Suomen Ekonomien tuoreesta tutkimuksesta selviää, että yksityisellä sektorilla työskentelevien naisekonomien keskipalkka on 78 prosenttia miesekonomien keskipalkasta.

22 prosentin palkkaerosta voidaan selittää 13 prosenttiyksikköä* eri tekijöiden avulla. Miehet esimerkiksi sijoittuvat naisia useammin johtotehtäviin ja parempipalkkaisille aloille, tekevät pidempää työviikkoa ja kuuluvat useammin tulospalkkauksen piiriin. Miehillä on lisäksi naisia vähemmän poissaolovuosia työelämästä.

Pelkästä sukupuolesta johtuva palkkaero on yhdeksän prosenttia

Niin sanottu selittymätön palkkaero on ekonomeilla yhdeksän prosenttia. Se tarkoittaa miesten ja naisten palkoissa olevaa eroa, kun verrataan samanlaisia tehtäviä tekeviä miehiä ja naisia, joilla on esimerkiksi sama koulutus, yhtä pitkä työura ja työviikon pituus. Ainoa selvä erottava tekijä on sukupuoli.

Iso palkkaero ei ollut yllätys Suomen Ekonomien erityisasiantuntija Kosti Hyypälle.

”Jäsentemme selittymättömiä palkkaeroja on tutkittu jo kymmeniä vuosia, mutta ero on kaventunut vain hieman. Olisi jo aika tunnustaa, etteivät palkkaerot katoa itsestään”, Hyyppä sanoo.

Sukupuolesta johtuvasta palkkaerosta kertyy työuran myötä iso summa, jopa 291 000 euroa.

Ratkaisun avaimet ovat työpaikoilla

”Palkkaeroja ei voida korjata ilman tietoa palkoista, ja sitä saa esimerkiksi palkkausjärjestelmän avulla. Läpinäkyvä ja oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä on tehokas tapa ehkäistä perusteettomien palkkaerojen syntymistä jo rekrytointivaiheessa”, Hyyppä kertoo.

Suurimmat palkkaerot löytyivät rahoitus- ja vakuutusalalta. Selittymätön palkkaero oli siellä lähes 14 prosenttia. Ero oli suuri myös ylimmän johdon tehtävissä. Siellä työskentelevät miesekonomit tienasivat noin 14 prosenttia enemmän kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevät naisekonomit. Asiantuntijoilla selittymätön palkkaero oli noin 6 prosenttia ja keskijohdossa noin 7 prosenttia.

”Selityksiä ja naisten syyllistämistä on jo kuultu riittämiin. Työnantajalla on tasa-arvolakiin perustuva velvollisuus edistää tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa. On aika noudattaa lakia”, Hyyppä vaatii.

Palkkaeroja selvittävä tutkimus perustuu lokakuussa 2021 toteutettuun palkkatutkimukseen, johon vastasi 3 120 ekonomia.

*Oikaisu: Tekstiin on korjattu “22 prosentin palkkaerosta voidaan selittää 13 prosenttiyksikköä”. Tekstissä puhuttiin aiemmin virheellisesti prosenteista.

Kysy lisätietoja:

Hyyppä Kosti
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358503516177