Mentorointi kehittää sekä aktoria että mentoria. Kumpikin osapuoli oppii itsestään, osaamisestaan ja etenee kohti tavoitteitaan. 

Mitä on mentorointi?

Kuvituskuva

Ota yhteyttä

Kurki Kristiina
Uravalmentaja
p. +358503395647
Keskinen Taija
Uravalmentaja
p. +358407475390
Kulmala-Portman Sirja
Uravalmentaja
p. +358443488431

Mentorointi on yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää aktorin (mentoroitava) ammatillista kasvua ja antaa mentorille mahdollisuus kehittää vuorovaikutustaitojaan, oppia uutta ja kokea auttamisen iloa.

Mentoroinnin ydin ovat aktorin ja mentorin väliset keskustelut, joiden aiheet vaihtelevat aktorin toiveiden ja tavoitteiden mukaan. Mentorointi voi tapahtua kasvokkain tai virtuaalisesti.  

Lue vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin mentoroinnista.

Mentoroinnin teemoja voivat olla esimerkiksi 

  • ammatillinen kehittyminen
  • uralla eteneminen
  • urasuunnitelmien selkeyttäminen 
  • itsetuntemuksen kasvattaminen
  • omien vahvuuksien tunnistaminen
  • työn ja muun elämän yhteensovittaminen
  • esihenkilö- ja johtamistyö
  • kansainväliset työtehtävät
  • yrittäjyys