Kesätyökyselyyn 2022 vastanneet kylterit työllistyivät erittäin hyvin viime kesän aikana. Lähes 90 prosenttia oli saanut kesätyöpaikan. Muut 10 prosenttia vastanneista opiskelivat tai eivät työskennelleet viime kesänä, mutta vain 2 prosenttia ei onnistunut saamaan kesätöitä. Tämä oli vähemmän kuin aiempina vuosina.

Pääkaupunkiseudulla työskennelleiden määrä kasvoi prosentin verran ja jatkoi kasvuaan aiempien vuosien tapaan. Kylterit työllistyivät 13 eri toimialalle, joista suurimpia työllistäjiä olivat yksityiset yritykset ja julkinen sektori 93 prosentin osuudella.

Koronapandemian ei juurikaan koettu vaikuttavan työnhakuun enää vuonna 2022.

Palkat nousussa

Kylterien keskipalkat nousivat edellisestä vuodesta niin pääkaupunkiseudulla kuin muillakin alueilla. Nousu näkyi jokaisessa opintopisteluokassa.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden palkkojen keskiarvo oli 2 500 euroa. Kasvua oli 70 euroa kuukaudessa vuoden 2021 tuloksiin verrattuna. Mediaanipalkka nousi puolestaan 100 euroa kuukaudessa ja oli nyt 2 300 euroa.

Palkoissa ilmeni kasvua kaikissa kategorioissa, mutta myös palkkaerot näkyivät tuloksissa selkeinä. Suurimmat erot esiintyivät sukupuolen, työpaikan sijainnin ja opintopisteiden välillä.

Kyselyn mukaan naiset saivat kesätöissään keskimääräisesti 160 euroa huonompaa kuukausipalkkaa kuin miehet. Pääkaupunkiseudulla työskennelleet ansaitsivat keskimäärin 230 euroa kuukaudessa enemmän kuin muualla Suomessa kesätöitä tehneet. Palkat olivat myös vahvasti yhteydessä opintopisteiden määrään.

Kyselyn pohjalta Suomen Ekonomit tekee vuosittaiset kesätyöpalkkasuositukset.

Kesätyöpalkkasuositukset vuodelle 2023

OpintopisteetHelsingin alueMuu maa
alle 1202 450 €2 300 €
120−1802 500 €2 350 €
181−2202 550 €2 400 €
yli 2202 700 €2 500 €

Etätöiden suosio ei juuri näy kesätöissä

Tämän vuoden kyselyssä selvitettiin myös etätöiden tekemistä kesän aikana. Vastanneista kyltereistä 52 prosenttia kertoi tehneensä etätöitä. Täysipäiväisesti konttorilla tai työpisteellä työskenteli kuitenkin jopa 48 prosenttia vastanneista.

Tietoa tutkimuksesta

Kauppatieteellistä yliopistotutkintoa suorittavien opiskelijoiden kesätyökysely toteutettiin syksyllä 2022 jo 26. kerran. Kyselyn tavoitteena on kerätä ajankohtaista tietoa kesätyö- ja palkkaustilanteesta sekä Suomen Ekonomien palvelujen käytöstä kesän 2022 aikana. Kyselyyn vastasi 1 129 henkilöä.