Sipilä Riikka
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358400458226

Hyvin toimiva palkkausjärjestelmä sisältää sellaisia asioita kuin läpinäkyvyys, oikeudenmukaisuus, kannustavuus ja ajantasaisuus.  

Jos henkilöstö ei tunne palkkauksensa perusteita, eikä tiedä, miten voi itse vaikuttaa palkkaansa, hukataan helposti mahdollisuus hyödyntää palkkausjärjestelmää johtamisen välineenä. Samalla palkkausjärjestelmän kannustavuus kärsii.  

Palkkausjärjestelmä on hyvä, kun se vastaa muuttuvaa työelämää  

Kerran käyttöönotettu ja rakennettu palkkausjärjestelmä ei tarkoita, että järjestelmä toimisi sellaisenaan loputtomiin. Työelämän ja työn muuttuessa tulee varmistaa, että järjestelmä tunnistaa muuttuvat työtehtävät, arvioi oikeita asioita ja huomioi tehtävien uudet osaamisvaateet.  

Palkkausjärjestelmän päivittämisen lisäksi on huolehdittava, että sitä osataan käyttää oikein. Esimiesten perehdyttäminen on edellytyksenä sille, että järjestelmää pystytään hyödyntämään johtamisen välineenä. 

Yhtiökohtaiset palkkausjärjestelmät osana työpaikan arkea  

Yhtiökohtaisilla palkkausjärjestelmillä pystytään yleensä parhaiten arvioimaan asiantuntijatyön vaativuutta ja suoriutumista. Tärkeää on, että järjestelmä koetaan omaksi ja se on rakennettu työyhteisön tarpeista.  

Kun järjestelmä perustuu työyhteisössä tehtävälle työlle, varmistetaan, että se tunnistaa kaiken työyhteisössä tehtävän työn. Toimiva palkkausjärjestelmä tukee erilaisten urapolkujen luomista yrityksissä ja kannustaa henkilöstöä urakehitykseen.  

Läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus tukevat työyhteisön ilmapiiriä  

Palkkauksen oikeudenmukaisuus heijastuu työyhteisön ilmapiiriin. Läpinäkyvä palkkausjärjestelmä edesauttaa huomaamaan mahdollisia epäkohtia, edistää palkkatasa-arvon toteutumista ja ehkäisee epäoikeudenmukaisuuden tunnetta. 

Palkkatietämys ei synny itsestään vaan edellyttää työnantajalta ja esimiehiltä aktiivista tiedottamista ja perehdyttämistä. Jokaisen työntekijän tulee tietää, mistä oma palkka muodostuu: miten työn vaativuus on arvioitu, miten työssä suoriutumista arvioidaan ja kuinka palkkaan voi vaikuttaa. Kun palkan perusteet ovat selvillä, yleensä myös palkkatyytyväisyys lisääntyy. 

Palkasta pitää voida keskustella  

Palkkauksen ja sen perusteiden tulisi olla kiinteä osa työpaikan arkea. Palkoista tulee keskustella säännöllisesti ja kynnyksen ottaa oma palkka puheeksi esimiehen kanssa tulee olla matala. Tunne palkkauksen oikeudenmukaisuudesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa palkkaansa motivoi ja kannustaa henkilöstöä ja hyödyttää näin myös työnantajaa.  

Teksti on tiivistelmä Oikotiellä 15.6.2020 julkaistusta kirjoituksesta, jonka voi lukea kokonaisuudessaan tästä linkistä.