1. Kuka päättää kesäloman ajankohdan?

”Työnantajan pitää kuunnella työntekijän toiveet loman ajankohdasta, mutta viimeinen sana loman sijoittumisesta on työnantajalla”, kertoo lakiasiainjohtaja Jan Degerlund Suomen Ekonomeista.  

Lain mukaan vuosilomasta on annettava 24 päivää kesälomakaudella, joka alkaa heti vapun jälkeen ja jatkuu syyskuun loppuun saakka.

Pääsääntö on, että loma pitäisi antaa yhtäjaksoisesti. Loma voidaan myös jakaa, jos se on työn käynnissä pitämiseksi välttämätöntä. Silloin vähintään 12 päivää täytyy saada yhtäjaksoisesti.  

2. Voiko kesäloma siirtyä?  

”Työnantaja ei voi yksipuolisesti peruuttaa tai muuttaa lomaa. Ajankohdan muuttamisesta voidaan toki yhdessä sopia työnantajan ja työntekijän kesken”, Degerlund sanoo. 

Työnantajan on ilmoitettava loman ajankohdasta pääsääntöisesti viimeistään kuukausi ennen kuin loma alkaa. Jos se ei ole mahdollista, ilmoitus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa aiemmin. Loman ajankohdasta annettu ilmoitus sitoo työnantajaa.

Jos työnantaja kuitenkin muuttaa tai peruuttaa jo ilmoitetun loman, työnantaja on velvollinen korvaamaan työntekijälle aiheuttamansa vahingon, esimerkiksi lomamatkan peruuntumisesta aiheutuvat kustannukset.

Työntekijän täytyy noudattaa työnantajan määräyksiä siirretystä tai peruutetusta lomasta, jos loma ei vielä ole alkanut.   

3. Jos sairastuu loman aikana, voiko lomaa siirtää? 

Loma on siirrettävä myöhempään ajankohtaan, jos työntekijä pyytää sitä. Degerlund huomauttaa, ettei loma siirry automaattisesti.

”Työntekijän pitää itse olla aktiivinen ja pyytää loman siirtämistä, jos sairaus yllättää. Samalla on esitettävä selvitys työkyvyttömyydestä.”  

Siirtämispyynnön esittämisen jälkeen lomaa siirretään niin sanotun sairauskarenssin jälkeen. Karenssin pituus riippuu siitä, kuinka paljon työntekijälle on ennättänyt kertyä vuosilomaa. Karenssi on maksimissaan kuusi päivää. 

4. Jos sairastuu ennen lomaa, voiko lomaa siirtää?

Jos sairastuu ennen loman alkamista, lomaa on siirrettävä työntekijän pyynnöstä ilman omavastuujaksoa. 

5. Miten lomalle käy, jos irtisanoutuu?

Moni suunnittelee, ettei palaakaan loman jälkeen samaan työpaikkaan. Yksi yleisimmistä juristeille tulevista kysymyksistä koskeekin sitä, mitä lomalle tapahtuu, jos irtisanoutuu.

”Irtisanoutumisen ja irtisanomisen ei pitäisi vaikuttaa edellä kerrottuihin pelisääntöihin millään tavalla. Jos ongelmia ilmenee, kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi oman ammattiliiton juristiin”, Degerlund kehottaa.

Degerlund muistuttaa myös, että työ- ja virkaehtosopimuksissa voi olla edellisiin esimerkkeihin liittyen laista poikkeavia määräyksiä, joten ne on hyvä tarkistaa aina erikseen juristilta.

Lisätiedot:

Degerlund Jan
Lakiasiainjohtaja
p. 09 2312 0101