auringonlasku järvellä

Lain mukaan vuosilomasta on annettava 24 päivää kesälomakaudella 2.5.–30.9. Pääsääntö on, että loma pitäisi antaa yhdenjaksoisesti. Loma voidaan myös jakaa, mikäli se on työn käynnissä pitämiseksi välttämätöntä. Tällöin vähintään 12 päivää tulee saada pitää yhtäjaksoisesti.  

Koronatilanteen takia työnantajat tulevat todennäköisesti käyttämään lomien määräämiseen liittyvää oikeutta tavallista enemmän.

Työnantajan pitää kuunnella työntekijän toiveet loman ajankohdasta, mutta viimeinen sana loman sijoittumisesta on työnantajalla. Koronatilanteen takia työnantajat tulevat todennäköisesti käyttämään lomien määräämiseen liittyvää oikeutta tavallista enemmän. 

Voiko kesäloma siirtyä? 

Loman ajankohdasta on ilmoitettava pääsääntöisesti viimeistään kuukausi ennen loman alkamista. Jos se ei ole mahdollista, ilmoitus lomasta on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen. Loman ajankohdasta annettu ilmoitus sitoo työnantajaa, eikä sitä voi yksipuolisesti peruuttaa tai muuttaa. Ajankohdan muuttamisesta voidaan toki sopia. 

Jos työnantaja kuitenkin muuttaa tai peruuttaa jo ilmoitetun loman, työnantaja on velvollinen korvaamaan työntekijälle aiheuttamansa vahingon, esimerkiksi lomamatkan peruuntumisesta aiheutuvat kustannukset. Työntekijä on velvollinen noudattamaan työnantajan määräyksiä siirretystä tai peruutetusta lomasta, jos loma ei vielä ole alkanut.  

Julkisen sektorin virkaehtosopimusten mukaan työnantaja voi siirtää tai keskeyttää virkamiehen jo aloittaman vuosiloman, jos se on tarpeellista muun muassa terveyteen tai turvallisuuteen liittyvien välttämättömien tehtävien hoitamiseksi. 

Voiko vuosilomaa pitää muulloin kuin kesällä?

Kuten alussa jo mainittiin, työntekijällä on oikeus pitää vuosilomaa 24 päivää kesälomakaudella.

Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia vuosiloman pitämisestä myös muulloin kuin kesällä. Muu aika on kalenterivuoden alusta seuraavan vuoden lomakauden alkuun. Vuoden 2020 loman osalta se tarkoittaa viimeistään 30.4.2021. Tästä 12 päivää ylittävä osa voidaan sopia pidettäväksi vielä myöhemmin, eli vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä. Tässä esimerkissä siis viimeistään 30.9.2021.

Lisätietoa koronan ja lomautusten vaikutuksista lomiin löydät Usein kysytyt kysymykset -jutusta

Kuva: Pixabay

Lue myös:

Mitä on joustotyö ja kenelle se sopii? 10 kysymystä ja vastausta uudesta työaikamuodosta

Haluatko kehittyä etätyön tekemisessä tai johtamisessa? Avasimme sinulle uuden palvelun