Uuden oppiminen ei pääty siihen, kun on suorittanut tutkinnon ja saa paperit käteensä. Ammatillista osaamista täytyy pitää jatkuvasti ajan tasalla. Uusien kykyjen ja taitojen hankkiminen on tärkeää, kun työelämä muuttuu ja kehittyy.

Uusien asioiden oppiminen on tärkeää myös henkiselle hyvinvoinnille ja motivaatiolle.

Mitä Nata Salmela, Merja Mähkä ja Sami Sykkö ajattelevat osaamisen kehittämisestä? Sen kuulet Ei oppi ojaan kaada -kampanjan aikana, kun vaikuttajat jakavat kokemuksiaan työuran aikaisesta oppimisesta ja opiskelusta. Seuraa kampanjaa Instagramissa aihetunnisteella #eioppiojaankaada, ja innostu osaamisen kehittämisestä!

Entäpä miten voit kehittää omaa osaamistasi Ekonomien jäsenenä? Oppimisen voi jakaa kolmeen kategoriaan: oma oppiminen, muilta oppiminen ja kouluttautuminen. Tarjoamme sinulle niitä kaikkia.

Kuka maksaa viulut ja kenen vastuulla osaamisen kehittäminen on?

Lue myös:

https://www.ekonomit.fi/koulutus/osaamisen-kehittaminen-pitaa-ottaa-vakavasti-viimeistaan-nyt/