Mentorointi on ammatillisen kehittymisen ohjelma. Se on vuorovaikutukseen perustuvaa yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää aktorin (mentoroitava) ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä antaa mentorille mahdollisuus kehittää vuorovaikutustaitojaan, oppia uutta ja kokea auttamisen iloa.

Mentoroinnin ydin ovat aktorin ja mentorin väliset keskustelut, joiden aiheet vaihtelevat aktorin toiveiden ja tavoitteiden mukaan. Mentorointi voi tapahtua kasvokkain tai virtuaalisesti.

Mentoroinnin teemoja voivat olla esimerkiksi:

  • urasuunnitelmien selkeyttäminen 
  • itsetuntemuksen kasvattaminen
  • omien vahvuuksien tunnistaminen
  • työn ja muun elämän yhteensovittaminen
  • esihenkilö- ja johtamistyö
  • kansainväliset työtehtävät
  • yrittäjyys

Suomen Ekonomit on järjestänyt vuoden kestävän, suositun mentorointiohjelman jo yli 20 vuoden ajan. Mentorointiohjelma on valtakunnallinen, ja se järjestetään virtuaalisesti.

Mentorointiohjelma maksaa aktorille 200 euroa, mentorille osallistuminen on maksuton (osallistumisesta ei makseta palkkiota). Ohjelmaan sisältää kattavan perehdytyksen ja virtuaalisen työtilan, jossa on laajasti materiaalia mentoroinnin tueksi. Lisäksi uravalmentajat ovat mentori-aktoriparin tukena koko mentoroinnin ajan.

Ota yhteyttä

Hirvonen Hanna
Uravalmentaja
p. +358407326543
Keskinen Taija
Uravalmentaja
p. +358407475390
Kulmala-Portman Sirja
Uravalmentaja
p. +358443488431