Suomen ekonomien mentorointiohjelma

Kuinka paljon mentorointiohjelma vie aikaa?

Suomen ekonomien mentorointiohjelma kestää vuoden, ja sen aikana on tapaamisia noin 8–12, yleensä 1–2 tuntia kerrallaan. Osallistujat saavat mentorointiin perehdytyksen. Lisäksi mentorointiohjelma sisältää kaksi vapaaehtoista teematilaisuutta mentorinnin tueksi sekä mentorin ja aktorin omaa kehittymistä varten. Teematilaisuuksissa on myös mahdollisuus vertaissparrailuun muiden mentorointiohjelman osallistujien kanssa. 

Miten mentorointipari tapaa näin korona-aikana?

Suurin osa mentorointipareista on siirtynyt virtuaalisiin tapaamisiin erittäin sujuvasti ja onnistuneesti. Kukin pari sopii itsenäisesti parhaimmat tapaamismuodot turvallisuus huomioiden.

Miten mentorointiparien matching tapahtuu?

Sekä mentori että aktori täyttävät monipuoliset lomakkeet, joiden avulla uravalmentajat yhdistävät sopivimmat parit. Lomakkeella kysytään muun muassa aktorin tavoitteita ja toiveita mentoroinnille. Mentorilta kysytään teemoja, joista hän haluaisi mentoroida. Myös molempien kokemustaustaa kysytään. Jos mentorointiohjelmaan ilmoittautuneista mentoreista ei löydy aktorille sopivaa mentoria, Suomen Ekonomien uravalmentajat etsivät heitä muista verkostoistaan.

Jos haen aktoriksi eikä minulla lyödy sopivaa mentoria, mitä sitten tapahtuu? Peruuntuuko mentorointiohjelma omalta osaltani?

Teemme parhaamme sopivan parin löytämiseksi, mutta mikäli sellaista ei syystä tai toisesta löydy, sinulle on tarjolla seuraavan vuoden mentorointiohjelma. Vaihtoehtoisesti palautamme rahat.

Millaisiin tilanteisiin mentorointiohjelma sopii?

Mentorointi sopii hyvin monenlaisiin tilanteisiin. Esimerkiksi kun haluat syventää ammatillista osaamistasi, viedä sitä seuraavalle tasolle tai olet urallasi muutoskohdassa. 

Halutessasi voit pallotella mentoroinnin sopivuutta tilanteeseesi uravalmentajan kanssa. Ota yhteyttä uravalmentaja Kristiina Kurkeen: kristiina.kurki@ekonomit.fi.

Sovinko minä mentoriksi? Kuinka paljon kokemusta mentorilla pitää olla?

Kuka tahansa, joka kokee haluavansa auttaa muita, sopii mentoriksi. Aktoreina on eri ikäisiä ja eri uravaiheissa olevia ekonomeja, joten sinun kokemuksesi voi olla juuri oikeanlaista apua jollekin aktorille.

Olen ollut jo pidemmän aikaa työelämässä, olenko liian vanha aktoriksi?

Suomen Ekonomien mentorointiohjelmaan ovat tervetulleita kaikenikäiset aktorit ja mentorit, vastavalmistuneesta ekonomista työelämän konkariin. 

Mistä saan lisätietoja mentorointiohjelmasta ja miten ilmoittaudun mukaan?

Tutustu mentorointiohjelman esittelyyn ja ilmoittaudu mukaan joko aktoriksi tai mentoriksi. Lue myös mentorointiohjelmaan osallistuneiden kokemuksia.

Lue myös:

Mentorointi on vanha menetelmä, joka toimii hyvin ja kiinnostaa nyt monia, jotka haluavat päästä eteenpäin työelämässä