Yrittäjäosakkaaksi ryhtyminen on iso päätös. Ekonomien yrittäjäjäseniä neuvova juristi Annika Pohjolainen antaa viisi vinkkiä osakassopimusta sorvaaville:

1. Mihin sitoudut?

Tutustu ehdotettuun sopimusluonnokseen huolellisesti. Kiinnitä huomiota osapuolten velvollisuuksiin ja oikeuksiin – mihin itse olet sitoutumassa?

2. Ankarat ehdot

Osakassopimuksissa voi olla ankaria, pitkäkestoisia ja rajoittavia ehtoja, kuten kilpailu- ja houkuttelukieltoja.

3. Miten pääsee eroon?

Kuinka järjestelystä pääsee halutessaan eroon, jos niin haluaa? Mikä on riski siihen, että joudut luopumaan omistuksistasi, vaikka haluaisitkin jatkaa omistajana? Millainen riski on menettää rahaa, jos osakassopimus päättyy? Entä riski siihen, ettei omistuksista pääsekään eroon?

4. Riidanratkaisu

Osakassopimusten riidanratkaisukeinona on tavallisimmin välimiesmenettely. Kannattaa huomioida menettelyn erityispiirteet, kuten erityinen kuluriski ja menettelyn salaisuus sekä se, että muutoksenhakukeinoa ei ole.

Ekonomien lakipalvelut aloittavalle yrittäjälle

Jäsenenä saat yleistä tietoa ja ohjausta tiedonlähteille seuraavissa yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä:

  • Yrittäjäksi ryhtyminen
  • Asiantuntijan toimeksiantosopimus sopimukseen ryhtymistilanteissa
  • Yrityksen osakkaiden välinen osakassopimus sopimukseen ryhtymistilanteissa

Huomioithan, että annamme näissä sopimustilanteissa yleistä tietoa ja neuvontaa yksittäisissä sopimusehdoissa. Emme kuitenkaan laadi sopimustekstiä, tee kokonaistarkastuksia tarjottuihin sopimuksiin tai hoida sopimuksen tulkintaan tai päättämiseen liittyviä riita-asioita. Myöskään esimerkiksi vero- ja sosiaaliturvakysymykset eivät sisälly neuvontaan.  Neuvonta koskee Suomen lain alaisia sopimuksia. Yhtiöoikeudellista neuvontaa meiltä ei saa.