“Vuosi sitten Railalla oli kaksi slaidia, ja nyt Valuedilla on toimiva digipalvelu”, Pekka Ahola kuvailee mentorointiohjelman aikana tapahtunutta kehitystä.

Arjessa harvinainen pakko pysähtyä miettimään omia tavoitteita ja unelmia. Enemmän rohkeutta ja itseluottamusta niiden toteuttamiseksi.

KTM Raila Lassilan vaikuttaa olevan helppo tiivistää pariin lauseeseen vuoden mittaisen mentorointiohjelman edut aktorille. Kun se alkoi, Lassila oli harppaamassa osakkaan roolista startup-digiyrityksen perustajaksi. Mentoriksi hän sai teknologia- ja datayhtiö Solitan Ruotsin hallituksen puheenjohtajan, KTM Pekka Aholan.

“Mentorointiohjelman alku oli tienristeysvaihe. Pekka antoi rohkeutta, ja antoi apua esimerkiksi tuotebisneksestä, mikä itselleni on vieraampaa”, Lassila kertoo.

Mentoriksi ilmoittauduttuaan Ahola oli olettanut, että aktori on uransa alkuvaiheessa oleva kauppatieteilijä. Pian kävi ilmi, että aktori Lassila oli toiminut urallaan toimitusjohtajana ja valmistumisestakin oli jo viisitoista vuotta.

Ahola kuvailee, että Lassilan yrityksen, Valuedin, syntymisen ja kasvun seuraaminen vierestä on ollut hieno matka.

Valuedapp.io on vertaisarviointiin perustuva palkitsemisjärjestelmä. Ahola sanoo, että sen edistäminen olisi voinut olla ainakin teoriassa tilaustyö Solitaltakin, mutta hänen roolinsa ei ollut konsultin vaan mentorin.

Aktori Lassilan mukaan mentori ei antanut valmiita vastauksia. Keskusteluista sai uusia näköaloja ja lisätietoa ja siten lisää motivaatiota liikeidean kehittämiseksi.

“Osaavaa mentorointia on juuri sellainen, että päätöksenteko jätetään aktorille. Pekka saattoi nähdä jonkin asian eri tavalla, mutta se ei tarkoittanut, että olisin itse väärässä.”

Myös kritiikki ja epäusko olivat läsnä, mutta silti tapaamiset eivät koskaan vieneet energiaa vaan antoivat sitä lisää.

“Sellaista energiaa, että nyt kääritään hihat ja suunnataan voimat kohti fokusta”, Lassila sanoo.

Mentoroinnista tukea johtotehtäviin siirtymisessä

Mia Österberg siirtyi kesällä 2020 Business Controllerista talousjohtajaksi Turku Energia -konsernissa. Controllerina taloon tulleen ekonomin vastuut olivat kasvaneet jo aiemmin, mutta johtajan rooli oli monella tapaa aiempaa haastavampi, ja tarvitsin kokeneemman henkilön osaamista ja tukea.

Ekonomien mentorointiohjelmaan osallistumista esitti hänelle oma työnantaja konsernin aiempien hyvien kokemusten kannustamana.

“Johtoryhmämme on hyvä sparrailuryhmä, ja esimerkiksi johtamiseen liittyvistä asioista voin jutella henkilöstöjohtajamme kanssa, mutta jos substanssikysymyksiä tulee, niin niistä on usein hyvä keskustella myös kollegan kanssa”, Österberg sanoo.

Österberg sai mentorikseen Maarit Pokkisen. Pitkän kansainvälisen uran tehnyt Pokkinen työskentelee ja asuu Kööpenhaminassa, missä hän vastaa Falck-konsernin konsernitaloushallinnosta.

Sekä coachina että mentorina aktiivisesti toiminut Pokkinen sanoo, että pitkäkestoinen mentorointi tukee urakehitystä juuri johtotehtävien alla.

“Monelle mentorointi tulee ajankohtaiseksi ensimmäisen kerran, kun asiantuntijaroolista pitäisi päästä kiinni ensimmäisiin johtamistehtäviin. Myöhemmin uralla tulee vastaan erilaisia johtamisen haasteita.”

Vuoden aikana Österberg ja Pokkinen ovat käyneet läpi niin talousjohtamisen substanssiasioita kuin henkilöstöjohtamistakin. Österberg sanoo, että hän joutuu esimerkiksi kohtaamaan jatkuvasti sen, ettei joustava luonne helpota johtamista. Pokkinen pohtii, ettei hänkään ole “ikävä ihminen”, mutta johtajan tehtävä on saada asioita eteenpäin.

“Jos minulla on hankalaa asiaa, sovin sen käsittelyn kalentereihin heti. Muussa tapauksessa sitä voi lykätä loputtomiin. Mentoroinnissa kyse on paljon juuri tällaisten kokemusten jakamisesta.”

Kuka on johtajan tukena?

Österberg sanoo, että uudessa johtajan roolissa joutui kohtaamaan myös aseman yksinäisyyden: asioita oli hyvä pallotella mentorin kanssa. Nyt vuoden kuluttua hän sanoo, että mentorointi antoi aikaa tehtävässä kasvamiseen.

Pokkinen sanoo, että jo sillä on suuri arvo, että voi luottamuksellisesti sanoa ääneen asioita, joista töissä mieluummin vaikenee.

“Ulkopuolisena henkilönä minulle ei elo väliä, mitä Mia päättää, kunhan se on hänelle itselleen parasta. Mentorina olen aina hänen puolellaan, minä olen hänen oma kannustusjoukkueensa”, Maarit Pokkinen kuvailee mentorin roolia.

Vuoteen mahtuu paljon asiaa: Österberg muistelee, että tapaamisissa sivuttiin esimerkiksi budjetointia ja johtoryhmätyöskentelyä, mutta työn substanssiasiat jäivät kuitenkin sivurooliin.

“Vuoden aikana on syntynyt luottamuksellinen suhde. Taustakysely ennen mentorointiohjelmaa oli pitkä, mutta sen ansiosta löytyi täydellinen match.”

Teksti: Juha-Pekka Honkanen

Kuvat: Vesa Laitinen