Kuvassa vasemmalta oikealla: kolme Muutostöissä-kampanjaan osallistuvaa vaikuttajaa Jasmin Ngo, Aishah Muhammed ja Dave Cad. 

Syyskuun 5. päivä alkavan Muutostöissä-kampanjan tavoitteena on avata silmät kulttuurisesti moninaisen työelämän mahdollisuuksille sekä sen esteille: tietämättömyydelle, ehdollistumille ja uskomuksille. 

Muutostöissä-yhteiskunnallisessa viestintäkampanjassa keskustelun herättäjinä toimii 20 erilaisista kulttuurisista taustoista tulevaa, Suomessa asuvaa somevaikuttajaa. Kampanjan rahoituksesta vastaa ja viestinnällisenä tukena toimii yli 20 organisaation joukko kaupunkeja, oppilaitoksia, kansalaisjärjestöjä sekä merkittäviä työ- ja elinkeinoelämän toimijoita.

Miksi Suomen Ekonomit on mukana kampanjassa?

 • Vaikutamme kestävän työelämän ja talouskasvun puolesta. Ne ovat tärkeitä sekä inhimillisesti yksilöiden kannalta että Suomen talouden ja hyvinvoinnin kannalta.
 • Suomalaisten työikäisten määrä vähenee. Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa huolehtimaan verokertymästä, jotta julkinen sektori ei näivety.

Miten kulttuurinen moninaisuus näkyy Ekonomien arjessa?

 • 60 000 kauppatieteilijän yhteisömme on kulttuurisesti moninainen. Palvelumme ovat käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
 • Koulutamme henkilöstöämme ja luottamushenkilöitämme inklusiivisuusasioissa.
 • Teemme yhteistyötä IWWOF:n ja Inklusiivin kanssa.

Mitä konkreettista teemme monikulttuurisesti moninaisen työelämän puolesta?

 • Tuotamme tutkimustietoa, viestimme ja vaikutamme esimerkiksi mediaan ja päättäjiin.
 • Koostimme yhteistyössä TEKin kanssa pamfletin, jossa annoimme äänen neljälletoista Suomessa työskentelevälle maahanmuuttajalle. Pamfletti jaetaan kaikille kansanedustajille.
 • Järjestämme englanninkielisiä työelämäkursseja, joilla autetaan kansainvälisiä kauppatieteiden opiskelijoita löytämään työn Suomesta.

Monikanavaisesti, useasta näkökulmasta

Muutostöissä-kampanjassa vaikuttajat edustavat laajasti erilaisia näkökulmia: työnhakijan, työntekijän ja työnantajan.

Heidän esiin nostamiaan teemoja ovat kulttuurien lukutaito modernina työelämätaitona, erilaiset kulttuuriset todellisuudet suomalaisessa työelämässä sekä arki maahanmuuttajataustaisena työnhakijana, työnantajana ja yrittäjänä.

Kampanjasisällöt julkaistaan somekanavissa syyskuun aikana ja löydät ne aihetunnisteella #muutostoissa.

Kampanjassa mukana ovat seuraavat vaikuttajat:

 • Mixed Finns
 • Almost Finns
 • Hidasta elämää
 • Tiedenaiset 
 • Diana Rantamäki 
 • Jasmin Hamid
 • Jasmin Ngo 
 • Miisa Nuorgam
 • Khaled Aziz 
 • Rodanny Mua
 • Aishah Muhammed
 • Jasmin ja Tuomas Timisjärvi
 • Jenny Belitz-Henriksson 
 • Inari Fernandéz 
 • Laura Roca
 • Dave Cad
 • Josh Western
 • Tuomo Kasanen

Kampanjan suunnittelija ja koordinoija on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja arvopohjaisiin yhteistöihin erikoistunut vaikuttajamarkkinointitoimisto PING Helsinki. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen konsulttina kampanjassa toimi Wanda Holopainen Ataá Agencystä.