Kokemus oman tekemisen merkityksellisyydestä on yksi ihmisen hyvinvointia edistävistä tärkeistä tekijöistä. Koska työ on jo tunneissa laskettuna iso osa elämästämme, on tärkeää, että voimme kokea työn merkitykselliseksi.

Kun kysyimme Suomen Ekonomien jäseniltä heidän työmotivaationsa ja -hyvinvointinsa lähteitä, merkityksellisyys nousi tärkeimmäksi tekijäksi.

Merkityksellisyyden neljä kokemusta

Merkityksellisyyden kokemus on yksilöllinen, mutta on myös olemassa asioista

Tutkija Frank Martela on havainnut, että työn merkityksellisyys syntyy neljästä peruskokemuksesta:

  • Autonomian tunne. Minulla on sananvaltaa siihen, miten suoritan työni ja mitkä ovat minulle arvokkaita tavoitteita.
  • Kyvykkyyden tunne. Pääsen käyttämään omaa osaamistani ja pystyn oppimaan uutta työssäni.
  • Yhteenkuuluvuuden tunne. Olen osa yhteisöä, jossa muut arvostavat minua sellaisena kuin olen ja jossa minusta välitetään.
  • Hyväntekemisen tunne.  Tunnen, että tekemälläni työllä on myönteinen vaikutus toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan.

Kun nämä neljä ehtoa täyttyvät, työ on ihmiselle itseisarvoisesti arvokasta ja se tuottaa hyvinvointia. Työn merkityksellisyys ei silloin riipu siitä, maksetaanko siitä palkkaa vai ei. Merkityksellisyyttä voi siis kokea yhtä hyvin työssä kuin perhe-elämässä, vapaaehtoistoiminnassa tai harrastuksien parissa.

Hyvinvointia työn imusta

Työn imu on toinen näkökulma työhyvinvointiin. Työn imu tarkoittaa myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Sitä kokeva työntekijä menee yleensä mielellään töihin, kokee työnsä mielekkääksi ja nauttii siitä. Työn imuun liittyy kolme hyvinvoinnin ulottuvuutta: tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen.

Tee Työterveyslaitoksen Työn imun testi.

Millaista työn imua koet?

Tee Työterveyslaitoksen julkaisema Työn imu -testi ja saat vinkkejä työn imun vahvistamiseen

Työn tuunaus tuo hyvinvointia

Työn tuunaajaan inspiraatiokirjasta saat vinkkejä, miten voit muokata omaa työtäsi entistä mielekkäämmäksi.