessä.

“Työelämäkurssimme ovat olleet suosittuja jo pitkään ja nyt haluamme tarjota saman kovan luokan sisällön myös kansainvälisille opiskelijoille. Ammattiliitoilla on erittäin merkittävä rooli suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan integroitumisessa. Haluamme samalla haastaa myös muut ammattiliitot mukaan tekemään konkreettisia tekoja kansainvälisten osaajien työllistymisen edistämiseksi”, sanoo Suomen Ekonomien puheenjohtaja Timo Saranpää. 

Ekonomien työelämäkursseja järjestetään useissa kauppatieteiden koulutuksesta vastaavissa yliopistoissa. Kursseista saa tehtävien määrästä riippuen opintopisteitä. Keskeisenä sisältönä on suomalainen työelämä ja siihen liittyvät koukerot. Ekonomeilta kouluttamassa ovat juristit sekä työmarkkinoiden ja urapalveluiden asiantuntijat.

Saatavuusharkinnasta luovuttava

Myös hitaat työlupaprosessit haittaavat ulkomaalaisten osaajien työllistymistä. Suomen hallitus on ohjelmassaan sitoutunut työperäisen maahanmuuton lisäämiseen ja työlupaprosessien nopeuttamiseen, mutta tekemistä riittää vielä. Jatkossa esimerkiksi ne, jotka ovat suorittaneet suomalaisen maisterintutkinnon voisivat saada työluvan automaattisesti ilman hakemusprosessia.   Suomen Ekonomien mielestä työvoiman saatavuusharkinnasta tulisi luopua. 

“Ei voi olla niin, että korkeasti koulutettu osaaja voi joutua odottamaan pitkiäkin aikoja lupaa työskennellä. Tässä hukataan valtavan suuri potentiaali. Suurin häviäjä on yhteiskunta ja suomalaiset työpaikat”, jatkaa Saranpää. 

Lisätiedot:
Timo Saranpää
Puheenjohtaja, Suomen Ekonomit
timo.saranpaa@ekonomit.fi , +358 50 5236005


Tanja Hankia (työelämäkurssi)
Asiakkuusvastaava, kylterit ja nuoret ekonomit
tanja.hankia@ekonomit.fi

Suvi Eriksson
Koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen Ekonomit
suvi.eriksson@ekonomit.fi , +358 40 8488935

Teksti: Heidi Haapalainen
Kuva:
Pixabay

Teal tekee tuloaan yrityksiin – mutta mistä siinä on kyse?

Teal-teoria kuvailee, miten työ kannattaisi organisoida, että se toimisi ja tuottaisi paremmin meidän ajassamme. Itseorganisoituva teal tekee tuloaan myös suomalaisiin yrityksiin.


Mari Wuoti
Mari Wuoti auttaa työssään yrityksiä löytämään tarkoituksenmukaisen työkulttuurin.

Frederick Laloux kuvailee kirjassaan Reinventing Organizations, miten organisaatiot ovat kehittyneet historian saatossa. Hän nimeää vaiheet värien mukaan. Englanninkielen sana teal tarkoittaa suomeksi sinivihreää.

Teal on Lalouxin mukaan viimeisin kehitysvaihe: organisaatiomalli, joka tuottaa nykyajassa parempia tuloksia kuin toiseen todellisuuteen luodut, vanhemmat mallit. Tealia leimaa ihmisten huomioiminen, vastuullisuus ja päämäärän tavoitteleminen yhdessä. Hierarkioita ja säännöstöjä on purettu.

Kiinnostus Tealiin on kasvanut, kun menestyneet yritykset ovat kertoneet soveltavansa sitä. Teal-organisaatioksi on ilmoittautunut esimerkiksi hämmästyttäviä tuloksia saavuttanut hollantilainen kotihoitoyritys Buurtzorg.

Mitä Teal on?

1) Työhyvinvointia?

Suunnittelija Anna Laurinen, mainostoimisto Wörks:

”Mainosalalla loppuun palaminen on jatkuva ongelma, kun ihmiset tekevät niin paljon töitä. Täällä ihmiset ovat viihtyneet hyvin pitkään. Se näkyy ihmisten olemuksessa, kun olemme välittömästi toistemme kanssa tekemisissä. En ole ennen päässyt todistamaan vastaavaa. Meillä kävi työsuojelutarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Hän sanoi, että on uransa aikana kerran käynyt työyhteisössä, jossa on näin hyvinvoivia ihmisiä.”

2) Menestystä?

Toimintakulttuurikonsultti Mari Wuoti, digitalisaation konsulttiyritys Gofore:

”Tähän asti johtamisteoriat ovat perustuneet siihen, että tehokkuutta voidaan saavuttaa vain kaitsemalla. On ollut iso muutos, kun ajatellaankin toisin: Sisäisesti motivoitunut ihminen haluaa kehittyä työssään ja tehdä työtä asiakkaiden ja yrityksen parhaaksi. Liikevaihtomme on kasvanut kannattavasti 14 peräkkäistä tilikautta. Viime vuonna kasvu oli 49 prosenttia. Itseohjautuvuutta ja yhdessä tekemistä painottava kulttuurimme on menestystä tuottavan reseptimme salainen ainesosa.”

3) Ajankohtaista?

Työyhteisökehittäjä Jussi Markula, valmennusyhtiö Prominda Revolution:
”Hyvinvointi on saavuttanut pisteen, jossa meidän ei enää ole pakko tehdä sitä työtä, jota on saatavilla. Sisäisen motivaation merkitys on kasvanut. Teknologia mahdollistaa paikasta riippumattoman, reaaliaikaisen dialogin. Rima on korkealla sen suhteen, mikä on vastuullista, oikein ja eettistä. Se haastaa vanhan asetelman, jossa joko ihmiset voivat hyvin tai bisnes voi hyvin.”

Värisuora

Punainen: ylhäältä alas johtamista
Meripihka: vakaa organisaatio, jossa on sisäistetyt säännöt
Oranssi: kilpailuhenkinen ja innovatiivinen
Vihreä: perheenomainen
Sinivihreä (teal): itseorganisoituva


Teksti: Mari Schildt
Kuva: Vesa Laitinen

Artikkeli on julkaistu Ekonomi-lehdessä 3/2019.

Suomen Ekonomien uusi toiminnanjohtaja Jari Elo: ”Ammattiliitoilla on edessään joko uudistuminen tai kuihtuminen”

Suomen Ekonomien toiminnanjohtajana syyskuussa aloittanut KTM Jari Elo katsoo, että koulutus ja työelämä kehittyvät jatkuvasti. Siksi myös ammattiliittojen on kehityttävä ja uusiuduttava merkittävästi.


Jari Elo

Suomen Ekonomien toiminnanjohtaja on vaihtunut syyskuun alussa. Pitkän uran Ekonomeissa tehnyt Anja Uljas suuntaa katseensa vuodenvaihteessa siintäviin eläkepäiviin.

Uusi toiminnanjohtaja, KTM Jari Elo, 50, on kokenut asiantuntijoiden johtaja, joka on työskennellyt niin järjestöissä kuin yrityksissä. Aiemmin muun muassa Raha-automaattiyhdistyksessä, Suomen Olympiakomiteassa ja TeliaSonerassa markkinoinnin ja viestinnän johtotehtävissä työskennellyt Elo näkee, että hänen työhistoriansa läpi kulkeva punainen lanka on ollut auttamisen halu.

”Esimerkiksi Olympiakomiteassa roolini oli suuressa määrin urheilijoiden mukana olemista ja auttamista. Raha-automaattiyhdistyksessä tehtiin äärimmäisen välttämätöntä työtä tukemalla sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, jotka vaikuttavat satojentuhansien suomalaisten elämään. Sonerassa loin sponsorointimallia, jolla vietiin nuoria urheilijoita kohti mahdollista huippu-urheilijuutta”, Elo kertoo.

Suomen Ekonomien johtoon hän siirtyy tilanteessa, jossa työelämä ja ammattiliitot ovat radikaalissa muutoksessa – tai ainakin niiden pitäisi hänen mielestään olla.

”Meidän on ennakoitava ja vastattava koulutuksen ja työelämän muutoksiin. Toisaalta juuri ammattiliitot voivat ketterästi tarjota jäsenilleen ajantasaisia palveluja kuten uraneuvontaa, koulutusta ja juridista asiantuntija-apua. Iso haaste on, että erityisesti nuoret työurien alussa olevat ihmiset eivät näe ammattiliittojen tarjoavan heille riittävästi vastineita rahalle. Edunvalvontakin nähdään jotenkin kaukaisena eikä itseä koskevana. Samalla kuitenkin esimerkiksi työnantajat ovat erittäin järjestäytyneitä ja pitävät rivinsä ryhdikkäästi suorassa nyt ja tulevaisuudessa. Siinä yhtälössä yksittäinen järjestäytymätön työntekijä on aika yksin.”

Jari Elon mielestä järjestöjen tekemä työ on hyvin merkityksellistä. Omien elämänarvojensa hän kertoo lepäävän vanhempiensa muuraamaan kivijalan päällä.

”He ovat luoneet minulle arvopohjan, käytöstavat ja toisten kunnioituksen.”

Jari Elo asuu Kirkkonummella vaimon, kahden pojan, koiran ja neljän alpakan kanssa. Vapaa-ajallaan hän on hurahtanut remontointiin ja rakentamiseen.

Myytti itsekeskeisestä ja rahanhimoisesta ekonomista on murrettu

Suomen Ekonomien arvotutkimus paljastaa uutta ja yllättävää tietoa talouselämässä vaikuttavan ryhmän keskeisistä arvoista ja asenteista.


Ekonomien arvot

Liiketoimintaosaajien arvot ovat pehmeämmät kuin ehkä yleisesti ajatellaan. Uuden tutkimuksen mukaan ekonomiksi valmistuneita ja kauppatieteitä opiskelevia yhdistää voimakas itsensä kehittämisen halu, avoimuus muutokselle sekä yhteisöllinen vastuullisuus. Ekonomit kantavat enemmän huolta ilmastonmuutoksesta kuin väestö keskimäärin, ja heidän suurimmat huolensa kohdistuvat rasismin lisääntymiseen ja poliittisen populismin vaikutuksiin, eli yhteisöllisiin kysymyksiin.  

Tulokset käyvät ilmi Suomen Ekonomien teettämästä arvotutkimuksesta, johon vastasi liiton jäseniä sekä muita ekonomeja ja kauppatieteiden opiskelijoita.  

Tutkimuksen vastaaja-aineistosta löydettiin neljä erilaista arvoryhmää. Niistä selvästi pienin ryhmä (15 %) edustaa kovien arvojen kannattajia, jotka puolustavat omaa etuaan ja ajattelevat, että elämässä pärjääminen on oma valinta. Kolmea merkittävästi isompaa ryhmää (yht. 85 %) yhdistävät pehmeät arvot, kuten ympäristö- ja tasa-arvotietoisuus sekä hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen. 

– Ekonomit eivät päädy edes johtoasemiin rahan ja vallan takia, vaan siksi, että haluavat kehittyä, tehdä jotain uutta ja mennä eteenpäin. He näyttävät myös olevan varsin kiinnostuneita arvoista. Arvotyöskentelylle on selvä tilaus, sillä tutkimuksen vastaajamäärä ylitti odotukset, Insight360:n tutkimusjohtaja Jaakko Kaartinen sanoo.  

– Tulosten perusteella nykyiset jäsenemme sekä liittoon kuulumattomat ekonomit odottavat, että emme keskity vain työelämäkysymyksiin vaan otamme julkisessa keskustelussa arvojohtajan roolin, Suomen Ekonomien toiminnanjohtaja Jari Elo toteaa.  

Faktaa tutkimuksesta

 • Tutkimus teetettiin keväällä Insight360 Oy:llä, joka on erikoistunut tuottamaan tietoa suomalaisten arvoista, asenteista ja kulutustottumuksista.
 • Kysymysrunko johdettiin Insight360 Oy:n toteuttamista väestötasoisista arvo- ja asennetutkimuksista, jotka nojaavat Schwartzin arvoteoreettiseen malliin.
 • Tutkimukseen vastasi yhteensä 3 990 henkilöä. Vastaajat koostuivat liiton nykyisistä ja entistä jäsenistä sekä muista ekonomeista ja kauppatieteiden opiskelijoista.
 • Aineisto kerättiin huhtikuussa 2019 sähköisesti sekä puhelinhaastatteluin.
 • Aineisto on laaja ja jakaantuu hyvin sukupuolten, ikäryhmien, ammattiasemien ja koulutuksen pääaineiden välillä.

Lisätiedot
Jari Elo, toiminnanjohtaja
puh. +358 40 500 9840
jari.elo@ekonomit.fi