Hyvinvointi ja työssäjaksaminen kasvattavat merkitystään jatkuvasti. Monet työelämän muutokset haastavat hyvinvointimme ja terveyttämme.  

Ymmärrämme modernin aivotyön asettamat vaatimukset ja tuemme monin tavoin jäsentemme hyvinvointia ja jaksamista. Haluamme, että jäsenemme voivat elää kokonaisvaltaisesti tyydyttävää ja onnellista elämää.  

10 keinoa, joilla edistämme jäsentemme hyvinvointia 

1) Vaikutamme siihen, että työaika on kohtuullinen ja joustava – ja tehty työ korvataan 

Työehtosopimusten avulla luomme jäsenillemme työympäristön, jossa työtä on hyvä tehdä eri elämäntilanteissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi vuosilomalakia pidempiä lomia ja ylimääräisiä vapaita sekä joustoja, kuten työaikapankkeja ja liukumia. Tarvittaessa lakineuvontamme auttaa sinua saamaan oikeudenmukaiset korvaukset pitkistä työpäivistä.  

2) Edistämme sitä, että työelämä ja muu elämä ovat tasapainossa 

Neuvottelemme jäsenillemme konkreettisia hyötyjä, jotka auttavat yhdistämään työn ja muun elämän. Tällaisia ovat esimerkiksi mahdollisuus sairastaa ilman palkan menetystä sekä oikeus saada palkkaa sairaan lapsen hoitoajalta sekä äitiys- ja isyysvapaalta. Neuvottelemme jäsentemme puolesta myös etätyöhön liittyvistä määräyksistä ja suosituksista. Lisäksi opastamme vaikkapa työaikaan, hoitovapaaseen, opintovapaaseen tai vuorotteluvapaaseen liittyvissä kysymyksissä. Tuemme myös yrittäjiä ja esihenkilöitä työaikaan ja jaksamiseen liittyvissä asioissa. 

3) Ratkaisemme ristiriitatilanteet työpaikoilla 

Mielenrauha lisääntyy, kun tietää, ettei jää yksin hankalassa paikassa. Henkilöstöedustajat ja juristit ovat luottamuksella apunasi, jos kohtaat työpaikalla esimerkiksi epäasiallista kohtelua tai muita kuormittavia tilanteita. Saat apua myös yt-neuvottelutilanteissa tai silloin, jos sinulle tarjotaan yllättäen työsuhteen päättämissopimusta

4) Pidämme huolta palkkakehityksestäsi ja eduistasi 

Oikeudenmukainen palkkaus ja hyvät työsuhteen ehdot edistävät hyvinvointia. Tutkimme ekonomien palkat vuosittain, jotta voimme tarjota jäsenillemme ajantasaista palkkatietoaHenkilökohtaisesta palkkaneuvonnasta saat varmuutta ja itseluottamusta sekä uskoa omiin saavutuksiisi. Voit myös antaa työ- tai johtajasopimusluonnoksen juristimme kommentoitavaksi, jolloin pyrimme saamaan sinulle hyvät ja selkeät työsuhteen ehdot. 

5) Puhumme reilun ja oikeudenmukaisen työelämän puolesta 

Tuotamme tutkimustietoa esimerkiksi palkkaepätasa-arvosta, ikäsyrjinnästä ja yhdenvertaisuudesta työelämässä. Vaikutamme julkiseen keskusteluun ja työnantajiin, jotta epäoikeudenmukaiset, syrjivät ja kuormittavat käytännöt saadaan kitkettyä pois ja jotta erilaiset ja eri elämäntilanteissa olevat ihmiset pystyvät tekemään kiinnostustaan ja osaamistaan vastaavaa työtä.

6) Toimimme opiskelijoiden hyvinvoinnin puolesta 

Järjestämme vuosittain Terve mieli, hyvinvoiva kylteri -vaikuttamiskampanjan opiskelijoiden mielenterveyden puolesta. Koulutamme opiskelijatoimijoita mielenterveyden ensiapukursseilla kohtaamaan mielenterveysongelmia ja neuvomaan avun löytämisessä. Tutkimme kauppatieteellisen koulutuksen laatua ja vaikutamme siihen, että kauppatieteiden opetus on mahdollisimman korkeatasoista ja opinnot järjestetty niin, että ne tukevat osaamisen kehittymistä, hyvinvointia ja jaksamista. Lisäksi tuemme kansainvälisiä opiskelijoita suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan integroitumisessa.  

7) Autamme löytämään vahvuutesi ja tuemme uran kaikissa vaiheissa 

Saat uravalmentajiltamme yksilöllisiä neuvoja ja työkaluja esimerkiksi juuri sinulle sopivan työn löytämiseen, omien vahvuuksiesi sanoittamiseen ja työnhakuun, olit sitten vastavalmistunut tai kokenut osaaja. Oman osaamisen tunnistamisella on huikea vaikutus hyvinvointiin ja itseluottamukseen.  

8) Kasvatamme sosiaalista pääomaasi  

Ammatilliset verkostot ovat sosiaalista pääomaa, joilla on selvä yhteys hyvinvointiin. Saat uusia kontakteja esimerkiksi käymällä tapahtumissa. Voit myös osallistua mentorointiohjelmaan ja hyödyntää jäsensovelluksen verkostoitumisominaisuutta.

9) Tarjoamme keinot jatkuvaan oppimiseen 

Osaaminen on hyvinvoinnin edellytys. Järjestämme lukuisia koulutuksia ja tapahtumia, joiden avulla päivität tietojasi ja taitojasi ja hankit myös aivan uutta osaamista. Jäsenenä saat myös luettavaksesi laatujournalismia edulliseen jäsenetuhintaan.  

10) Järjestämme virkistäytymistä  

Jäsenenämme voit irrottautua arjesta osallistumalla Suomen Ekonomien tai paikallisyhdistyksesi järjestämiin virkistäviin tapahtumiin. Lisäksi voit hyödyntää vapaa-aikaan liittyviä jäsenetuja.  


Lue myös:

Etätyö tuli jäädäkseen, joten työlainsäädäntöä pitää muuttaa
”Mistä löytäisin uskalluksen muutokseen?” – Näin uravalmentaja neuvoo
Työterveyden ravistelija Laura Jalasto: ”Jaksamisesta ja kuormituksesta olisi tärkeää puhua ajoissa”

Haluaisitko keskusteluapua, mutta tilanne ei vaadi esimerkiksi työterveyshuollon palvelujen hyödyntämistä?

Yhteistyökumppanimme w/Heltti tarjoaa jäsenillemme psykologipalveluita. Varaat ajan psykologille suoraan ja maksat palvelun itse.

Öblom Mia
mia.oblom@shortum.fi
p. 040 963 6618
Lempinen Liisa
liisa.lempinen@shortum.fi
p. 040 554 9996

Suomen Ekonomeille palveluja tarjoavat Liisa Lempinen ja Mia Öblom, jotka tuntevat vaativan asiantuntijatyön, esihenkilöiden ja johtotyön haasteet ja kuormitustekijät.

Voit varata ajan suoraan joko sähköpostitse tai puhelimitse. Käynnin hinta on 186 e ( sis. alv 24 %). Päätät itse, kuinka paljon palvelua hyödynnät. Tapaamiset varataan ja maksetaan aina erikseen.

Psykologipalvelut tuottaa w/Heltti. Suomen Ekonomit ei ole osallisena mahdollisessa asiakkuudessa.

Itseopiskelupaketti Tunne itsesi – Aloita vaikka heti!

Tunne itsesi –itseopiskelupaketti on tarkoitettu sinulle, joka haluat vahvistaa itsetuntemustasi ja pohtia valintoihisi vaikuttavia tekijöitä kuten arvoja ja motivaatiota, mutta et voi tai halua sitoutua aikataulutettuun valmennukseen.

Voit edetä omassa tahdissasi, sinulle sopivaan aikaan, sinulle sopivassa paikassa.

Ekonomien uusi Walk & Listen -valmennusarja

Valmennus on suunnattu erityisesti sinulle, joka työskentelet johto-, esihenkilö- tai HR-tehtävissä.

Kantavana teemana ovat työyhteisössä esiintyvät muutostilanteet ja valmennuksen eri osissa keskitymme löytämään ratkaisuja näihin Ekonomien asiantuntijoiden avulla.

Walk & Listen -sarjan osat:

  • Miten toimia, kun yksi työyhteisössä sairastuu tai uupuu?
  • Ristiriitatilanteet työpaikoilla
  • Miten valmistautua ja toimia organisaation muutostilanteessa

Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hanke 

Työkyvyttömyys maksaa useita miljardeja vuosittain yhteiskunnalle ja työnantajille. Hinta on raskas myös yksittäiselle ihmiselle. Työuupumus, henkinen kuormitus ja mielenterveysongelmat ovat nykyisin suuria haasteita työelämässä. Akavan Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hanke tuottaa tutkittua tietoa näistä teemoista ja käytännön ratkaisuehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi.