Lakipalvelut

Työelämän oikeudellisissa asioissa jäseniä auttavat Suomen Ekonomien työsuhdeneuvonnan lakimiehet ja työttömyysturva-asiamies. Työsuhdeneuvontamme auttaa sekä työntekijä- että työnantaja-asemassa olevia jäseniämme. Myös kiistatilanteissa lakimiehemme tarjoavat neuvotteluapua.

Työsuhdeneuvonta

Työsuhdeneuvontamme auttaa sinua kaikissa työlainsäädäntöön liittyvissä tilanteissa, kuten työsopimuksen laatimisessa, työpaikan vaihdokseen liittyvissä kysymyksissä, irtisanomisen uhatessa, perhevapaalle tai vaikkapa osa-aikaeläkkeelle siirtymisessä. 

Työsuhdeneuvonta p. 020693205, arkisin klo 9-12 tai varaa puhelinaika.

eLakipalvelu - Vastauksia työelämän kysymyksiin

eLakipalvelusta saat helposti vastauksia yleisimpiin työoikeudellisiin kysymyksiin. eLakipalvelu on verkkopalvelu, joka löytyy jäsenpalvelusta ja on käytettävissä 24/7.

Kirjaudu jäsenpalveluun

Työnantajaneuvonta

Voit ottaa meihin yhteyttä esimiehenä ja työnantaja-asemassa. Konsultoimme sinua puhelimitse ja sähköpostilla.

Kiistojen selvittäminen

Lakimiehemme tarjoavat neuvotteluapua kiistatilanteissa. Mikäli neuvottelut eivät tuota haluttua lopputulosta ja haluat viedä asiasi liiton ulkopuolisen asiamiehen avustuksella oikeuden ratkaistavaksi, käytössäsi on tietyin vakuutusehdoin liiton oikeusturva- ja vastuuvakuutus oikeudenkäyntikulujen korvaamista varten.

Työttömyysturvaneuvonta

Työttömyysturva on Suomen Ekonomeissä vapaavalintainen jäsenetu. Työttömyyden varalle voit vakuuttaa itsesi Suomen Ekonomien kautta IAET-kassassa, mikäli olet Suomessa asuva palkkatyöntekijä tai suomalaisen yhtiön palveluksessa ulkomailla toimiva, niin sanottu lähetetty työntekijä. Yrittäjälle työttömyysturvaa tarjoaa Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT.

Työttömyyskassa

IAET-kassa maksaa ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa jäsenen joutuessa työttömäksi, lomautetuksi tai lyhennetylle työviikolle. Päivärahaan on oikeutettu jäsen, joka on ennen työttömäksi joutumistaan ollut kassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja täyttää työssäoloehdon.

Työssäoloehto täyttyy

  • kun henkilö on 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana (tarkastelujakso) ollut 26 viikkoa vakuutuksenalaisessa työssä vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa
  • työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika on esimerkiksi kolmivuorotyön tasoittumisjakson aikana ollut keskimäärin vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja palkka työehtosopimuksen mukainen
  • ellei työalalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka vastaa vuonna 2017 vähintään 1187 €/kk.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvasi tason voit tarkistaa IAET-kassan päivärahalaskurista.

Yrittäjän lakipalvelut

Palvelemme ekonomeja yrittäjyyden eri käänteissä: yrittäjyyden pohdinnasta ja yrityksen perustamisesta yrittäjän arkipäivään.

Lakipalvelut yrityksen perustamiseen:

  • saat Suomen Ekonomien juristeilta vinkkejä ja faktoja, mitä pitää ottaa huomioon, kun harkitset yrittäjyyttä
  • Suomen Ekonomien juristit palvelevat myös esimerkiksi yrityksen perustamisessa ja osakassopimuksen teossa
  • saat käyttöösi Yrityksen perustamisoppaan kirjautumalla jäsenpalveluun

Ekonomiyrittäjän lakipalvelut:

  • Juristimme palvelevat toimiessasi työnantajana, antavat työoikeudellisia neuvoja ja avaavat työelämän pelisääntöjä
  • saat yrittäjän työttömyysturvan ja työttömyysturvaneuvontaa
  • voit ottaa käyttöösi VirtuaaliLakimies-palvelun jäsenpalvelussa. Fondia tarjoaa kaikille Suomen Ekonomien jäsenille maksuttoman pääsyn Fondian juristien laatimaan ja ylläpitämään sähköiseen lakitietopankkiin. Palvelusta saa hakea selkeitä vastauksia liiketoimintaan liittyvissä lakikysymyksissä. 
  • Lakipalveluyritys Fondia tarjoaa Suomen Ekonomien yrittäjäjäsenille Yrittäjien lakiapua, joka on oikeudellista neuvontaa puhelinkonsultaationa.