Budjettiriihestä ei riittäviä talouseväitä sosiaalisesti kestävälle kasvulle

Budjettiriihipäätöksillä ei kiritetä taloudellisesti kestävää kasvua riittävästi, mikä heikentää ajan myötä mahdollisuuksia sosiaalisesti kestävämmälle yhteiskunnalle.


Apter Ted
Erityisasiantuntija, elinkeinopolitiikka
p. +358400602439

Maan hallitus teki ehdotuksen ensi vuoden talousarvioksi. Marinin hallitus ei kuitenkaan aikaansaanut kokonaisuutta, joka huomioisi taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämmän Suomen tarpeet. Tulevaisuustoimet jäivät ilmastonmuutoksen torjunnassakin eri arvioiden mukaan mahdollisesti riittämättömiksi ja etenkin taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden ulottuvuuksissa jäivät tarvittavat päätökset tekemättä. Lisäksi samalla kun talousarviossa eri tavoin lisättiin haittaveroja, olisi ollut syytä vahvemmin alentaa työhön ja yrittäjyyteen liittyvää verotusta. 

Budjettiriihipäätöksillä ei kiritetä taloudellisesti kestävää kasvua riittävästi, mikä heikentää ajan myötä mahdollisuuksia sosiaalisesti kestävämmälle yhteiskunnalle. Talousarvio vuodelle 2022 on 6,9 miljardia euroa alijäämäinen ja nostaa maan velan 146 miljardiin euroon.

Tilanteessa, jossa hallitus on oma-aloitteisesti päättänyt rikkoa talousarvion raameja, olisi ollut historiallinen paikka tehdä enemmän tulevaisuustekoja – etenkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioinvestointien kannustamisessa. 

Jotta 2030-luvun Suomessa voitaisiin saavuttaa noin 4%/BKT:stä TKI-panostukset, tulisi yritysten vuotuisten TKI-investointien nousta nykyisestä noin reilusta neljästä miljardista yli kahdeksaan miljardiin euroon. Tämä vaatii nykyistä selvästi kannustavampaa ja ennustettavampaa investointiympäristöä, joka edellyttää esimerkiksi vaalikauden yli ulottuvaa verotuksen kokonaisuudistusta. Keskeistä olisi myös erittäin ripeällä aikataululla luoda Suomeen pysyvä TKI-verotuki yrityksille, jotka perustavat tai vahvistavat TKI-toimintansa. Aiheesta tarkempaa tietoa löytyy esimerkiksi täältä

Valtioneuvoston talousarviotiedotteessa todetaan suoraan, että: * 
 
”— Valtionvarainministeriön arvion mukaan talouden tämänhetkinen hyvä vire ei kuitenkaan poista pidemmän aikavälin velan kasvupainetta, jonka taustalla on väestön ikääntymisestä aiheutuva ikäsidonnaisten menojen kasvu ja vaimeat pitkän aikavälin kasvunäkymät. —” 

Sukupolvioikeudenmukainen päätöksenteko edellyttää paitsi lisää kunnianhimoa ilmastonmuutoksen vastaisessa torjunnassa, niin myös enemmän tekoja sen eteen, ettei tuleville ikäluokille jää kohtuuttomia taakkoja. Nyt ilmasto-, innovaatio- ja taloudellinen velka kasvaa samalla, kun Suomessa sosiaali- ja terveys-, eläke ja hoivakulut tulevat kasvamaan lähitulevaisuudessa merkittävästi. Mikäli nämä jo annetut hyvinvointisitoumukset halutaan lunastaa kestävällä tavalla, on luotava merkittävästi nykyistä paremmat kannustimet yrityksille investoida tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä toisaalta eri tavoin lisätä inhimillistä pääomaa.  

Muutoin Suomi jumiutuu hitaan kasvun uralle. Tämä tarkoittaisi pysyvästi korkeampaa työttömyysastetta, kasvavia vaikeuksia löytää poliittisesti varoja tulevaisuuden kasvupanostuksiin sekä mahdollisesti kiihtyvää aivovuotoa, mikäli Suomesta ei löydy riittävästi kiinnostavia mahdollisuuksia nuorille osaajille. 

Siksi hallituksen on syytä heti vuoden 2022 alusta alkaen syytä edistää ainakin seuraavia kasvutoimenpiteitä 

  • Luodaan TKI-verokannustin yrityksille, jotta luotaisiin uutta ja vahvistettaisiin nykyistä TKI-toimintaa 
  • Lisätään rahoitusta julkiselle TKI-toiminnalle ja tuetaan eri keinoin inhimillisen pääoman kartuttamista  
  • Lisätään toimia, joilla edistetään ja sujuvoitetaan työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa 

Näitä päätöksiä on mahdollisuus tehdä hallituksen talousarvioesityksen pöytäkirjamerkintöjen mukaisessa kestävyystiekartan jatkovalmistelussa. Tässä valmistelussa on vahvemmin tunnustettava taloudellisen kestävyyden merkitys sille, miten nykyistä hyvinvointia voidaan ylläpitää ja kehittää. Tällä on ratkaisevaa merkitystä sille, mihin suuntaan Suomen tulevaisuusnäkymät kehittyvät. 

#Taloudentekijät 11: Kestävä talouskasvu − hyvinvoinnin edellytys vai pelkkää utopiaa? − Vieraana Sitran Mari Pantsar

Onko kestävää talouskasvua olemassa? Vai olemmeko vääjäämättä menossa kohti maailmanloppua, jos emme alenna elintasoamme? Taloudentekijät-podcastin jaksossa selvitetään talouskasvun ja ekologisen kestävyyden haastavaa, mutta tulevaisuuden kannalta elintärkeää suhdetta.


Talouskasvu on keino edistää hyvinvointia ja nostaa ihmisiä pois köyhyydestä. Samanaikaisesti, kun elintasomme on kehittynyt, maapallon lämpötila on noussut 1,2 astetta ja luonnon monimuotoisuus köyhtynyt niin, että miljoona eliölajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon.  

Miten luodaan kestävää kasvua? Painaako vaakakupissa enemmän väestönkasvun tyrehtyminen vai kehittyneiden maiden kulutustottumusten muuttaminen? Ovatko regulaatio ja investoinnit avain kestävämpään tulevaisuuteen? Kenen vastuulla on turvata tulevien sukupolvien elämän edellytykset? 

Näitä kysymyksiä Katan ja Martinin kanssa pohtii Sitran kestävyysratkaisut-teemaa luotsaava Mari Pantsar, joka asuu Lohjan maaseudulla ja tunnustelee ekologista elämää pyörän varassa.

Voit kuunnella jaksot SpotifyssaSoundCloudissaApple Podcastissa ja Google Podcastissa tai katsoa ne Youtubessa. Ehdota aihetta tai anna palautetta: taloudentekijat@ekonomit.fi

Katso Suomen Ekonomien kaikki eri podit tästä.

6 teemaa, joihin vaikutamme tänä syksynä

Yhteisön voimalla voimme vaikuttaa siihen, että työelämä on ekonomiyhteisön arvojen mukaista ja Suomen kilpailukyky kehittyy positiiviseen suuntaan. Tällaista vaikuttamistyötä teemme tärkeiden asioiden puolesta syksyllä 2020.


1. Tasa-arvoinen ja monimuotoinen työelämä on kaikkien etu

Tasa-arvoinen ja inklusiivinen työelämä parantaa yritysten tehokkuutta ja lisää hyvinvointia. Mutta työelämä ei ole vielä tasa-arvoinen

Tuotamme syksyllä uutta tutkimustietoa yli 50-vuotiaiden työllistymishaasteista ja laadimme tutkimuksen perusteella ehdotuksia toimenpiteiksi. 

Teemme näkyväksi työelämään liittyvää syrjintää, epätasa-arvoa ja epäasiallista käytöstä osallistumalla Yksittäistapaus-kampanjaan

Osallistumme myös Vastuullinen työnantaja – sekä Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjoihin. 

Edelleen tarvitaan myös toimia ja asennemuutosta perhevapaiden ja perhevastuun tasa-arvoisemmassa jakautumisessa vanhempien kesken. 

2. Uusi kasvu syntyy yrittäjyydestä

Yrittäjyys on monelle ekonomille jossain vaiheessa uraa realistinen vaihtoehto. Myös ne jäsenet, jotka eivät itse ole yrittäjiä, suhtautuvat yrittäjyyteen yleensä myönteisesti. Yrittäjyyden edistäminen ja yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttaminen onkin Ekonomeille luontevaa. 

Kasvuyrittäjien toimintaedellytyksiä pitää parantaa, koska se luo työtä ja hyvinvointia meille kaikille. Olemmekin pohtineet kasvuyrittäjyyteen liittyviä haasteita ja etsineet niihin ratkaisuja tuoreissa kasvuyrittäjyystavoitteissamme.

Järjestämme tänäkin syksynä akavalaisena yhteistyönä Ilo irti yrittäjyydestä -tapahtuman sekä opiskelijoiden yrittäjyyskilpailu Unikornin yhdessä Tekniikan akateemiset TEKin kanssa. 

3. Vihdoinkin eroon turhista kilpailukielloista? 

Tavoitteemme rajoittaa tarpeettomia kilpailukieltosopimuksia on onnistuneesti loppusuoralla. 60 prosentilla jäsenistämme on uusissa työsopimuksissaan kilpailukielto. Laki edellyttää sille erityisen painavaa syytä, mutta kilpailukieltoja tehdään varsin yleisesti ihan tavallisiin asiantuntijatehtäviin.  

Turha kilpailukielto estää tehokkaasti ekonomien liikkuvuutta työmarkkinoilla, sillä siihen on liitetty yleensä sakko sopimuksen rikkomisesta. Työntekijä ei saa kilpailukiellon ajalta minkäänlaista rahallista korvausta. 

Olemme viestineet asiaa aktiivisesti päättäjille jo usean vuoden ajan yhteistyössä Akavan kanssa. Eduskunta päättää toivottavasti syksyllä toimista, joilla turhia kilpailukieltoja pyritään ehkäisemään. 

4. Paikallisessa sopimisessa seuraavan askeleen aika 

Paikallinen sopiminen on hyvä väline toteuttaa työpaikkojen yksilöllisiä tarpeita. Siksi siinä tulisikin jo päästä eteenpäin.  

Meillä on oma malli, jonka avulla paikallista sopimista voitaisiin edistää työehtosopimusaloilla, mutta myös järjestäytymättömissä yrityksissä. Tämä edellyttää henkilöstöedustajan neuvottelu- ja sopimisvalmiuksien parantamista. 

5. Jatkuva oppiminen on ekonomeille olennaista

Edistämme jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmän kehittämistä ja teemme perusvaikuttamista korkeakoulutuksen alustamallin toteuttamiseksi. 

Teetämme syksyllä tutkimuksen siitä, millaisia osaamistarpeita ekonomeilla on tulevaisuudessa. 

6. Toimimme ilmastonmuutosta vastaan

Tehdään Suomesta maailman ilmastoälykkäin maa ja suomalaisesta työelämästä kestävää myös ilmastonmuutoksen näkökulmasta.  

Noudatamme toimiston sisäiseksi ohjenuoraksi tehtyä ilmasto-ohjelmaa ja tähtäämme organisaationa hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä.  

Suomen Ekonomien vaikuttamistyö  

  • Työelämään ja koulutukseen kohdistuva vaikuttamistyö on yksi ekonomiyhteisön olemassaolon kivijaloista.  
  • Vaikuttamistyön kärjet muodostuvat jäsenten arvoista ja tarpeista. Niissä on myös huomioitu jäsenten monimuotoiset urat niin palkkatyössä, itsensä työllistäjinä, yrittäjinä kuin asiantuntijoina ja esihenkilöinä.  
  • Ekonomien asiantuntijat vaikuttavat monella rintamalla ja tärkeissä neuvottelupöydissä. Tuotamme tutkimustietoa sekä pidämme yllä yhteyksiä päättäjiin, mediaan ja muihin asiantuntijaorganisaatioihin. Osallistumme hankkeisiin ja tapahtumiin.  
  • Kun vaikuttamistyötä tehdään sitkeästi, pitkäjänteisesti ja asiantuntevasti, tulosta tulee.  

Suomen Ekonomit mukana luomassa hiilinielua Akava-metsään

Suomen Ekonomit osallistuu Akava-metsän pystyttämiseen. Metsä nousee Kärsämäelle. Projekti toteutetaan yhteistyössä 4H:n kanssa. Istutustöillä luodaan pitkäaikaista hiilinielua ja tarjotaan töitä nuorille. Samalla nuoret pääsevät oppimaan työelämätaitoja ja metsänhoitoa.


Mukana metsittämässä - Taimiteko

Taimiteko-hankkeen tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria metsää vuoteen 2030 mennessä. Tämä vastaa noin 20 miljoonaa istutettua puuta. Puut toimivat hiilinieluina alueilla, jotka eivät ole enää vuosikymmeniin olleet aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Lisäksi taimien istuttaminen työllistää nuoria, jotka saavat kokemusta maataloustöistä ja metsänhoidosta.  

“Tämän hankkeen kautta pääsemme tekemään paljon hyvää. Tarjoamme monelle nuorelle mahdollisesti heidän ensimmäisen kesätyönsä samalla, kun olemme mukana kasvattamassa hiilinielua, jonka avulla voidaan kompensoida hiilidioksidipäästöjä On tärkeää, että nuoret saavat työelämäkokemusta jo varhaisessa vaiheessa”, iloitsee Suomen Ekonomien toiminnanjohtaja Jari Elo

Ekonomien ilmastotavoitteet julkaistaan kevään aikana. Ilmastotavoitteissa linjaamme, että organisaatio on hiilineutraali vuonna 2025.

Suomen Ekonomeissa tehdään paljon muutakin ilmastonmuutoksen vastustamiseksi. Ekonomien ilmastotavoitteet julkaistaan kevään aikana. Ilmastotavoitteissa linjaamme, että organisaatio on hiilineutraali vuonna 2025. Ensisijaisesti tämä tarkoittaa päästöjen pienentämistä, mutta se osuus, jota emme pysty vähentämään, kompensoidaan Taimiteko-hankkeen kautta. Päästöjen suuruus lasketaan Hiilifiksu-laskurilla vuosittain. 

Akava-metsään luotu hiilinielu on hyvä kohde kompensaatioon, sillä se on pitkäaikainen ja aktiivinen. Metsittäminen luo uusia elinympäristöjä sekä ekosysteemejä. 

“Ammattiliitoilla on ollut ja on edelleenkin tärkeä rooli yhteiskunnallisen muutoksen tekijöinä.

“Ammattiliitoilla on ollut ja on edelleenkin tärkeä rooli yhteiskunnallisen muutoksen tekijöinä. Olemme mukana tekemässä työtä, jonka kautta voimme varmistaa elinkelpoisen planeetan myös tuleville sukupolville”, sanoo Jari Elo. 

Akava-metsään istutetaan ensi kesänä yhteensä noin 9 000 taimea. Ekonomien osuus tästä on reilut 2 000 taimea. Luku vastaa viime vuonna liittyneiden uusien jäsentemme määrää.  

Lue lisää: Akavalaisten liittojen yhteinen tiedote