Mukana metsittämässä - Taimiteko

Taimiteko-hankkeen tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria metsää vuoteen 2030 mennessä. Tämä vastaa noin 20 miljoonaa istutettua puuta. Puut toimivat hiilinieluina alueilla, jotka eivät ole enää vuosikymmeniin olleet aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Lisäksi taimien istuttaminen työllistää nuoria, jotka saavat kokemusta maataloustöistä ja metsänhoidosta.  

“Tämän hankkeen kautta pääsemme tekemään paljon hyvää. Tarjoamme monelle nuorelle mahdollisesti heidän ensimmäisen kesätyönsä samalla, kun olemme mukana kasvattamassa hiilinielua, jonka avulla voidaan kompensoida hiilidioksidipäästöjä On tärkeää, että nuoret saavat työelämäkokemusta jo varhaisessa vaiheessa”, iloitsee Suomen Ekonomien toiminnanjohtaja Jari Elo

Ekonomien ilmastotavoitteet julkaistaan kevään aikana. Ilmastotavoitteissa linjaamme, että organisaatio on hiilineutraali vuonna 2025.

Suomen Ekonomeissa tehdään paljon muutakin ilmastonmuutoksen vastustamiseksi. Ekonomien ilmastotavoitteet julkaistaan kevään aikana. Ilmastotavoitteissa linjaamme, että organisaatio on hiilineutraali vuonna 2025. Ensisijaisesti tämä tarkoittaa päästöjen pienentämistä, mutta se osuus, jota emme pysty vähentämään, kompensoidaan Taimiteko-hankkeen kautta. Päästöjen suuruus lasketaan Hiilifiksu-laskurilla vuosittain. 

Akava-metsään luotu hiilinielu on hyvä kohde kompensaatioon, sillä se on pitkäaikainen ja aktiivinen. Metsittäminen luo uusia elinympäristöjä sekä ekosysteemejä. 

“Ammattiliitoilla on ollut ja on edelleenkin tärkeä rooli yhteiskunnallisen muutoksen tekijöinä.

“Ammattiliitoilla on ollut ja on edelleenkin tärkeä rooli yhteiskunnallisen muutoksen tekijöinä. Olemme mukana tekemässä työtä, jonka kautta voimme varmistaa elinkelpoisen planeetan myös tuleville sukupolville”, sanoo Jari Elo. 

Akava-metsään istutetaan ensi kesänä yhteensä noin 9 000 taimea. Ekonomien osuus tästä on reilut 2 000 taimea. Luku vastaa viime vuonna liittyneiden uusien jäsentemme määrää.  

Lue lisää: Akavalaisten liittojen yhteinen tiedote