Horton International on kansainvälinen johdon suorahakuyritys. Suomessa toimintamme käynnistyi vuonna 1998. Johdon suorahauissa keskitymme keskijohdosta ylöspäin aina hallituksen puheenjohtajiin asti. Asiakkaamme vaihtelevat kotimaisista pörssiyrityksistä ulkomaalaisiin globaaleihin toimijoihin ja suomalaisiin pk-yrityksiin. Erikoisalojamme ovat teknologia, teollisuus sekä kuluttajatoimialat, erityisesti kaupan ala.

Millaisiin tehtäviin ekonomi kauttanne työllistyy?

Ekonomit työllistyvät kauttamme laajasti keskijohdon ja ylimmän johdon rooleihin sekä erilaisiin asiantuntijatehtäviin. Tyypillisesti ekonomitaustaisia henkilöitä haetaan yleisjohdollisiin rooleihin, kuten toimitusjohtaja-, yksikönjohtaja- tai liiketoimintavastuullisiin johtoryhmätehtäviin. Näiden ohella ekonomeja on usein mukana myös funktiospesifisten hakujen yhteydessä, kuten talous-, HR-, myynti & markkinointi- sekä konsultointijohdon tehtävissä.

Hyvä CV

Hyvä CV on ulkoasultaan ja rakenteeltaan selkeä ja välittää kiteytetysti olennaisen tiedon henkilön taustasta ja osaamisesta. Tavoite on esitellä itsensä “paperilla” ja päästä sitä kautta jatkotapaamiseen. Jatkokeskusteluissa pääsee kertomaan omasta kokemuksestaan, persoonastaan ja aikaansaannoksistaan laajemmin.

CV:stä tulisi selkeästi käydä ilmi tämänhetkiset vastuut (tehtävä, tavoitteet, tiimin koko jne.) sekä vastaavat tiedot tärkeimmistä edellisistä rooleista. Tämän lisäksi CV:ssä on hyvä avata omaa ydinosaamista sekä omia saavutuksia ja tuloksia eri tehtävissä. CV:hen kannattaa myös sisällyttää oma kuva sekä lyhyt saatekirje, jossa voi kuvata tarkemmin ura- tai tehtävätavoitteitaan.

Työnhaussa ”perinteisen” CV:n lisäksi kannattaa pitää myös LinkedIn-profiili ajan tasalla. Kuten CV:stäkin, myös omasta LinkedIn-profiilista olisi hyvä käydä selkeästi ilmi oma ydinosaaminen ja mielenkiinnon kohteet.

Avoin hakemus

Voit jättää meille avoimen hakemuksen.

Ota yhteyttä konsultteihimme

Lisätietoja ja tarkemmat yhteystiedot löydät nettisivuiltamme