Tutkimme työelämää, palkkoja ja ekonomikoulutuksen laatua

Teetämme tutkimuksia ja selvityksiä ekonomikoulutuksen laadusta, ekonomien työelämästä ja palkkauksesta, ekonomiurasta, työttömyydestä ja osaamisen kehittämisestä sekä Suomen Ekonomit ry:sta itsestään toiminnan kehittämiseksi. Selvitämme myös muun muassa ekonomien työhyvinvointia, ekonomien ja kylterien uratoiveita ja nais- ja miesekonomien palkkaeroja.


Tutkittu tieto parantaa palveluamme

Tutkimustietoa käytetään palveluissamme esimerkiksi palkkaneuvonnassa sekä työmarkkinatoiminnassa ja koulutuspolitiikassa ekonomien etujen ajamiseksi. Tietoa kerätään koko ekonomiyhteisön – myös ekonomiyhdistysten ja opiskelijayhteisöjen – käyttöön.

Tarjoamme laadukasta tietoa yliopistoille kauppatieteellisen koulutuksen laadusta, opiskelijapalautteesta ja opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään.

Lisäksi teemme kyselyitä eri aiheista ja keräämme palautetta järjestämistämme tilaisuuksista ja koulutuksista.