Suorahaulla eli headhuntingilla rekrytoidaan henkilöitä silloin, kun hakuprosessiin ei haluta julkisuutta, kohderyhmä on tarkasti rajattu ja työnantaja on tarkasti etukäteen määritellyt haettavan henkilön kriteerit. Suorahakua käytetään tyypillisimmin ylimmän johdon rekrytoinneissa. Viime vuosina suorahaku on laajentunut keskijohtoon ja jopa asiantuntijatehtäviin.

Tutustu suorahakuyrityksiin

Mitkä ovat minulle sopivia toimijoita?

Suorahakukonsultti eli headhunter tekee töitä asiakkaalle tämän määrittämän toimeksiannon pohjalta. Kannattaa tutustua tarkoin eri toimijoihin, millaisia asiakkaita heillä tyypillisesti on, minkälaisia toimeksiantoja he tekevät, ovatko he kenties erikoistuneet joihinkin tiettyihin toimialoihin.

Taustatyössä kannattaa myös hyödyntää omia verkostojaan ja kysyä suosituksia eri toimijoista ja näin valita itselleen ja omaan tilanteeseensa ja osaamiseensa parhaiten sopivat toimijat. Huolellinen taustatyö siis kannattaa. Olethan kuitenkin yhteydessä useaan sinulle sopivaan toimijaan ja näin varmistat mahdollisimman laajasti uuden työn löytymisen suorahaun kautta.

Valmistaudu yhteydenottoon

Voi olla, että saat puhelun headhunterilta, mutta aivan yhtä hyvin voit myös itse ottaa yhteyttä heihin. Kun otat itse yhteyttä, kannattaa valmistautua huolella, jotta pystyt antamaan itsestäsi hyvän ensivaikutelman ja osaamisesi tulee selvästi esiin. Mieti miten esität asiasi, miksi soitat, tiivistä pääviestisi selkeään ja lyhyeen kuvaukseen.

Ensivaikutelma on tärkeää myös suorahakukonsultin kanssa toimiessa. Kohtelias ja hyvin valmisteltu yhteydenotto vie parhaiten omaa asiaasi eteenpäin ja saat keskusteluyhteyden avattua.

Oma osaaminen esiin

Oman osaamisen tunnistaminen ja sen avaaminen ulkopuoliselle vaatii hyvää itsetuntemusta.  Kannattaakin analysoida hyvin oma tausta, jotta osaamisesta kertominen olisi sujuvaa ja luontevaa. Suorahakukonsultit tekevät töitä asiakkaalle ja asiakkaita kiinnostavat ensisijaisesti oman alan osaajat ja kokemus.

Mikäli olet aikeissa vaihtaa alaa, tulee sinun perustella entistä paremmin nykyisen osaamisesi hyödyt tulevassa tehtävässä, mahdollisesti toisella alalla, yhtäläisyyksiä pitää löytyä riittävästi. Pelkkä cv:n lähettäminen konsultille ei riitä, itse on oltava aktiivinen, konsultti ei automaattisesti aktivoidu hakemaan sinulle töitä.

Milloin kannattaa ottaa yhteyttä suorahakukonsulttiin?

Suorahakukonsulttiin voit olla yhteydessä myös silloin kuin olet työssä ja hyvässä vauhdissa urallasi. Ensikontaktia ei kannata välttämättä jättää siihen kun olet jo tilanteessa jossa etsit töitä. Säännöllinen yhteydenpito kannattaa pitkällä tähtäimellä, esimerkiksi nopea tilannepäivitys kerranvuodessa.

Suorahaun käsitteitä

 • Suorahaku = Suorahakua (Head Hunting) rekrytointimenetelmänä tarkoittaa, että tehtävä ei tule julkisesti haettavaksi, vaan suorahakukonsultti hakee eri menetelmin joukon ehdokkaita, kokoaa ns. Long Listin, ottaa ehdokkaisiin suoraan yhteyttä ja haastattelee heidät. Työnantajalle hän esittelee ns. Short Listille päässeet ehdokkaat.
 • Executive search consultant = suorahakukonsultti
 • Headhunter = Epävirallinen, epämuodollisempi ilmaisu suorahakukonsultille
 • Long list = Pitkä lista eli toimeksiannon alussa laadittava laaja listaus potentiaalisista henkilöistä. Kerätty kasaan eri kanavista ja lähteistä.
 • Short list = Valikoidut 3 – 5 henkilöä, jotka suorahakukonsultti esittelee asiakkaalle.
 • FEX (SSY) = The Finnish Executive Search Firms (aiemmin Suomen Suorahaku Yhdistys). FEX Suorahakuyritykset ry on tunnettujen ja hyvämaineisten suorahakuyritysten muodostama kansallinen toimialayhdistys. Se huolehtii siitä, että jäsenistö noudattaa yleisesti hyväksyttyjä suorahaun ammattikäytäntöjä, liiketapoja sekä toimialaa ohjaavia lakeja ja muita säädöksiä.
 • Hybridihaku = Haussa käytetään samanaikaisesti sekä julkista ilmoittelua että suorahakua.
 • Researcher =  Suorahakuun erikoistunut rekrytointikonsultti, joka tekee taustatyötä, etsii eri lähteistä ja eri strategioin potentiaalisia henkilöitä suorahakutoimeksiantoihin. Laatii ns. long listin eli pitkän listan.
 • Outplacement = Uudelleensijoittumispalvelu, jonka yleensä yritys tarjoaa lähtemään joutuville työntekijöilleen esimerkiksi yt-prosessin seurauksena. Palvelun on tarkoitus tukea henkilön mahdollisuuksia työllistyä mahdollisimman pian uudelleen. Outplacement -palvelulla tuetaan myös uutta organisaatiota sekä sen johtoa ja pyritään säilyttämään yrityskuva mahdollisimman hyvänä.
 • Source = Suorahakua tekevän yrityksen lähde, ns. “isot korvat”, esim. henkilö joka työskentelee isossa yrityksessä.
 • Retained Executive Search = Suorahakuyritys tekee toimeksiantoa yksinoikeudella. Yleensä kiinteä palkkio.
 • Contingency Search = Asiakas voi käyttää useita konsultteja samaan aikaan ja maksaa palkkion vasta kun henkilö on valittu. Näin voidaan hakea hyvin haastavaa toimeksiantoa, esim. SAP konsulttia. Ei vielä kovin yleisesti käytössä Suomessa.
 • Profiili = Laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa toimeksiannon alkuvaiheessa. Asiakas määrittelee tarkasti haettavan henkilön kriteerit. Huom! Jos ei sovi profiiliin, ei ole potentiaalinen ko. hakuun. Voit kuitenkin olla juuri oikea henkilö toisenlaisen profiilin hakuihin.
 • Off-limit = Hakuja ei tehdä omista asiakasyrityksistä eikä yrityksistä, jotka asiakas rajannut pois tai joiden kanssa on sopimus asiasta.  Sopimus on tavallisesti voimassa vähintään vuoden.