Kuvituskuva

Vähintään viisi tuntia työaikakirjanpidon ulkopuolista työtä teki joka neljäs ekonomi.

Ekonomien keskimääräinen todellinen viikoittainen työaika oli keskijohdossa 41,8 tuntia ja asiantuntijoiden joukossa 40,2 tuntia.

”Tutkimukset kertovat selvästi, että työhön käytetyn ajan pidentyminen heikentää hyvinvointia. Monen ekonomin työtahti on sellainen, että palautumisen hetket jäävät liian vähäisiksi”, Suomen Ekonomien vt. toiminnanjohtaja Anja Uljas sanoo.

Uljas on erityisen huolissaan valmistelussa olevasta työaikalakiesityksestä. Pelkona on, että asiantuntijat pudotetaan lain soveltamisalan ulkopuolelle, jolloin työsuojelu ei koske heitä enää työaikojen osalta.

”Asiantuntijatyö ei useinkaan ole riippuvainen ajasta ja paikasta, mutta myös vapaus tarvitsee jonkinlaiset rajat. Lain tärkein tehtävä on suojella työntekijöitä, ja ilman suojaa jo entuudestaan pitkät työpäivät todennäköisesti pitenevät entisestään, Uljas arvioi.

Palkkakehitys pysähtyi

Ekonomien mediaanipalkka oli viime vuoden lokakuussa 5000 euroa kuukaudessa. Se oli pysynyt edellisvuoden tasolla, mikä on melko harvinaista.

”Kymmenen vuoden ajanjaksolla palkkamediaani on notkahtanut vain kerran vuonna 2014. Muutoin palkassa on tapahtunut joka vuosi suotuisaa kehitystä”, kertoo tutkimuspäällikkö Juha Oksanen.

Oksanen harmittelee lisäksi nuorten ekonomien palkkakehitystä: ”Vastavalmistuneiden mediaanipalkka laski yllättävän paljon. Näyttää siltä, että työuran alkuvaiheessa on jouduttu aika tavalla joustamaan.” Vastavalmistuneiden mediaanipalkka oli 3095 euroa ja se laski edellisvuodesta 3,2 prosenttia.

Palkoissa oli myös huomattavia maantieteellisiä eroja. Mediaanipalkka oli Helsingin alueella 5400 euroa kuukaudessa ja sen ulkopuolella 4500 euroa. Helsingissä nousua oli 1,9 prosenttia, mutta muualla Suomessa mediaanipalkka säilyi edellisvuoden tasolla.

Yksityissektori maksoi parhaat palkat, sillä siellä mediaani oli 5200 euroa kuukaudessa, valtiolla mediaanipalkka oli 4520 euroa, kunnissa 4400 euroa ja järjestöissä ja säätiöissä 4300 euroa kuukaudessa.


Lisätietoja:

Juha Oksanen, tutkimuspäällikkö, Suomen Ekonomit, p. 040 556 6671, juha.oksanen@ekonomit.fi